Miks teha G4Sis turvatööd

Et luua töökeskkond, mis soodustab meeskonnavaimu ning pühendumist G4Si väärtustele ja eesmärkidele, seisab ettevõte hea selle eest, et igat töötajat koheldaks õiglaselt, austusega ja lugupidavalt.

On palju põhjuseid, miks meile tööle tulla:

 • Tuntud ja mainekas rahvusvaheline ettevõtte.
 • Stabiilne töö ja tööandja.
 • Sotsiaalsed garantiid.
 • Paindlik tööaeg.
 • Töökoht kodu lähedal.
 • Sportimisvõimalused G4S Spordiklubis.
 • Arengu- ja karjäärivõimalused.
 • Soodne ühiselamu.
 • Kindel sissetulek.
 • Kvaliteetne koolitus.
 • Mugavad tööriided.
 • Kollektiivlepingust tulenevad õigused ja soodustused.

Nõuded turvatöötaja kandidaadile

 • Vanus alates 19 eluaastast.
 • Vähemalt põhiharidus.
 • Kohtulikult karistamata (s.t ei kanna karistust kuriteo eest või karistusandmed kuriteo kohta on karistusregistrist kustutatud).
 • Eesti kodakondsus või pikaajaline elamisluba/alaline elamisõigus.
 • Hea tervis.
 • Eesti keele oskus vastavalt töö iseloomule A2 või B2 tasemel (A2-tasemel keeleoskuse nõue: valvetöötajad ja turvatöötajad, kelle tööülesanded ei ole seotud avaliku korra tagamise, relva kandmise või erivahendite kasutamisega. B2-tasemel keeleoskuse nõue: turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relva või kasutavad erivahendeid).

Teatud objektidel või töödel on nõuete osas erisused (nt lennujaam, rahavedu, patrull). Erisuste kohta annavad lisainfot meie värbamisspetsialistid.

Peamised valve- ja turvatöötajatele esitatavad nõuded tulenevad Turvaseadusest. Turvaseadusega saad tutvuda siin.

Riigikeele oskuse nõuete kohta loe täpsemalt Vabariigi Valitsuse määrusest: “Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” siin.

Tervisenõuete kohta loe täpsemalt Siseministri määrusest: “Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord” siin.

Tutvu G4Si aktiivsete tööpakkumistega või saada meile oma CV.

Tutvu G4Si töötaja motivatsioonipaketiga.

Loe lähemalt G4Si karjäärikeskuse kohta.

Loe lähemalt ka G4Si värbamise ja valiku põhimõtetest.