Kindel ja usaldusväärne

Peame ennast suurettevõtete hulgas mainekaks tööandjaks ja väidame uhkusega, et meil on parimad töötajad. Nii töötajate rahulolu-uuringud kui ka läbiviidud kliendirahulolu-uuringud annavad tunnistust sellest, et meie töötajad on omal alal kompetentsed, ettevõttele lojaalsed ja klientide poolt hinnatud.

Pikaajalise koostöö ja usaldusliku töösuhte aluseks on see, mismoodi me uusi inimesi oma ettevõttes vastu võtame. Uue töötaja seisukohalt on värbamise ja sisseelamisperioodi kvaliteet kriitilise tähtsusega ning mõjutab inimese motivatsiooni.

Uus kultuur ja kolleegid, suurettevõttele omaselt keeruline struktuur, uued tööoskused, traditsioonid ja ajalugu – see kõik tekitab ebakindlust ning võib kujuneda ootustele mittevastavaks. Et uustulnuk tunneks end meie juurde oodatuna, tegeleme aktiivselt ettevõtte, töökoha ja inimeste omavahelise kokkusobitamisega. Turvatöötajate sisseelamist toetavad selged värbamistegevused, esmakoolitus, juhendamine objektil ja põhiõppe läbimine katseaja jooksul.

Värbamis- ja sisseelamisprogrammid aitavad kaasa tööleasuja kiirele kohanemisele uues ametis ning loovad võimalused heaks koostööks. Kõigi meie värbamistegevuste eesmärgiks on pühendumuse ja lojaalsuse kujundamine ning tööoskuste kiire omandamine. Juba värbamise algfaasis pöörame suurt tähelepanu vastastikuste ootuste kujundamisele ja ettevõtte eesmärkide tutvustamisele.

Tutvu G4Si aktiivsete tööpakkumistega või saada meile oma CV.

Loe lähemalt G4Si värbamiskeskuse kohta.

Loe lähemalt ka G4Si värbamise ja valiku põhimõtetest.

Tutvu G4Si töötaja motivatsioonipaketiga.