Sinu eest valvel!

Infokaitseteenus

Ärikliendi vajadusi arvestades pakume infokaitseteenust - tagame ettevõtte turvalise infokaitse, pakkudes konfidentsiaalsete dokumentide ja/või elektrooniliste andmekandjate äraveo ja hävitamise teenust.

Ettevõtete ja asutuste igapäevase tegevuse käigus tekkinud jäätmetest on ligi 90% paberjäätmeid. Hoolite keskkonnast ja tahate käituda vastutustundlikult ning sorteerida ka kontorijäätmeid seaduses kehtestatud korras? Et ikka paber ja papp läheks ühte ning üldprügi teise kogumisvahendisse.

Kindlasti olete ühel või teisel moel mõelnud ka sellele, mida teha ettevõtte konfidentsiaalsete dokumentide, isikuandmeid sisaldavate ankeetide, säilitusaja ületanud arhivaalide, dokumentide ja lepingute mustandite ning aegunud firmasümboolikaga dokumentide, turundus- ja müügimaterjalidega. Ja tahate olla kindel, et konfidentsiaalne info konkurendi kätte ega avalikkuse ette ei satuks.

Koostöös tütarettevõttega AS Ühisteenused pakume infokaitseteenust, mis tagab nii paberdokumentide kui ka elektrooniliste andmekandjate keskkonnasõbraliku ja turvalise äraveo ning hävitamise.

Infokaitseteenuse kasutamine on lihtne:

  1. toome teile kogumiskasti,
  2. valite enda jaoks sobiva tühjendamise aja,
  3. G4Si sõiduk viib kogumiskasti ära,
  4. andmekandjad purustatakse ja utiliseeritakse.

Seega koosneb infokaitseteenus plommitud kogumisanumatest, turvalisest transpordikorraldusest ja täielikku konfidentsiaalsust tagavast hävitamisest - kogu protsessi jälgib töötaja igal ajahetkel, mis tagab teie andmetele maksimaalse turvalisuse. Samuti saate tellida hävitamise salvestamise või tulla ise seda jälgima.

Teenuse eelised

  • Turvaline infokaitse - konfidentsiaalne info ei satu konkurendi kätte ega avalikkuse ette.
  • Mugav – korraldame dokumentide ja andmekandjate turvalise äraveo teie eest.
  • Keskkonnasõbralik – dokumentide kogumine ja hävitamine on keskkonnasõbralik tegevus, kuna purustatud paberimass läheb taaskasutusse.
  • Tervisthoidev – hoiate ära ruumides paberhundi kasutamisel tekkiva müra ja tolmu.

Peale paberdokumentide kogume vajadusel kokku, hävitame ja utiliseerime ka vormirõivad, kontoritehnika ja kõik muud elektroonilised andmekandjad büroo- ja kaubandusaladelt, millega võib kaasneda hilisem turvarisk.

Infokaitseteenust kasutab 1000 klienti. Igapäevaselt aga ligikaudu 500 klienti, nende hulgas suuremad pangad, finantsteenuste osutajad, ministeeriumid, kõrgemad riigiasutused ja eraettevõtted. Vastutustundliku ettevõttena kasutab ka G4S infokaitseteenust juba aastaid.

 Lugege täpsemalt infokaitseteenuse kodulehel, kus saab ka paberdokumentide hävitamise hinna arvutada.

Päringu võite edastada ka siin: