Sinu eest valvel!

Üldinfo ja väärtused

Rahvusvaheline kontsern


Rahvusvahelise kontserni G4S põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine.
Kontserni 2018. aasta kogukäive oli 7,2 miljardit inglise naela. G4Si tütarettevõtetes
rohkem kui 100 maailma riigis töötab kokku üle 580 000 inimese. Sellega
on ettevõte suurima töötajate arvuga turvateenuste pakkuja maailmas.
Kontserni aktsia on noteeritud Londoni ja Kopenhaageni väärtpaberibörsil ning
Kopenhaageni börsi lisanimekirjas.
G4S Eesti

G4S on Eestis tegutsev kontsernina. G4S Eesti esindused asuvad Tallinnas, Tartus,
Pärnus ja Jõhvis. G4S Eesti kontserni käive oli 2018. aastal 72,2 miljonit eurot ja töötajate arv üle 2400. G4Sil on üle 57 000 püsikliendi. G4Sile kuulub Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel 37% Eesti turvaturust, 47% Eesti valveteenuste turust ja 57% Eesti tehnilise valve turust. Oma hea maine klientide hulgas on G4S pälvinud eelkõige tänu teenuste ja teeninduse kvaliteedile. G4S Eestile on omistatud kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO14001:2015. Selle nõudeid järgivad oma tegevuses kõik kontserni ettevõtted.

G4S Eesti omab rahvusvahelist kindlustuspoliisi tegevusriskide vastutuse kohta summas 5 miljonit Inglise naela.

Majandusandmete põhjal on AS G4S Eesti krediidiinfo reiting AAA.

 Alates 2011. aastast on G4S kuuel järjestikusel aastal pälvinud MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tunnustuse vastutustundliku ettevõtluse eest.


 

G4Si keskkonnapoliitika

G4S lähtub enda tegevuses keskkonda säästvast mõtteviisist. Iga töötaja tegutseb keskkonda hoidvalt. Astume samme selle nimel, et vähendada CO2 saastet meie elukeskkonnas. Autode kasutusel on oluline roll meie tegevuses ja me pingutame selle nimel, et vähendada sellest tekkivaid tagajärgi. Arendustegevuses on meie suundumuseks luua e-lahendusi. 
Meie väärtused on need, mis toovad meid esile teiste ettevõtete seast.
 
Julgustame kõiki oma töötajaid nendest väärtustest juhinduma.

 

G4Si visioon: loome turvatunnet tehnoloogia abil.

 
G4Si missioon: turvalisem Eesti.
 
 


G4Si väärtused

Ausus ja austus
Käitume ausalt ja teisi austades, luues nii usaldusele ja avatusele tuginevaid suhteid. Täidame alati antud lubadused ja kohtleme kõiki lugupidamisega.

Ohutus, turvalisus ja parim teenindus
Suhtume ülima hoolega tööohutusse ning kolleegide ja klientide kaitsmisse. Oleme turvateenuste eksperdid ja kasutame oma kõiki teadmisi vara kaitsmisel. Peame väga oluliseks kõrgetasemelist klienditeenindust.

Uuenduslikkus ja meeskonnatöö

Leiame üha uusi viise, kuidas aidata kliendil soovitud eesmärgini jõuda. Oleme uuendusmeelsed, kasutame kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja parimaid praktikaid. Peame oluliseks ja hindame kõrgelt igaühe arvamust ja panust. Saavutame parimaid tulemusi nii kliendi kui ka ettevõtte jaoks, toimides ühtse meeskonnana.