Üldinfo ja väärtused

Rahvusvaheline kontsern


2021. aastal omandas G4Si juhtiv turva- ja kinnisvarahaldusteenuseid pakkuv ettevõte Allied Universal®. Üle maailma töötab Allied Universalis (koos G4Siga) kokku 800 000 inimest enam kui 1300 haruettevõttes.
Ettevõttel on rohkem kui 250 000 mehitatud valve objekti üle maailma. USA-s osutatakse turvateenust ka  Fortune 500 edetabelisse kuuluvatele ettevõtetele. USA rikkamate ettevõtete tabelisse kuuluvatest ettevõtetest osutatab Allied Universal turvateenust rohkem kui 400 ettevõttele.


G4S Eesti

G4S Eesti esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. G4S Eesti käive oli 2020. aastal 63 miljonit eurot ja töötajate arv peaaegu 1950. G4Sil on üle 95 000 püsikliendi. G4Sile kuulub Eesti Turvaettevõtete Liidu andmetel 32% Eesti turvaturust, 45% Eesti valveteenuste turust ja 57% Eesti tehnilise valve turust. Oma hea maine klientide hulgas on G4S pälvinud eelkõige tänu teenuste ja teeninduse kvaliteedile. G4S Eestile on omistatud kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimise sertifikaat ISO14001:2015. Selle nõudeid järgivad oma tegevuses kõik kontserni ettevõtted.

G4S Eesti omab rahvusvahelist kindlustuspoliisi tegevusriskide vastutuse kohta summas 5 miljonit Inglise naela.

Majandusandmete põhjal on AS G4S Eesti krediidiinfo reiting AAA.

 

G4Si keskkonnapoliitika

G4S lähtub enda tegevuses keskkonda säästvast mõtteviisist. Iga töötaja tegutseb keskkonda hoidvalt. Astume samme selle nimel, et vähendada CO2 saastet meie elukeskkonnas. Autode kasutusel on oluline roll meie tegevuses ja me pingutame selle nimel, et vähendada sellest tekkivaid tagajärgi. Arendustegevuses on meie suundumuseks luua e-lahendusi.


 

G4Si missioon

Turvalisem Eesti
 

G4Si visioon

Olla maailma usaldusväärseim turvapartner
 

G4Si väärtused

Oma igapäevatöös lähtume järgmistest väärtustest:

Oleme KIIRED, USALDUSVÄÄRSED ja UUENDUSMEELSED.

Oleme HOOLIVAD ning seame inimesed ja OHUTUSE esikohale.

Teeme MEESKONNATÖÖD ja käitume igas olukorras VÄÄRIKALT.