Sinu eest valvel!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse

AS G4S Eesti projekti ”AS G4S Eesti äristrateegia väljatöötamine ” (perioodil 16.02.2010-15.07.2010) elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.