Videolahendused

Alustas G4S Milestone tiim

  • Kuupäev: 05.08.2013
    Autor: Priit Valk
27. juunil kogunes esimest korda vastloodud G4S Milestone Team. Loodud keerulise nimega meeskond koondab kontserni G4S Eesti töötajaid, kes on otseselt seotud Milestone videovalvega.

Meeskonda kuulub hetkel 12 liiget - turvatehnikadivisjoni kõigi piirkondade spetsialistid, Milestone videovalve süsteemiadministraator, tehnoloogia arendusjuht, Alarmteci Milestone müügijuht, müügidivisjoni esindaja ning tulevikus liitub meeskonnaga ka valvedivisjoni esindaja. 

Tiimi väljakutsed
G4S Milestone Teami laiem eesmärk on anda kõigile tunnetus tervikpildist ja hakata kõik tööle ühe eesmärgi – klientide turvaprobleemide lahedamise - nimel. Kliendid ootavad ju toimivaid lahendusi oma turvalisusega seotud probleemidele – nt. kadude vähenemine kaubandussektoris, tootmisettevõtetel territooriumi puutumatuse tagamine jne.

Laiem vaade on vajalik, kuna ainult tehnilises mõttes perfektselt toimivast videovalvesüsteemist jääb kokkuvõttes väheks, kaamerad peavad olema paigaldatud nii, et nad on suunatud jälgima suurima potentsiaalse riskiga alasid ja videopilti jälgiv operaator peab tundma valvatava objekti eripärasid. Näiteks on logistikaobjektide ja kaubandusobjektide jt valdkondade objektide valvamiselt väga suured erinevused. Juba valvelahenduse projekteerimise faasis tuleb arvestada kõiki objektiga seotud eripärasid. Seetõttu tuleb klientide vajaduste edukaks täitmiseks teha paljude erinevatel osapooltel igas teenuse osutamise faasis väga tihedat koostööd. Antud põhjusel kaasataksegi meeskonna töösse erinevate osakondade ja divisjonide töötajad.

Viimaste aastate mehitatud valve teenuse turul valitsevad trendid näitavad selgelt, et juba suhteliselt lähedas perspektiivis saab edukas olla vaid see teenusepakkuja, kes oskuslikult kombineerib tavapärast mehitatud valvet erinevate tehniliste lahendustega.

G4S Milestone Teamil on esimeseks ülesandeks ühtlustada ja tõsta kõigis piirkondades olevat tehnilist kompetentsi. Alles peale seda, kui kõik hakkavad rääkima ühte keelt, saab alustada süsteemse teadmiste arendamisega ning hakata efektiivselt kogemusi vahetama. Esialgu on selleks plaanis meeskonnal igal kuul vähemalt üks kord õppeks ja praktikaks kokku tulla.

Et kõik omandatud tarkus oleks üksteisele ka kõigile teistele töötajatele lihtsalt leitavad, planeeritakse kõik oluline talletada Veebitsa keskkonnas. G4S Milestone Team saab peagi ka visuaalselt nähtavaks – teami liikmed hakkavad olema juba kaugelt eristatavad vormi-, töövahendite- ja sõidukite- erilise kujunduse poolest.

Soovin edu G4S Milestone Teamile!
Kategooriad: Videolahendused   Videovalve  

Kommentaarid

Lisa kommentaar