Sinu eest valvel!

Veebruar 2014

Tagasisidet kliendirahulolu-uuringust

  • Kuupäev: 10.02.2014
    Autor: Ene Raja

G4S tänab kõiki kliente, kes osalesid 24. oktoobrist 11. novembrini kestnud kliendirahulolu-uuringus. Uuringu viis läbi Eesti juhtiv uuringufirma TNS Emor ning oma arvamust avaldas rohkem kui 2500 klienti. 

Tulemused annavad põhjust rõõmustamiseks nii meile kui klientidele: G4Si kliendisuhted on head, ületades era- ja tavaäriklientide seas oluliselt Euroopa äriteenuste keskmist taset. Varasemast veelgi suurem üldine rahulolu on tõestuseks, et G4Si teenuste kvaliteet jätkab oma iga-aastast tõusuteed.

Kõige selgem edasiminek on toimunud valvetehnika töökindluses ja probleemikäsitluses – seda nii era- kui äriklientide arvates. Tehnilistest põhjustest tingitud häirete ja lahendamist vajavate probleemide arv on vähenenud, samas teenindava personali asjatundlikkus suurenenud.

Uuringust joonistus veel välja, et G4S on andnud klientidele varasemast enam head nõu turvaprobleemide ennetamiseks ja muutunud klientide silmis paindlikumaks koostööpartneriks. Oma roll selles on ka elektroonilisel uudiskirjal ja sotsiaalmeedias jagataval teabel.

Uuringust tulid välja ka mõned kitsaskohad, mille likvideerimiseks oleme juba olulisi samme astunud. Üheks komistuskiviks osutus lepingujärgse vastutuse ebaselgus – paljudele eraklientidele jäi tihti arusaamatuks, kus lõpeb nende ja algab turvafirma vastutus. Probleemi kõrvaldamiseks võtsime 1. veebruaril kasutusele Eestis ainulaadse turvagarantii, mis garanteerib G4S Koduvalve klientidele, et kui me pole häire puhul sündmuskohale jõudes piisavalt kiired, siis hüvitame varga tekitatud kahju turvagarantii korras. Loodame, et see paneb paljude jaoks asjad paika, tagades seejuures veelgi parema kaitse nende kodule.

Seekord huvitas meid uuringut läbi viies ka see, kui palju loetakse G4Si klientidele saadetavaid uudiskirju. Saame uhkusega öelda, et pea pooled meie klientidest loevad uudiskirja regulaarselt ning suurem osa neist hindab selles leiduvat infot igati asjalikuks. See on meie jaoks oluline märk ning kindlasti teeme ka edaspidi palju tööd, et tuua klientideni ainult kõige värskem ja huvitavam info.

Töötame rahulolu kasvu nimel

Viimastel aastatel on G4S iseäranis palju panustanud klienditeenindusse. Tähtsaima sammuna viisime läbi ulatusliku klienditeenindusreformi, mis tunnistati ettevõtte-siseselt eelmisel aastal „Aasta teo" tiitli vääriliseks. Ka kõnealuse uuringu tulemused näitavad, et tehtu on taganud stabiilse edasimineku kliendirahulolu kasvus.

Üheks oluliseks arenduseks on ka e-teeninduse kasutuselevõtt ning nagu näitavad ka uuringu tulemused, on kliendid sellega enam kui rahul. Keskkonna vaieldamatuks plussiks on võimalus tegeleda valveasjadega distantsilt, olgu selleks paroolide vahetamine või valveobjekti kohta käiva info täiendamine. Sellest lähtudes oleme tänavu e-teeninduse keskkonda veelgi täiustanud. Kõigi oluliste lisanduste kohta saad lugeda siitsamast uudiskirjast.


Ene Raja

klienditeenindusdivisjoni direktor
Kategooriad: Veebruar 2014  

Kommentaarid

Lisa kommentaar