Sinu eest valvel!

Kevad 2012


Õnnetus ei hüüa tulles

  • Kuupäev: 27.04.2012
    Autor: Helen Orav

Esmaabivahendid koju, autosse ja töökohale

„Õnnetus ei hüüa tulles,“ ütleb rahvatarkus. Kahjuks pööratakse esmaabi andmise oskusele ning esmaabivahenditele või siis nende puudumisele tihtipeale tähelepanu alles siis, kui neid tarvis läheb.

Olukordades, kui inimene vajab abi enne kiirabi kohalejõudmist, aitab asjatundlik esmaabi vältida seisundi halvenemist. Seepärast on tähtis, et õiged esmaabivahendid oleksid käepärast ja kasutuskõlblikud.

esmaabi

Esmaabivahendid koju

Komplekteerides koduseid esmaabivahendeid, tuleks mõelda võimalike ohtude ja õnnetuste peale, millest tulenevalt esmaabi andmise vajadus võib tekkida. Kogemus näitab, et kõige sagedamini esineb kodudes kas lõike- või torkehaavade tekkimist. Väikelastega peredes on enamasti esmaabivahendeid tarvis kasutada mänguhoos tekkinud marrastuste puhul. Kindlasti tuleks olla valmis ka põletusteks . Näiteks luumurdude, välja väänamiste või venituste korral on oluline, et oleks olemas kannatada saanud koha kindlat fikseerimist võimaldavad vahendid.
Koduse esmaabikomplekti saab iga pere soovi korral ise koostada. Seda tehes tasuks jälgida, et oleks olemas erineva suurusega plaastrid, haavade puhastamiseks mõeldud antiseptilised lapid, steriilsed haavatampoonid, kaitsekindad esmaabi andmisel kandmiseks, kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks, käärid ja ka spetsiaalne kinnitusteip. Samuti külmakompress ja ka esmaabivahendid, mida kasutada põletuse korral – näiteks spetsiaalne põletusgeel. Lisaks võiks igas kodus olla olemas termotekk, mis on parim abivahend kannatanu alajahtumise vältimiseks.

Apteekides aga ka suuremates tanklates ning esmatarbe- ja ehituskauplustes on müügil ka G4Si esmaabikomplektid mis kõike eelpool loetletut juba sisaldavad. Lisaks on antud esmaabikomplektides olemas ka esmaabi andmise ning esmaabivahendite kasutamise juhend.

Esmaabikomplekt tuleks paigutada hõlpsalt kättesaadavasse kohta. Samuti soovitame teavitada kõiki pereliikmeid esmaabivahendite asukohast. Ärge paigutage esmaabikomplekti liiga niiskesse paika ega ka liiga kõrge temperatuuriga koha lähedusse!

Vähemalt kord aastas tuleks esmaabikomplekti sisu üle vaadata ning vajadusel seda täiendada.

Kindlasti tuleks mõelda enda oskustele esmaabi andmisel. Kui te veel pole läbinud spetsiaalset esmaabi andmise koolitust, tasuks seda kaaluda, sest seal omandatud teadmised võivad päästa nii teie enda kui ka kaasinimese elu.

Ärge unustage esmaabivahendeid soetada ka maakoju ja suvilasse.

Esmaabivahendid kontorisse

Igal tööandjal on kohustus tagada esmaabivahendite olemasolu töökohal. Esmaabivahendite korrashoiu eest vastutab selleks määratud isik. Samuti on nõutav esmaabi andmiseks ja arstiabi saabumiseni kannatanu hoidmiseks vajaliku ruumi olemasolu ning nähtavale kohale paigutatud juhendmaterjalid, millest saada infot esmaabi andmise viiside kohta. Esmaabivahendid peavad asuma kergesti juurdepääsetavas kohas ning olema nõuetekohaselt märgistatud. Samuti peavad olema nähtavale kohale välja pandud telefoninumber abi kutsumiseks (ühtne number 112). Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et nähtavale kohale oleks trükitult välja pandud esmaabi andmisega kursis oleva töötajate andmed. Lisaks tuleb töötajatele selgitada, kuidas toimida tööõnnetuse korral, milliseid abivahendeid sel puhul kasutada, kust neid on võimalik saada ning kelle poole ja kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.

Miinimumnõude, milliseid esmaabitarvikuid peab sisaldama töökoha esmaabipakk, määrab sotsiaalministri 13. detsembri 1999. aasta määrus nr 82.

Ohutus- ja esmaabivahendid sõidukisse

Kuigi kehtiva määruse järgi on esmaabikomplekt nõutav vaid ettevõttele kuuluvas sõidukis, on autoapteek siiski tungivalt soovituslik ka erasõidukis.

Paigutage esmaabikomplekt sõidukis võimalikult lihtsasti kättesaadavasse kohta, et vajadusel saaks selle kiirelt ja hõlpsalt kätte. Hoolitsege ka selle eest, et teie pere ja auto teised kasutajad teaksid, kus esmaabikomplekt asub, ja oskaksid seda vajadusel kasutada.

Kui esmaabivahendite olemasolu erasõidukis on vabatahtlik, siis ohutusvahendite omamine on kohustuslik. Sõidu ajal peavad kaasas olema ohukolmnurk (E-reegli nr 27 nõuete kohane), tulekustuti kustutusaine massiga 1 kg, kaks ratta läbimõõdule vastavat tõkiskinga ja ohutusvest.

Tutvu G4Si poolt pakutavate esmaabitarvikutega.

 

Helen Orav

Esmaabitarvikute müügijuht

Kategooriad: Kevad 2012  

Kommentaarid

  • Olga Krajuhhina | 28.09.2016
    Tere! Otsime esmaabikomplekti struktuurüksusele töötajate arvuga üle 25 inimest, nimelt koolile, mis oleks mugav kasutada. Kunagi ostsime esmaabikomplekti kohvri moodi, mida tundub on raske hädaolukorras kasutada, kuna kohvri sees on ettenähtud vaheseinad, mis takistavad esmaabi vahendite vajadusel kiire väljavõtmist . Äkki on Teil pilt olemas, kuidas Teie emaabikomplekt seestpoolt välja näeb? Lugupidamisega, Olga Krajuhhina
Lisa kommentaar