Sinu eest valvel!

Aprill 2013

Uudne e-õpe muudab evakuatsiooniõppuse korraldamise mugavaks

 • Kuupäev: 10.08.2015
  Autor: Jaan Nappus

Teine poolaasta on tuleohutuskoolituste valdkonnas kiire aeg. Nimelt peab aasta lõpuks olema neil asutustel ja ettevõtetel, kellel on siseministri 10.02.2011. a määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid" alusel enesekontrolli aruande esitamise kohustus, tehtud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.

Isegi kui koolituse korraldamine jääb viimase hetke peale, tuleks lähtuda ikkagi sellest, et koolituse kohustust pole määratud mitte kiusu pärast, vaid seetõttu, et koolitatud töötajad oskavad ennetada tuleõnnetusi ning evakuatsiooni nõudvates olukordades õigesti käituda. Seega oluline pole mitte pelgalt linnuke „tehtud", vaid see, et koolitusest ka reaalne kasu oleks. Rõhuasetus peaks olema kvaliteedil, koolitus peaks olema tavatöötajale arusaadav ja hõlpsalt jälgitav, omandatud teadmised peaksid olema kontrollitavad ning koolitusel peaksid osalema kõik organisatsiooni töötajad.

Väljakutsed koolituse korraldamisel

Kui räägime koolituse teoreetilisest osast, siis kuidas leida see aeg, mil kõik töötajad saavad korraga olla klassiruumis ja jälgida koolitaja loengut? Ka need, kes on puhkusel või parajasti komandeeringus? Ehk on mõni haigeks jäänud? Kuidas tagada, et koolituse korraldamiseks ettenähtud aeg oleks piisav, et vajadusel saaks segaseks jäänud lõigu kasvõi mitu korda üle korrata? Kuidas talitada, kui teadmiste kontroll näitab, et mõne töötaja tähelepanu oli koolitusel hajunud ja omandatud teadmised polnud piisavad, et lugeda koolitus sooritatuks? Kuidas korraldada korduskoolitus?

E-õppes läbid koolituse teoreetilise osa vabalt valitud ajal ja kohas

Eespool kirjeldatud probleemid saab lihtsalt kõrvaldada, kasutades teooriaõpinguteks uut e-tuleohutuskoolituse õppekeskkonda, mille G4S avas hiljuti enda klientidele koostöös ettevõttega Univocus Eesti. E-õpe on mugav, sest:

 • võimaldab töötajatel valida endale koolituseks sobiva aja. 
 • koolituse saab läbi teha nii lauaarvutist kui ka nutiseadmest. Koolitusvideoid võib vaadata kasvõi juuksurijärjekorras, lennujaamas oodates või liinibussis sõites – neid kohti, kus me iga päev kasutult aega kulutame, on palju.
 • teabe esitamine keskkonnas toimub videoloengute vormis. Videod on professionaalselt teostatud ja sisaldavad kogu vajalikku teavet, mis antakse edasi lihtsasti jälgitavalt ja meeldejäävalt. Seejuures pole ohtu, et koolitaja midagi ära unustaks.
 • võimaldab säästa aega. Videoloengute vaatamine koos teadmiste kontrolliga võtab aega keskmiselt 60 minutit.
 • kogu koolitust pole vaja läbida korraga. Kui katkestad koolituse, saad hiljem samast kohast jätkata.
 • teadmisi kontrollitakse otsekohe – kui tulemus pole positiivne, saad sama videoloengu uuesti üle vaadata ja teha vigade paranduse.
 • koolituse läbinud saavad kohe välja printida tunnistuse, mis kinnitab tuleohutusalaste teadmiste omandamist.
 • ettevõtte esindaja näeb mugavalt, millised töötajad on koolituse juba läbinud ning keda peab veel tagant utsitama.
 • koolituse korraldamine on ettevõttele väga mugav.
 • koolitus on soodsam kui klassikoolituse korraldamine.
 • koolituseks kuluv töötajate aeg on paindlikult planeeritav ning enamasti ei avalda see mingit mõju ettevõtte igapäevasele toimimisele (pole vaja tootmisliine sulgeda või klientide teenindamist lõpetada).

Nagu näha, on e-tuleohutuskoolitusel tavakoolituse ees mitu plussi. Kui e-kool on juba ammu iga lapsevanema reaalsus ning suur hulk kõrgkoolides, keeltekoolides ja autokoolides õppijaid läbib koolituse e-õppe vormis, siis nüüd on sama mugavus jõudnud ka tuleohutuskoolituste valdkonda. Tutvu koolituskeskkonnaga http://univocus.ee/g4s/.

Omandatud teadmiste rakendamine päriselus

Iseenesestmõistetavalt kaasneb evakuatsiooniõppuse teoreetilise osaga praktiline osa, mille käigus simuleeritakse reaalset tulekahju ja harjutatakse tegevusi, mis aitavad ohuolukorras toime tulla. Kõik see toimub eelnevalt väljatöötatud legendi alusel, milles määratakse ettevõttes või asutuses puhkeva tulekahju üks võimalik stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus. Samuti pannakse paika, millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse ja keda eelnevalt õppuse korraldamisest teavitatakse.

Praktilise osa juurde saab tellida ka tulekustutiharjutuse, mille käigus avaneb kõigil töötajatel võimalus proovida tulekustuti kasutamist. Soovitame lisada ka see harjutus koolituse päevakavasse, et töötajatel oleksid hiljem vajalikud oskused ja julgus võtta ohuolukorras appi tulekustuti.

Evakuatsiooniõppusesse tasub suhtuda täie tõsidusega, kuna tegu on koolitusega, mis sõna otseses mõttes päästab elusid. Sellel põhjusel peaksid tulekahjuõppust kaaluma kindlasti ka väiksemad ettevõtted.

Mitmekülgne kava ja praktilised oskused, mida tulekahjuõppus annab, on toonud meie klientidelt hulgaliselt positiivset vastukaja. Kõik me teame koolitusi, mille puhul küsime endalt, kas omandatud teadmisi saab ka reaalselt kusagil rakendada. Tulekahjuõppuse puhul selliseid küsimusi ei teki.

Jaan Nappus

müügidivisjoni direktor

Kategooriad: August 2015  

Kommentaarid

Lisa kommentaar