Aprill 2013

Ulatusliku kaitsega kodukindlustus kingib südamerahu

 • Kuupäev: 01.04.2013
  Autor: Jaan Nappus
Arukalt sõlmitud kindlustusleping tagab suure abi, kui saatus toob ootamatult tulekahju, varguse või muu õnnetusjuhtumi. Seesam aitab G4Si Kodukindlustuse kliendil õnnetuseelse olukorra kiiresti taastada ning võimaldab igapäevaeluga sujuvamalt edasi minna.
koduaken

Selleks et tagada oma klientide südamerahu ja turvalisus, pakub Seesam G4Si klientidele ulatusliku kaitsega G4Si Kodukindlustust.

 • Kindlustame hoone või korteri täisväärtuskindlustuse põhimõttel. See tähendab, et kindlustussumma katab kahjud piisavalt. Kahjud hüvitame samaväärse hoone taastamisväärtuse alusel.
 • Kindlustamehoone tervikuna. Näiteks on koos hoone või korteriga kindlustatud sisseehitatud mööbel (näiteks köögi- ja vannitoamööbel) ning lükand- ja liigenduksed. Samuti on kindlustatud hoone kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ning elektrivarustuse süsteem kuni krundi piirini või liitekohani üldkasutatava süsteemiga. Näiteks on kindlustatud hoone välisküljele paigaldatud kliimaseadmed (ka päikesepaneelid) või hoone kütmiseks kasutatav maasoojuspump ja selle juurde kuuluvad juhtmed, torustikud ja mahutid.
 • Koos hoonega on 5000 euro ulatuses kindlustatud ka krundil asuvad rajatised (näiteks piirdeaed, lipuvarras, aga ka õuevalgustus, palli- ja mänguväljakud). Automaatselt laieneb kindlustuskaitse ka kuni 12 m2 suurustele väikehoonetele (abihooned, kuurid).
 • Lisaks hoonele või korterile saab kindlustada kodust vara. Kindlustamisel ei nõuta vara nimekirja ning kahju korral pakume hüvitist põhimõttel „vana vastu uus". Vaid arvutid, arvutitega seotud seadmed, mobiiltelefonid, kunsti- ja väärisesemed hüvitame turuväärtuses. Kindlustussumma määrame automaatselt vastavalt kindlustatud hoone või korteri suurusele. Koduse varana on võimalik kindlustada ka kodus olevaid toataimi ning mootori jõul liikuvaid mitteregistreeritavaid maismaa- ja veesõidukeid. Koduse vara kindlustus kehtib 10% ulatuses koduse vara kindlustussummast ka korteriga samas hoones asuvas panipaigas (keldriboksis) või eluhoonega samal kinnistul asuvates hoonetes.
 • Kindlasti pole nelja seina vahel seisvad asjad ainsad, mis teevad kodust kodu. Pärast aiapidu ei pea aiamööblit ja grilli vargaid peljates hoiuruumi viima. Kodukindlustus annab neile kaitse ka siis, kui need on hooajaliselt koduhoovis kasutuses, ja neid ei ole vaja pärast iga üritust keldrisse tagasi viia.
 • Jalgratas, lapsevanker, mobiiltelefon, sülearvuti – kindlustus tuleb nendega kaasa, kui viibite väljaspool kodu. Kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega kaasas olev kodune vara on Eesti piires kindlustatud 1000 euro ulatuses ka väljaspool kindlustuskohta. Loomulikult tuleb olla hoolas ja jalgratas lukustada või autos asuv sülearvuti paigutada mittenähtavasse kohta. Siinkohal on oluline teada, et kindlustusjuhtumiks ei loeta asja unustamist või kaotamist, kuid kui lukustatud jalgratas kaupluse eest varastatakse või fotoaparaat kukub puruks, on tegu hüvitatava juhtumiga.
 • Lisaks on võimalik kindlustuskaitset laiendada ajutise eluaseme üürikulu, üüritulu kaotuse või vastutuskindlustusega. Kui kodus või ka väljaspool kodu juhtub õnnetus, mis põhjustab kahju teisele inimesele, kes nõuab kahju hüvitamist, aitab vastutuskindlustus sellise juhtumi hüvitada. Eraisiku vastutuskindlustus hüvitab Eesti piires tavaelus eraisikuna kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Näiteks kui Sinu korterist saab alguse veekahju ja seetõttu saab kannatada alumise korteri siseviimistlus või kui laps tõmbab poeriiulilt alla hinnalise vaasi, mis puruneb, hüvitab kindlustusselts kannatanule kahju. Ka hüvitatakse kindlustusvõtjale kuuluva looma tekitatud kahju.
 • Juhul kui kodu saab õnnetusjuhtumi tagajärjel kahjustada nii, et seal elada ei saa, hüvitab kindlustusselts ajutise eluaseme rentimiseks tehtavad kulutused. Seda juhul, kui lepingule on lisaks ostetud ajutise eluaseme üürikulu kate.
 • Seesam hüvitab ka kahjud, mis on tekkinud koduse vara või hoone osade varguse tagajärjel. Hoone osad on näiteks hoone väliskülgedele või katusele paigaldatud raadio- ja teleantennid, valgustid ja kliimaseadmete osad. Vargus on eseme äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil. See tähendab, et me ei nõua sissemurdmise jälgi hoonel.

Üldiselt on kindlustusvõtjal kahju korral igas juhtumis omavastutus. Kuid G4Si Kodukindlustuse puhul ei rakendata omavastutust murdvarguse, tule- ja veekahju hüvitamisel, kui kindlustusriski toimumise fikseerib G4Si juhtimiskeskusega ühendatud valvesignalisatsioon ning häire juhtimiskeskusesse jõudmisel sõidab sündmuskohale G4Si patrullekipaaž või kindlustusvõtja.

Kodukindlustust on võimalik sõlmida korterile, elamule, ridaelamuboksil, suvilale ning abihoonetele (nt garaaž, saun, kuur).

Veelgi ulatuslikuma kindlustuskaitse annab G4Si Private pakett, milles on võrreldes tavapaketiga mitu olulist laiendust. Näiteks hüvitatakse hoones avariiolukorra likvideerimiseks kohale kutsutud avariiteenuse või lukuabi kulud omavastutust rakendamata. Dokumentide varguse korral hüvitatakse nende taasvormistamise kulud kuni 95 euro ulatuses omavastutust rakendamata. Paketis sisaldub ka ajutise eluaseme üürikulu 7670 euro ulatuses.

Oluline on teada, et kindlustusjuhtumiks liigituvad vaid ootamatu ja ettenägematu kahjuga olukorrad, mistõttu pikalt roostetanud toru või katuselt lükkamata lume tõttu tekkinud kahju kindlustus ei hüvita. Seega peab iga inimene oma vara kaitseks ka ise sellega hoolikalt ringi käima ja kindlasti peaksid kõik küsimused enne kindlustuslepingu sõlmimist vastuse saama.

 

Jaan Nappus

müügidivisjoni direktor

Kategooriad: Kevad 2013  

Kommentaarid

Lisa kommentaar