Turvasoovitused

Kuidas ehitusplatse vargakindlamaks muuta?

  • Kuupäev: 24.08.2016
    Autor: Reiko Tääker, G4S Eesti juhtimiskeskuse juht
Ehituse hoogustumisega on hakanud sagenema vargused ehitusobjektidelt. Kuna ehitusplats on keskkond, mis pidevalt muutub, siis on oluline turvaettevõttega tihedat koostööd teha, et vara maksimaalselt kaitstud oleks.

Sissemurmine ehitussoojakusse Foto: G4S Eesti
Sissemurdmine ehitussoojakusse Foto: G4S Eesti

Turvateenust tellides tuleks turvaettevõttele selgitada, mida täpselt valvata tahetakse. Siis oskab turvaettevõte sobilikke lahendusi pakkuda. 

Ehitusplatsil tõstetakse sageli soojakuid, seadmeid, materjale või aedade paiknemist ümber. Tegemist on liikuva territooriumiga. Seetõttu on vajalik turvaettevõtte kliendihaldurile alati teada anda, kui midagi olulist teise kohta asetatakse, mis tingib valveseadmete ümberpaigutamise. Näiteks on olnud juhus, kus valvesse pandud soojaku peale tõsteti hiljem veel teisi soojakuid, millest ei antud turvaettevõttele teada ja ei mõeldud ka nende kaitsmisele. Olukorda kasutasid ära vargad, kes jätsid puutumata alumise valvesse pandud soojaku, kuid tegid tühjaks selle peale tõstetud soojakud, mida valveseadmed ei katnud.

Kurikaelte elu ehitusplatsidel on lihtsamaks teinud seegi, et kas tahtmatult või tahtlikult on enne territooriumi valvesse panemist jäetud liikumisandurite ette näiteks plekktahvel. On olnud juhuseidki, kus andurid on paigast nihutatud või lausa üle värvitud, et need liikumist ei tuvastaks.

Enne ehitusplatsi valvesse panekut tasub territoorium üle vaadata: 
Kas territoorium on korralikult aiaga ümbritsetud?
Kas soojakute uksed ja aknad on suletud ning lukustatud? Ka siis kui seal midagi väärtuslikku pole, sest lahtised uksed-aknad ahvatlevad vargaid.
Kas valveseadmed on töökorras? See tähendab, et andurite ja kaamerate ette pole ladustatud ehitusmaterjali või masinaid. Valveseadmeid pole paigast nihutatud ega üle värvitud.
Kas valgustus on töökorras, et territooriumil poleks pimedaid nurki, kus vargad saaksid segamatult tegutseda?
Kas ehitusplatsi kaitseva aia ümbrus on paari meetri ulatuses suurematest asjadest puhas ja valgustatud? Nii on võimalik turvakaamerate abil paremini tuvastada kahtlaste isikute tegutsemine juba enne ehitusplatsile sisenemist.
Kas territooriumil on lahtiseid ja tuulega kergesti lenduvaid esemeid? Mõistlik on kinnitada esemed, mis tuulega lenduma võivad hakata (näiteks ehitusmaterjali kattekile). Sedasi jõuab kaamerasse vähem „müra" ja võõraste isikute liikumine on lihtsamini tuvastatav.

Oluline on teada, kes ehitusplatsil töötavad ja käivad ning anda personaalsed valvekoodid vaid neile, kel seda tõesti vaja läheb. Ka plastikust töötõendite trükkimine ei ole täna enam suur kulu, seetõttu tasuks see kõigile töötajatele teha. Lühiajalisi alltöövõtjaid peaks alati saatma vastava töötõendiga varustatud inimene. See tekitab objektil kontrolli ja peletab kurjad kavatsused, sest kõik on selgelt tuvastatavad.

Tähtis on ka valveseadmete elektrivooluga varustamine. Toide peaks tulema objekti peakilbist, mitte jaotuskilbist, mida on vaja töö käigus ümber paigaldada või pikemaid katkestusi tekitada. Kui plaanitakse pikemaid elektrikatkestusi, siis tuleb valida ka piisava võimsusega katkematu toiteallikas ehk UPS.

Kategooriad: Turvasoovitused  

Kommentaarid

Lisa kommentaar