Sinu eest valvel!

Turvasoovitused

Soovitused vara kaitseks tormi eest

  • Kuupäev: 10.12.2014

Eestisse oodatava tugeva tormiga seoses jagame soovitusi oma vara kaitseks tormikahjustuste eest. Turvafirma praktika näitab, et tugeva ilmastikuolude muutusega, sh tormidega kaasneb kuni kolmekordne objektidelt laekuvate signaalide kasv, suure osa nendest moodustavad teated elektrikatkestustest. Häireolukordade lahendamiseks kaasab meie juhtimiskeskus täiendavad jõud.

TORM

- Kontrollige, et aknad ja uksed on kindlalt suletud ja tugevast tuulest tingitud avanemine ei tekita signalisatsiooni häire käivitumist ning ei loo võimalusi soovimata külalistele. Tugeva tuulega lendlev praht võib samuti põhjustada väliterritooriumi jälgivate andurite häiresse minekut.

- Kui valvesüsteemi keskseade võtab ühendust turvafirma juhtimiskeskusega telefoniteenuse või internetiühenduse kaudu, tuleb arvestada sellega, et elektrikatkestuse puhul kaob toide seda teenust vahendavast ruuterist ning kui telefoni- või internetiteenus katkeb, ei saa ka turvaseadmed edastada signaale turvafirmasse. Kui signaaliedastus turvafirmasse toimub VOIP telefoniteenuse abil, soovitame dubleeriva signaaliedastusseadme või UPSi paigaldust. Dubleerida on võimalik näiteks GSM-modemi või raadiosaatja abil.

- Piirkondlike elektrikatkestuste kompenseerimiseks võib osta elektroonikakauplusest UPS-i (UPS - katkematu toite allikas), mis tagab elektertoite ruuterile. Kui elektrikatkestus ei ole rivist välja löönud sideteenusepakkuja sõlmpunkti kuskil lähipiirkonnas, säilib sel juhul sideteenus ja signaale edastatakse ka elektrikatkestuse korral. Samuti vähendab UPS korrektse, maandatud hoone vooluvõrgu korral ülepingest tekkivat seadmete kahjustumise riski.

- Korruselamute rõdudelt tasuks tormi ajal tõsta lahtiselt olevad ja kergesti lenduvad esemed tuppa.

- Elektrikatkestuse korral peaksid majapidamises käepärast olema taskulambid, patareid ja küünlad.

- Vältige auto parkimist puude ja postide lähedusse.

Foto: © Yuriko Nakao/Reuters

Kategooriad: Turvasoovitused  

Kommentaarid

Lisa kommentaar