Rannavalve

G4Si rannavalve lahendas juunis 1864 korrarikkumist

  • Kuupäev: 05.07.2013
    Autor: Ande Etti
Üle Eesti 15 rannas suvitajate turvalisust tagav G4S Rannavalve lahendas esimese suvekuu jooksul 1864 avaliku korra rikkumist ning andis esmaabi 147 rannakülastajale, vanematega viidi kokku 9 rannas ära eksinud last. Kõige enam tööd pakkusid rannavalvele klaastaaraga rannalised, rannas alkoholi tarbijad ja keelatud veesõidukiga randa tikkujad.
„Juunikuu jooksul külastas G4Si valves olnud randasid nii 4-liikmeline rühm põtrasid kui BMWd vette ujutama tulnud rannalised, kaldale aidati oma võimeid üle hinnanud või joovet alahinnanud veenautijaid," rääkis G4Si rannavalve juht Henry Seemel.

Enamik rannavalve poolt registreeritud rikkumistest olid seotud klaastaara ja/või purjutamisega rannas – klaastaarat 1260 korral ning joobes külastajaid 202 korral. 156 juhul tuli rannavalvuritel korrale kutsuda koduloomaomanikke. Veesõidukiga tikkus ranna-alale 182 inimest.

Kõige rohkem korrarikkumisi (641) registreeriti Tallinnas Stroomi rannas, pealinna viies rannas kokku oli 1150 rikkumist. Esmaabi anti pealinna rannalistele 91 korral. Lõuna-poolsetest randadest oli kõige enam rikkumisi Anne kanalis, kus saadi juunikuus kirja 384 rikkumist. Kokku registreeriti Lõuna- ja Kesk-Eesti randades 629 avaliku ja heakorra rikkumist, esmaabi andis G4S rannavalve 49 korral.

Valdava osa rikkumisest lahendas G4S omal jõul, vaid 8 korral oli vajalik politsei sekkumine. Kiirabi abi vajati 6 korral, päästeamet kutsuti välja 2 korral. Lisajõude G4Si patrullekipaaži näol kutsuti randa 7 korral.

Kommentaarid

Lisa kommentaar