Meie töötajad

Kuidas mõjutab eriolukord G4Si tööd?

  • Kuupäev: 27.03.2020
    Autor: Reimo Raja, kommunikatsioonijuht

Anname ülevaate, kuidas on eriolukord ja COVID-19 viiruse levik mõjutanud G4S Eesti tööd ja meie inimesi.

G4S teenuste toimepidavus pole eriolukorras kannatada saanud. Ettevõtte teenused toimivad väga hästi. Kõik eesliinil olevad G4Sikad ja turvaettevõtte süda juhtimiskeskus on väga vapralt vastu pidanud. Kliendihaldurid ja tehnilise toe spetsialistid aitavad kliente oma kodukontoritest.

G4Sile teadaolevalt on COVID-19 viiruse diagnoos kahel meie töötajal. Viiruskahtlusega või mõnes välisriigist saabumise tõttu on kodus karantiinis üle 80 töötaja.

Kõik kolleegid, kellega ma räägin, suhtuvad eriolukorda rahulikult ja hoiavad üleval positiivset suhtumist.

Häireteadetele reageerimine tavapärane

Juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker ütles, et G4S juhtimiskeskusel läheb hästi. Häireteadete maht on sarnane tavapärasega. Patrullide väljasõite on seevastu vähem, sest inimesed on kergemini kättesaadavad või kodus ja patrulli abi seetõttu ei vajata.

Juhtimiskeskuse töö eriolukorrast häiritud ei ole ja olukorra halvenemise puhuks on olemas kriisiplaan. G4S juhtimiskeskuse tööd saab korraldada ka nii, et kõik inimesed ei ole ühes ruumis koos, vaid tegutsevad hajutatult erinevates asukohtades.


Häirejuhtimise spetsialist Viktoria Tšernõhh G4Si juhtimiskeskuses. Foto: G4S

Patrullid sõidavad

Patrullteenistuse turvajuht Andres Piperal ütles, et karantiinis olijaid suurt ei ole ja töögraafikud on täidetud. Kõik, kes on tööl, kasutavad hoolikalt ka desinfiteerimis- ja kaitsevahendeid.

Väljakutseid on vähem, sest paljud lõbustusasutused on suletud, samuti avaldab mõju alkoholimüügi piirang. Tööpuudust siiski pole. G4S patrullidel on ülesandeks teha klientidega kokkuleppel erinevates paikades patrullringe. Näiteks Harjumaal aitab G4S avalikku korda hoida Viimsis ja Keilas. Viimati mainitud kohalikus omavalitsuses on turvatöötajad märganud noorte kogunemisi. Ei taheta väga kodus karantiinis püsida ja soovitakse omavahel silmast silma suhelda, mis muidu oleks positiivne, aga praeguses eriolukorras mitte.

Kogu rahaveo logistika keerati pea peale

G4S sularahavedajad ja -töötlejad on suutnud tellitud rahaveod ära teha ja saanud kenasti hakkama ka olukorras, kus ajutiselt on inimesed hakanud sularahaautomaatidest rohkem raha välja võtma. Kaubandus- ja teenindusasutustes on sularaha nõudlus mõnevõrra vähenenud.

G4S sularahakeskustes Tallinnas ja Tartus töö käib ning töötajatel on olemas desinfitseerimisvahendeid, et käsi puhastada. Tallinna sularahakeskuse juht Kristi Vetemaa ütles, et raha ei ole täna mustem ega kuidagi ohtlikum kui kolm kuud tagasi. Sularaha kaudu viirusesse nakatumist G4S rahavedajad ja -töötlejad ei karda, sest nad teavad, et see risk on väike.

Üsna rasked tööpäevad on olnud nendel sularahadivisjoni töötajatel, kes on pidevalt muutuvates oludes klientide soove täitnud ja selle põhjal rahavedude logistikat korraldanud. Põhja piirkonna rahaveo juht Argo Räpp ütles, et kogu Eesti rahaveo logistika keerati pea peale ja tuli nullist üles ehitada. “Erakorralisus seisneb meil logistika pidevas muutmises ja ülevaatamises ning kohanemises muutuvate oludega. Peame suutma kiirelt reageerida, ilma pikema eelhoiatuseta,” selgitas ta. Kuna eriolukorra tõttu on paljud ärid muutnud lahtiolekuaegasid või uksed ajutiselt sulgenud, siis mõjutab see kohe sularahaveo logistikat. Kokku on vaja üle Eesti korraldada rahavedu 5000 kliendile.

Reisiväravates täielikku vaikust pole


Politseinikud, naiskodukaitsjad ja lennujulgestajad Tallinna lennujaamas 19.03.2020. Foto: G4S

G4S töötajad tegutsevad ka Eesti väravates – sadamates, lennujaamades, bussijaamades. Lennundusosakonna juht Kristjan Saarik ütles, et täielikku vaikust pole. “Tööd teeme ja pääslad on vaja töös hoida. Lennujaama kinni ei panda, inimesed tahavad koju saada.” Reisijaid on oluliselt vähem, kuid kaubaliikumine toimub ikka, sama ka sadamates.

“Eesliinil olevad lennujulgestajad on kenasti vastu pidanud,” rõhutas Saarik. Nii on ka teistes reisiväravates.

Bussijaamades, näiteks Tallinnas ja Pärnus, on liikumist oluliselt vähem, kuid turvatöötajad on seal siiski olemas, et vajadusel inimesi aidata.

Kaubanduskeskusi noortekambad enam ei kimbuta

G4S turvatöötajad tegutsevad erinevates kaubanduskeskustest üle Eesti, on terved ja toimekad. Kui mõned päevad tagasi tahtsid eriolukorra tõttu ootamatult koduõppele jäänud noored keskustes koguneda, siis enam mitte nii palju. “Kui noori näeme, siis räägime nendega ja palume keskusest lahkuda,” ütles Solarise keskuse objektijuht Anton Rogiv. Nädal aega tagasi oli seda selgitamist rohkem.

Pärnu keskuse objektijuht Ingrid Jürimäe ütles, et keskuses liikudes järgivad G4S turvatöötajad samu soovituslikke nõuandeid, mida jagavad teistele, näiteks hoidudes teistest mõistlikku kaugusesse. Turvatöötajate ülesanne on keskustes olukorral silma peal hoida ning inimestele ka selgitusi jagada nende endi tervise ja turvalisuse heaks.

Turvatehnikud on kliendi jaoks olemas

Turvatehnikadivisjoni osakonna juht Tarmo Nigols ütles, et tehnikutel läheb üldjoontes normaalselt. “Turvatehnika hooldustöödega oleme tavapärases rütmis,” selgitas ta. Eriolukord tähendab meile seda, et osad kliendid on oma äri uksed sulgenud või ei luba töömehi majja. Aga seda teevad pigem need, kel oli vaja rangemad erimeetmed kohe kasutusele võtta, näiteks haiglad, vanglad ja hooldekodud.

Turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson lisas, et kui hommikul tehnikutele tööülesandeid jagatakse, siis vaadatakse, et inimesed ninapidi koos ei oleks. “Osa töötajaid on kodus karantiinis, aga oma tööd saame tehtud. Kui mõnel kliendil vajab lahendamist turvatehnikaga seotud ootamatu rike, siis saame kohe appi minna,” ütles ta.

Tehnikute külastuste ärajätmisi on kokkuvõttes vähe, pigem on vähemaks jäänud uusi tellimusi.

Kliendid saavad vastused kodukontoritest

Kliendihaldurid ja tehniline tugi töötavad kõik oma kodudest ning on valmis tegelema G4Si 75 000 kliendi küsimuste ja soovidega. See on nende jaoks uus olukord ja tekitab palju elevust. Samal ajal saavad kõik ettevõtetele mõeldud Google rakenduste kaudu omavahel suheldud. „Vahetatakse aktiivselt infot ja vastatakse klientide küsimustele, soovidele. Murekohtadest tuuakse välja seda, et kodukontoris on külmkapp liiga lähedal,“ selgitas kliendihaldusosakonna juht Dagmar Pedaja. Ja ärge siis pahandage, kui kuulete kliendihalduriga vesteldes taustal laste nuttu või koerte haukumist.

Muide, üks kliendihaldur alustaski oma tööd sellises eriolukorras. See tähendab, et G4S kontoris polegi ta veel töötada saanud.

Põhiline, et oleks tööd

On näha, et seoses osade G4S klientide äride ajutise sulgemise või lahtiolekuaegade lühendamisega jääb tööd mõnel pool vähemaks. Juhid, kellega vestlesin, ütlesid justkui ühest suust – põhiline eesmärk on see, et meie inimestel oleks tööd. Ollakse valmis töötajaid teistele töölõikudele viima, kui kuskil peaks tööd vähemaks jääma. G4S on ulatanud abikäe riigile, pakkudes turvatöötajaid sinna, kus jõudu on juurde vaja, näiteks appi politseile, samuti meie tehnoloogiapõhiseid turvalahendusi. 

G4S Eesti juhatuse esimees Priit Sarapuu sõnul suheldakse aktiivselt vabariigi valitsusega. “Töötame selle nimel, et saaksime riigiga koostööd teha. Näeme mitmeid võimalusi aitamiseks, näiteks saaks rohkem kaasata meie lennujulgestajaid Tallinna lennujaamas.”  

“Meil on inimesed, kellele on tehtud taustakontroll, neil on vajalik väljaõpe ja kvalifikatsioon,” rõhutas juhatuse liige Villu Õun, kes suhtleb koostöö osas Politsei- ja Piirivalveametiga.

“Oleme oma inimeste jaoks olemas ka olukorras, kus peame istuma kodus karantiinis,” lisas Sarapuu.

Ühel hetkel hakkab ilmselt kimbutama desinfitseerimis- ja kaitsevahendite puudus. Nagu ka igal pool mujal. Isegi haiglad on märku andnud, et varud hakkavad lõppema. Täna tulevad G4Sikad veel olemasolevate varudega toime.

Kategooriad: Meie töötajad  

Kommentaarid

Lisa kommentaar