Meie töötajad

Ene Tari – Tallinna Ülikooli turvatiimi hing ja süda

  • Kuupäev: 04.02.2016
    Autor: Esme Kassak
Ene Tari töötab G4Sis alates 2010. aasta 1. septembrist, olles viimased aastad ametis Tallinna Ülikooli objektivanemana. Kunagine päris suur meeskond on tänaseks küll umbes kaks korda kahanenud, kuid tööülesanded on valdavalt ikka samad. Lihtsalt appi on tulnud ka muud lahendused ning mõistagi tehakse tihedalt koostööd kliendiga.


Ene Tarit võib hea kolleegi Liina Aderi sõnu kasutades kõhklematult nimetada Tallinna Ülikooli turvatiimi hingeks ja südameks. Sellega on nõus ka turvajuht Veiko Kurim, kelle meelest väärivad objektide head töötajad rohkem märkamist. Ene on hooliv, tähelepanelik ja empaatiline ning oskab tiimi hästi koos hoida. Ta õpetab heal meelel välja kaastöötajaid ning tema kiiduväärt järjepidevusega on kokku puutunud ka klient. Näiteks eelmisel kevadel leidis üks õppejõud just tänu Ene heale tööle üles oma rahakoti koos kõigi dokumentidega.

Alustas juba Falckis
Kuigi viimased kuus aastat on Ene töötanud Tallinna Ülikooli turvatiimis, on ta G4Si eelkäijas Falckis niisamuti neli aastat töötanud. "Töötasin toona lapsehoidjana, aga see laps kasvas suureks. Sirvisin siis ühel hommikul tööpakkumisi, saatsin CV ära ja nii ma Falcki jõudsingi," meenutab ta. "Tööd on vaja ju teha!" Ja nii, nagu ta kiidab koos heade kolleegidega praegust turvajuhti Veiko Kurimit ("Meil on temaga väga vedanud, ta on väga kannatlik ja usub meisse," märgib kolleeg Liina Ader), ütleb ta hea sõna ka tänase teenistusjuhi Kristiina Eelmaa kohta, kes oli Falckis alustades tema esimeseks turvajuhiks ja õpetajaks. Tänu Kristiina tagant utsitamisele on Enel omandatud ka turvajuhi kvalifikatsioon.

Hea sõna usku
Hea sõna ja naeratus kerkib meie kohtumisel mitu korda üles. Elu pole Enet hellitanud, kuid tal on naeratus alati näol. Esiteks, turvatöös võib see hoida nii mõnegi sekelduse ära, ja teiseks, leiab Ene, ei ole mõtet tööle muresid kaasa võtta. Tema põhimõte on mistahes probleemsete isikutega üritada alguses ikkagi hea sõna ja kannatlikkusega ühine keel leida ja naeratus aitab usalduse loomisele kaasa. "Heal sõnal on suur jõud," lausub Ene rõhutatult.

Kõik on tegijad!
Aasta tegija kandidaadiks esitamise osas on Enel oma arusaam: „Me kõik oleme tegijad!" Ja kui ta räägib turvatööst, siis mõistan, et ta peab seda tõsiselt silmas. „Tallinna Ülikoolis tunneme me, et turvatöötajat märgatakse ja austatakse. Sageli tullakse ligi ja küsitakse, kuidas läheb. Meiega arvestatakse," kiidab Ene klienti. Ta rõhutab, et kogu tema tiim on väga tubli ja et rasketel hetkedel on tal alati tänu heale meeskonnale tuge olnud.


Tallinna Ülikooli väike, aga tubli turvatiim: Ene Tari, Tatjana Melnikova, Janek Konsap, Kirill Demjanov ja Liina Ader.

Hoolivalt range
Objektivanema ülesandeid täitev Ene märgib, et ta on lihtsalt tiimi vanim liige, aga muus osas – "tead, ma olen väga range". Mõistan seda nii, et emalikult range, sest Ene ei paista kannatavat viilimist ning rangust näitab ta üles korra hoidmise, vormi jmt osas. Samas on ta väga hooliv ja õpetab meeleldi kolleege. „Uuel aastal helistas endine kolleeg, soovis õnnelikku uut aastat ja tänas, et teda õpetanud olen," mainib ta ja näost on näha, et selline tagasiside läheb talle väga korda.

Tööst Tallinna Ülikoolis
Turvatöö eripäraks Tallinna Ülikoolis on palju suhtlust ja liikumist, kuna ühel päeval võib ülikooli kuut hoonet külastada tuhatkond inimest. Kuna tiim on väike, siis väga suur osa on eeltööl. "See eeltöö hakkab pihta iga õppeaasta algusega," märgib turvajuht Veiko Kurim. Siis saadakse üsna pea reeglid selgeks (kus tohib suitsetada, kaua mingi hoone avatud on jne) ja kõik sujub juba paremini. Paraku ei saa ka eeldada, et ülikooli külastav inimene on tavapärasest intelligentsem, sest olukordi on erisuguseid ja uksest sisse astujaid niisamuti. Püsikülastajad õnneks siiski õpivad ja seda ka üksteisega arvestamise mõttes.

"Enam ei kurjustata nii väga selle üle, kui juhid tudengi tähelepanu lohakile jäetud kotile," märgib Ene ühe näitena. Üks asi on ehk teiste häirimine, kuid eelkõige seab üliõpilane sellise hooletusega ohtu oma vara. Mobiilidega on näiteks märksa lihtsam, sest "mobiile nad juba käest ei pane". Ka Ene sõnul on väga tähtis olukordade ettenägemine, sest vastasel juhul läheks nii suurel objektil turvalisuse tagamine vägagi keerukaks. Olulisel kohal on koostöö ülikooli infohaldurite-administraatoritega ning kindlasti on tööd tõhusamaks muutmas järjest enam võtmetelt kaardisüsteemile üleminek. Tallinna Ülikool on üks G4Si esimestest objektidest, kus oleme pilootprojektina kasutusele võtnud G4S Logini -– süsteemi, mis muudab kogu seni paberitel toimunud infovahetuse elektroonseks.

Lisaks oma põhitööle Tallinna Ülikooli objektil tõttab Ene sageli appi ka ajutiste ürituste ja projektide puhul. Lihtsam oleks vist küsida, mida Ene pole teinud. Ja kõike mida ta teeb, teeb ta südamega ja hästi. Enega saab alati arvestada. Ene on oma tõsise töösse suhtumisega ja hea suhtlemisega eeskujuks kõigile.

Kolleegid ja kliendid arvavad

„Tahan tänada ja kiita turvateenindaja Ene Tarit, kes Tallinna Ülikoolis valvab. Tänu tema järjepidevusele ja detektiivitööle sain kätte oma kaotsiläinud rahakoti kõigi eluks vajalike dokumentidega. Olin juba ise loobumas, kuid Ene Tari ei lasknud. Suur tänu!" kirjutas 2015. aasta märtsis meile Tallinna Ülikooli kirjastuse peatoimetaja Rebekka Lotman.

"Usun siiralt, et tänu Enele oleme Tallinna Ülikoolis väga hinnatud koostööpartner. Tema on seal meile andnud parima näo, mida üks töötaja enda tööandjale ja kolleegidele anda saab. Tööka, hooliva, ustava, sõbraliku näo. Ja seda on saanud tunda ja nautida kõik, kes temaga tööpostil kokku puutuvad – õppejõud, tudengid, koolipidajad. Muidugi ka tuhanded inimesed, kelle turvalisuse ja heaolu eest on ta hoolitsenud ajutistel üritustel.Ene on olemuselt ülimalt elurõõmus ja päikest kõigi eludesse pillutav erivahva inimene. Kui tema suguseid oleks meie seas rohkem, oleks maailm sootuks parem paik," iseloomustab Enet valvedivisjoni direktor Villu Õun.

Kategooriad: Meie töötajad  

Kommentaarid

Lisa kommentaar