Sinu eest valvel!

Meie töötajad

Kaubanduskeskuses mitmes ametis korraga

  • Kuupäev: 09.12.2015
    Autor: Esme Kassak

Jätkame turvatöö tutvustamist kaubanduskeskustes ning sel korral heidame pilgu töö korraldusse Ülemiste kaubanduskeskuses. Teades, et turvatöö võib kaubanduses sageli tähendada paiga peal seismist, on keskuse objektijuht Kristo Kiviloo püüdnud töö korraldada nii, et rutiini ei tekiks.

 

 

Kristo, kel turvatöös kaubanduses kogemust mitu aastat, teab, et turvatöötaja jaoks on parajaks pähkliks ühe koha peal olemisest tekkiv rutiin. See ei pruugi tähendada tingimata seismist kindlal postil, vaid ka üldisemalt vastutuspiirkonda.

„Hea kolleegiga, kes praegu töötab küll Lennujaama objektil, mõtlesime välja graafiku, mille alusel me saame töötajaid päeva jooksul roteerida keskuse erinevatesse punktidesse, alates estakaadilt ja lõpetades tööga garderoobis," selgitab ta töökorraldust Ülemistes. Nii saab töötaja sama päeva jooksul teha erinevat tüüpi tegevusi ning viibida ka mõneti erinevas keskkonnas, kuna tegemist on ühe suurima kaubanduskeskusega Eestis.

Parasjagu estakaadi kontrollpunktis viibides uurin sellise tööviisi kohta turvatöötaja Kalle Männikult, kes endise ehitusmehena kinnitab, et on sellise töökorraldusega igati rahul. Kalle käib tööl Jürilt ning keskuses töö sobib talle ka igapäevase logistika mõttes. Töötades Eestis ja kodu lähedal jääb vaieldamatult kodu ja pere jaoks rohkem aega.

Parem käsi ka haldusküsimustes
Kristo on G4Sis töötanud kuus aastat ning pidanud kaubanduse turvatööd tehes mitmeid ameteid, kuni nüüd objektijuhini välja. Töö ühe eripärana märgib ta ära keskuse turvapartneriks olemisel haldusküsimustega tegelemise. „Mulle meeldib, kui palju meie nõu kuulda võetakse ja et meile on usaldatud ka mitmeid haldusjuhtimisega seotud teemasid. See pakub mulle huvi," räägib ta. Talle meeldib, kui saab asju paremaks teha ja ka isiklikult seejuures areneda, oluliseks seejuures peab ta kliendi usaldust.

„Meie turvaalast nõu on võetud väga palju kuulda," tõdeb ta rahulolevalt. Keskuse turvaruumist avaneb väga rikkalik vaade umbes paarisajast kaamerast ning lisaks on kohe-kohe tulemas lisakaamera parkla serva, et silma peal hoida ka väledamatel pikanäpumeestel ning nende liikumise kohta operatiivset infot jagada turva- ja politseipatrulliga. Samuti on G4Si tiim keskuse ametlikuks kontaktiks haldusküsimustes nädalavahetustel. Kui aga arendada edasi mõtet, kuidas veelgi parem partner olla, siis näeks Kristo tulevikus  rentnike turvaalast väljakoolitamist ja nendega tihedamat koostööd. Ikka selleks, et aegsasti vargustele ja varastele jälile saada.

Kokkuhoidev meeskond
TTÜs rahvusvahelisi suhteid tudeeriv Kristo peab turvatöös oluliseks head meeskonnatööd ja seda toetavat sisekliimat. Kui G4Si turvatöötajatelt küsida, mis neile oma töös kõige enam meeldib, siis võib pea alati kindel olla, et märgitakse ära head seltskonda. Uutelt kolleegidelt ootab Kristo eelkõige tahtejõudu, vastutustundlikkust ja kohusetunnet.

Kristo avaldab, et on oma kodust kaasa saanud sõjaväelise kasvatuse ning ta peab oluliseks asjalikkust ja tõsist töösse suhtumist. „Igasugune austus tuleb välja teenida oma tegudega. Ole sa koristaja, müüja või turvatöötaja – kui teed oma tööd hästi, siis sind ka austatakse," selgitab ta oma põhimotot. Tore on ka see, et üha enam märgatakse, kui turvatöötaja on mõne märkimist väärse teoga hakkama saanud.

Näiteks saime novembri alguses Facebooki vahendusel kiituse seoses abistamisega rahakoti ülesleidmisel. "Suurimad tänud Ülemiste Keskuses töötavatele Jaanika Kaaritsale ja Kalle Männikule ning kogu Ülemiste keskuse G4S tiimile, kelle abiga õnnestus oma rahakoti saatus teada saada ning see ka kätte saada. Tänu ka tundmatule müüjale jalatsipoest, kes selle leidis (läks tuhinas meelest tema nime küsida). PS! ausaid inimesi on veel olemas!!!" kirjutas meile rahakoti mitmete heade inimeste abiga üles leidnud isik.

Juhtum elust enesest: vanaema haaras pingilt kaasa õpilaste klassiraha
Ühe murekohana toob Kristo välja külastajate hajameelsuse, sest üsna tihti unustatakse ikka oma rahakotte ja mobiiltelefone maha. Ta toob südamliku näite sellest, kuidas ühel nädalavahetusel tulid koolitüdrukud klassiõhtu rahaga keskusesse ja olid ise nii elevil, et unustasid ühel hetkel raha pingile maha. Raha leidis üks lapselapsega keskust külastanud pensionär, kes võttis selle kaasa. Õnneks märkasid tüdrukud üsna kiirelt raha kadumist ja pöördusid turvatöötaja poole, nii et raha saadi kätte veel enne, kui selle kaasa võtnud isik oli jõudnud keskuse territooriumil asuvast parklast lahkuda. „Inimesed võiksid isiklike asjade suhtes olla tähelepanelikumad," soovitab ta.


Kategooriad: Meie töötajad  

Kommentaarid

Lisa kommentaar