Meie töötajad

Kliendi rahulolu tagavad asjatundlikud töötajad

  • Kuupäev: 06.02.2015
    Autor: Kristiina Makut
2014. aastal asus G4Si koolitusjuhina tööle Anu Stamberg, et anda uut hingamist töötajate koolitamisele. G4Si tiimiga liitudes oli tal selge visioon ja soov anda oma panus töötajate koolitamise süsteemi arendamisse. Uurime Anult, mis peitub tema mitmekülgse persooni taga ja kuidas ta hindab oma esimest G4Sis töötatud aastat.


Anu turvatöötajate täiendkoolitust läbi viimas.

Anu, mis tõi Sind koolituste juurde?
Minu esimene haridus oli meditsiin. Lõpetasin Tartu meditsiinikooli ja töötasin seejärel seitse aastat Tartu Kiirabis. Töö kiirabis oli väga huvitav ja mitmekülgne: see oli tõeline elukool, mis õpetas kriitilistes olukordades kiiresti tegutsema ja lahendusi leidma. Nii kummaline kui see pole, siis ka erakorraline töö võib muutuda rutiiniks.

Töötamise ajal õppisin Tartu Ülikoolis õendusteadust, mille lõpetamise järel pakuti tööd Tallinna keskhaigla koolituskeskuse juhatajana. Sealt saigi alguse tee koolitusmaailma. Viimased aastad enne G4Sis tööle asumist tegutsesin vabakutselise koolitajana ning viisin läbi erinevaid suhtlemisalaseid koolitusi ja treeninguid.

Kuidas oled end koolituste alal täiendanud?

Olen õppinud täiskasvanute koolitajate kvalifikatsioonikursusel ja Tallinna Ülikooli magistriõppes organisatsioonikäitumist. Lisaks olen läbinud suhtlemistreeneri väljaõppe, õppinud protsessitööd, motiveerivat intervjueerimist ning omandanud ka holistilise regressiooni terapeudi kutse.

Mis eesmärgid oled seadnud oma tööle G4Sis?
Töötan selle nimel, et koolitusi ja inimeste arendamist väärtustataks rohkem ja loodan, et ettevõte on valmis sellesse ka rohkem panustama. Koolitustel on organisatsiooni arengus tähtis koht ning inimestesse investeerimine tõstab ka äri tulemuslikkust. Olen veendunud, et mida asjatundlikumad ja teadlikumad on meie töötajad, seda suurem on ka meie kliendi rahulolu. Koolitustel on oma kindel koht tööprotsesside toetamisel, aga see ei ole kindlasti ainus viis töötajate tulemuslikkuse suurendamisel.

Mis on suurimad väljakutsed G4Si inimesi koolitades?
Kõige suurem väljakutse puudutab ilmselt seda, kuidas suurt hulka töötajaid väiksemateks gruppideks jagada ja koolitada nii, et igaüks midagi kasulikku õpiks, mida töös ja tavaelus praktiliselt kasutada saab. Inimene võiks tunda, et koolitus on talle isiklikult vajalik, mitte tööandja poolt vägisi pealesurutud info. Näiteks võib lisaks teadmistele kasu olla ka sellest, kui saab kolleegidega mõtteid vahetada, positiivse emotsiooni ja sära silmadesse. Kindlasti võtab mul veel veidi aega turvavaldkonna spetsiifika tundmaõppimine, aga selleks on mul palju kompetentseid kolleege, kellega koostööle võib alati loota.

Mis metoodikaid Sina ja Sinu tiim G4Si töötajate koolitamisel kasutab?

Kasutame võimalikult palju aktiivõppe metoodikaid, tehes erinevaid grupitöid ja lahendades ülesandeid. Suur roll on ka näitlikustamisel videote kasutamise teel. Inimene õpib kiiremini ja efektiivsemalt ise asju läbi tehes ja aktiivselt kaasa mõeldes. Just sellel eesmärgil julgustame inimesi omavahel diskuteerima ja ise lahendusi välja pakkuma.

Mis iseloomustab Sinu arvates head koolitajat?
Kõige tähtsam on, et koolitaja sobiks koolitatava grupiga. Ta peab arvestama grupi või organisatsiooni eripärasid ja sellele on abiks põhjalik eeltöö. Vajadusel tuleb kohtuda juhtidega , viia läbi küsitlusi, intervjuusid – koguda nii palju infot kui võimalik. Kindlasti on oluline ka inimeste- ja grupitunnetus ning oma valdkonnas professionaalsus. Siiski ei sõltu koolitustulemus mitte ainult koolitajast, vaid suures osas ka koolitatavatest ja võimalusest, kuidas praktilisel tööl on õpitu rakendatav.

Mis uuendusi on meie koolitustiimilt lähitulevikus oodata?
Juba lähiajal ilmub meie siseveebi Moodle’i-põhine e-koolituskeskkond, kust saab teadmisi nii meie toodete, teenuste kui ka „Mina olen G4S" hea tava kohta. Üritame pakkuda võimalikult mitmekülgseid materjale, nende seas konspekte, videoid ja teste oma teadmiste kontrollimiseks.

Veebruarist hakkab Tallinnas kord kuus toimuma „Tere tulemast G4Si!"-päev, kuhu on oodatud osalema kõik uued töötajad kõikidest piirkondadest. Sel päeval tuleb uusi töötajaid tervitama juhatuse esimees. Uus töötaja saab ülevaate ettevõtte väärtustest ja eesmärkidest ning põhimõtetest. Päeva jooksul jagavad erinevate valdkondade juhid ja spetsialistid mitmekülgset infot, et G4Si sisseelamine läheks ladusamalt ja iga töötaja tunnetaks, et ta on tähtis osa tervikust.

Turvatöötajate täienduskoolitustel on sel aastal rõhuasetus suhtlemisoskusel keerulises situatsioonis ja turvataktikal. Kuna tahame areneda teenindusettevõttena, on kindlasti tulemas teenindusalaseid koolitusi. Lisaks panustame juhtide ja koolitajate arendamisse. Käimas on erinevaid projekte ning kokkuvõttes on plaane päris palju. Igal juhul saab 2015 olema tegus aasta!
Kategooriad: Meie töötajad  

Kommentaarid

Lisa kommentaar