Meie töötajad

G4Si sisekontroll: mainehoidmisüksus

  • Kuupäev: 28.10.2013
    Autor: Julia Garanža
Jätkame G4Si erinevate üksuste tutvustamise traditsiooni ning esitasime küsimused  mehele, kes on harjunud neid ise esitama. Sisekontrolliosakonna juhataja Rain Pendiga vestles Julia Garanža.

Ilmselt pole Su jaoks mingi saladus, et üldsuse arusaamas sisekontrolli tööst on palju eelarvamusi ning hoiak on pigem ettevaatlik – „nii igaks juhuks".

Teeme mõisted selgeks. Oleme eraõiguslik ettevõtte, mis osutab turvateenust, ehk siis kliendil on meie suhtes õigustatud ootused – meilt eeldatakse halbade üllatuste ärahoidmist. Peame vastama neile ootustele: on igati loogiline, et sellist teenust ei osteta sealt, kus on ette teada, et meeskond teeb vigu ning siseprobleemid kasvavad üle pea. Võetud kohustusi saame kliendi ees täita vaid tingimusel, et mängureeglid on meie kõigi jaoks üheselt selged. Seega üks sisekontrolli ülesannetest ongi märgata ettevõtte sisemisi nõrkusi ning juhtida neile tähelepanu. 

Näed Sa neid G4Si puhul palju?
Autod, relvad ja vastutus on täpselt see kombinatsioon, mille puhul ettevõtte ei tohi hetkekski valvsust kaotada. Olgem ausad, tööst tulenevaid võimalusi ja kiusatusi on turvatöös palju: kaubanduses, panganduses, mujalgi – kus pääseme ligi otseselt rahaks konverteeritavale infole. Seega tööandjana peame oma inimeste usaldusväärsuses kindlad olema. Ei ole mõeldav olukord, et töötaja, kellele klient usaldab oma vara, kasutab ametist tulenevaid võimalusi ära ning „võtab ka endale veidi". Minu isiklik veendumus on, et üks kord varas – alati varas. Sellise töötajaga on jutt lühike. Sama kehtib alkoholi puhul: turvatöö ja joobes olek ei sobi kuidagi kokku. See on ka üks parameetreid, mida kvaliteedijuhtimise juures alati jälgime. Selles mõttes on mul hea meel, et jääknähtudega-joobes olekus tööle ilmumise juhtumite arv on meil kaduvväike. Võib olla, peaks järelevalve tõhusam olema? (naerab) 

Täidate sise-politsei rolli?
Pigem oleme maine hoidmise üksus – ja see on vaid üks osa meie tööst, mis käib kvaliteedi juhtimise ja hoidmisega kaasas. Siin ei saa ega tohi pilli lõhki ajada: eesmärk ei pühitse abinõu ning sisekontroll ei ole eradetektiivide punt. Toimetame õigusruumis, kus eraisiku põhiseaduslikud õigused on pühad, seega meetodid, mida kasutame, peavad olema seaduste piires. Isetegevus võib liiga kalliks maksma minna. Viimase paarikümne aasta jooksul on toimunud järjepidevaid muutusi nii seadusandluses kui ühiskonna arusaamades: kokku võtaks neid nii, et „lisaks eesmärkide täitmisele on sama oluline see, KUIDAS need saavutatakse. Toon utreeritud näite: isegi omades piisavalt vihjeid, et töötaja ei pruugi aus olla, ei saa me laskuda samale tasemele ning kasutada tema tegevuse päevavalgele toomiseks keelatud võtteid. 
Sisekontroll kogub ja analüüsib infot ning valmistab ette materjalid, mis hiljem lähevad konkreetsele üksusele, kust probleem pärineb. Otsuseid teeb iga üksus ise.

Oleme rääkinud teie ettevõttesisesest tööst ja eesmärkidest, kuid vähesed teavad, et teie kompetents ulatub kaugemalegi. Mida see töösuund endast kujutab?
„Kaadrid otsustavad kõik", eks ole? Samas vähesed ettevõtted omavad ressursi, et tegeleda järjepidevalt kvaliteedi juhtimisega selles osas, mis puudutab personali ja tema usaldusväärsust. Sisuliselt pakume klientidele sama tarkust ja meetodeid, millega hoiame korras enda tööprotsessid. Sõltuvalt probleemi iseloomust „laename välja" enda spetsialiste, kes omavad laiemat pilku ning oskavad märgata teises ettevõttes esinevaid ebakõlasid. Ootusi meile on erinevaid: vajatakse nii nõustamist – personali osas kui ka pädeva materjali kogumist, sest enamasti tellijal endal ei ole mure lahkamiseks ei ressursi ega oskusi. Selleks saame tellijalt volitused ettevõttesiseseks kontrolliks ning alustame tööd personaliga, tuginedes tellijalt saadud eelinfole. Sageli on nii, et üherealiselt sõnastatud päringu menetlemiseks võib osakonnal kuluda kuid. Ja siin tuleme tagasi maine kujundamise juurde: kui klient näeb, et meie kaasamisest on olnud kasu – olgu selleks sisevarguste ohjeldamine või firmasisese konflikti ärahoidmine, tekib tal usaldus G4Si kui turvateenuste pakkuja vastu. Ta teab, et me suudame halvad üllatused ära hoida. 

Kategooriad: Meie töötajad  

Kommentaarid

Lisa kommentaar