Meie kliendid


G4S valvab Eesti teaduse kodu

  • Kuupäev: 01.10.2014
    Autor: Julia Garanža

Septembris võitis G4S Tartu Ülikooli mahuka turvahanke, mille kohaselt jätkub 1998. aastal alanud koostöö ka järgneval neljal aastal. Lepingu järgi peab G4S osutama ülikoolile täismahus turvateenust, sealhulgas 62 üle Eesti asuva ülikooli objekti tehnilise valve. Hankega paralleelselt toimus ka häireteenuse 112 teenusepakkuja valik ning ka selle võitjaks osutus G4S.

Turvalepingu mahtu kommenteerides ütleb Lõuna piirkonna müügiosakonna juhataja Üllar Liblik, et ülikool on vaieldamatult Lõuna piirkonna kõige suurem klient.

Rangete nõudmistega hange
Tartu Ülikoolile kuulub enda ja läbi seotud asutuste pea 100 üle Eesti asuva hoone, mis selgitab, miks hanke üheks oluliseks nõudeks oli turvaettevõtte lai patrullekipaažide võrgustik. Samuti seadis ülikool tingimuseks kindla arvu ekipaaže igas välja toodud piirkonnas. Tellija pädevusest ja süvenemisastmest annab aimdust ka ekipaažide koosseisu ning tehnikute kompetentse määratlev punkt. Lisaks patrullteenistuse võimekusele on Tartu Ülikooli jaoks oluline, et neljaks aastaks valitav turvapartner omaks videoanalüütikaga varustatud valvekeskust, sest juba täna on videoanaltüütikavalve turvaturu kiirelt areneb valdkond. Tulevikus peaks videovalve osakaal ülikooli turvateenuse mahus veelgi kasvama.

Lisaks suurele arvule Tartus asuvatele hoonetele kuuluvad G4Si valve alla ka Pärnus, Narvas , Saaremaal ja Viljandis asuvad objektid. „Turvavaldkonna jaoks tavapärane mõiste „objekt" kätkeb ülikooli puhul märksa rohkem kui ollakse harjunud arvama. Geenivaramu, Biomeedikum, Põhjamaade kaasaegseim füüsikahoone, SIME (Siirdemeditsiini keskus) ning kümned õppehooned – need on rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskeskused, kust tuleb pidevalt uudiseid läbimurretest teadusmaailmas. Adume selgelt, kui suured väärtused on usaldatud meie hoole alla ning vastav peab olema ka nende kohtlemine," arutleb Liblik.

Veidi varem tellis ülikool G4Silt mahukad turvakontseptsioonid kõigile hoonetele. Analüüsi ning juhendite koostamisel lõid kaasa mitmed meie töötajad. Hea peremehena on ülikool võtnud seda tõsiselt, asudes rakendama saadud juhiseid sammsammult arengukavasse: hoonete ehitamisel esitab Tartu Ülikool kõrgeid nõudmisi turva- ja videosüsteemide valikule ning ehituskvaliteedile. Süsteemid peavad kindlalt toimima ja ühilduma üle Eesti.

Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna sisevalvetalituse juhataja Andres Kriibi sõnul on senine koostöö G4Siga sujunud hästi. „Asjad toimivad ja tekkivad probleemid leiavad kiiresti lahenduse, mis on osapooltele vastuvõetavad. Mis seal salata, latt on G4Si Lõuna meeskonna jaoks seatud kõrgele, mistõttu loodan, et samasuguse osavõtlikkusega kohtlete meid ka muudes piirkondades, kus pakute meile teenust. Loodan, et info liikumise kiirus, millega oleme siin Lõunas harjunud, on standardiks kõigile teie üksustele." Andres Kriibi lisab, et olles piisavalt hästi kursis Eesti turvaettevõtete võimekusega, ei olnud hanke tulemustes tema jaoks midagi üllatavat: „Võitis see, kes vastab kõikidele meie nõudmistele."

Perspektiivikas koostöö
Jõudsalt arenev ülikool nõuab tempokat sammu ka turvapartnerilt: „Ülikooli ranguses on omad plussid. Teadliku kliendiga, kes teab täpselt, mida tahab ning oskab vahet teha, on ka teenuse pakkujal veidi lihtsam. Teine suur pluss on ülikooli kui kliendi tohutu arengupotentsiaal. Järjest laienev teaduskeskus tõotab ka tulevikus palju tööd," selgitab Üllar Liblik. Lisaks tehnilise valvega seotud töödele, on G4Si vastutada ka suures osas valvesüsteemide hooldus ning sellega seotud installatsioonitööd. Viimaste maht on sama suur kui tehnilise valvega seotu. Ülikooli kinnisvaraosakonna sisevalvetalituse juhataja Andres Kriibi lisab: „Hanke tulemusena sõlmitud leping annab mõlemale poolele kinnitust ja kindlust, et ka järgmiseks neljaks aastaks plaanitud kinnisvara arenduste puhul saame üksteisega arvestada."

Kategooriad: Meie kliendid  

Kommentaarid

Lisa kommentaar