Meie kliendid


Turvapilk Viimsile

  • Kuupäev: 19.04.2013
    Autor: Julia Garanža

Viimsi patrull

"Patrullipäevikus on mitu rida, millele peame märkima Viimsi probleemseid või tähelepanu vajavaid kohti, paraku ei leidu selles ühtegi lahtrit, kus saaksime mainida, mis kiidusõnu vääriks,” viskab nalja pikaaegne G4Si Viimsi patrullekipaaži turvatöötaja Jaanus Raun. Üheksandat aastat Viimsi patrullis töötav Jaanus on kohalik mees, mistõttu koduvalla rõõmud ja mured on talle hästi teada. "Viimsi on hea rahulik koht elamiseks: mets, meri, loodusrajad – kõik on olemas. Noori peresid on palju - järelikult elukeskkond on peresõbralik ja turvaline," lisab staažikas patrullimees. Samas tõdeb ta, et ka rahulikul Viimsil on omad paigad, kus patrullimisel alati terasemalt silma peal hoitakse. „Haigla juures olev parkimisala peaks olema paremini valgustatud, nii mõnelgi korral on seal hommikul avastatud telliskividel seisvaid autosid," märgivad Viimsi patrullis sõitvad turvatöötajad. „Tühjalt seisva vana kooli aknaid on mitmel korral lõhutud, hea, et hoonel hoiavad silma peal ka naabruses elavad inimesed, kes helistavad meile, kui näevad teismelisi kooli juures kogunevat," lisavad turvatöötajad. Vana lasteaiahoone, kus „käime katuseid mööda" kõlab tuttava motiivina nii remonti vajava hoone katustel luusivate teismeliste kui ka neid sealt minema ajavate turvatöötajate jaoks. „Talvel hüppavad otse katuselt lumehange, mõnikord oleme siin näinud ka väikseid lapsi," kirjeldab laste mänge Jaanus Raun.

Viimsi lasteaed_vana


11 aastat koostööd


Koostöö turvalisuse tagamiseks Viimsi vallas turvafirma G4S Eesti ja valla vahel on hästi toiminud juba 11 aastat. Esimene turvateenuse osutamist puudutav leping sõlmiti 2002. aastal. Kokkulepet on asjaolude muutudes uuendatud, kuid olulisemad punktid on jäänud alati samaks. Leping näeb ette, et valla territooriumil patrullib ööpäev läbi üks G4Si logodega patrullauto, kindlaks on määratud ka patrullringide arv ja marsruudid. Laias laastus tähendab selline koostöövorm, et turvafirma patrull hoiab tähelepanu all kohaliku elu keskpunktid: koolid, lasteaiad, mänguväljakud ja muud vallarajatised; reageerib elanike väljakutsetele ning edastab operatiivset infot kohalikule omavalitsusele ja politseile. Hea koostöö üheks olulisemaks võtmeks on kohalike elanike aktiivsus info edastamisel. Siinkohal peab paraku tõdema, et Viimsi elanikud võiksid veelgi julgemalt jagada valla turvapartneriga teavet tähelepanu vajavatest kohtadest-olukordadest.

Tänu patrullimisele on vallas ka tänavu ära hoitud, aegsasti avastatud ning ennetatud mitmeid korrarikkumisi. Turvatöötaja kohalolekust on abi ka äsja toimunud korrarikkumise tagajärgede kiirel likvideerimisel. Vajadusel kaasatakse jõustruktuure, nagu politsei, tuletõrje ja kiirabi. Oma tegevustest ja tähelepanekutest informeerib G4S iganädalaselt nii valla juhte kui politseid.

Statistikat

2012. aastal kandis G4S Eesti vallale ette 2201tähelepanekust või sündmusest. Neist 33 korral oli tegu erakorraliste ja avaliku korra rikkumistega, tänavavalgustust ja liiklusohutust puudutavaid tähelepanekuid tehti 49 korral, lõhkumisi ja vara kahjustamisi oli kokku 1215, heakorda ja prügi puudutavat teavet edastati 559 korda. Valesti parkimisi fikseeriti 38 ning muid sündmusi – info väljavahetamist vajavate liiklusmärkide, langenud puude ja muude kiiret sekkumist vajavate olukordade kohta – kajastati 307 korral.

Mullu juulis pidasid G4Si turvatöötajad kinni ja andsid politseile üle vanas koolihoones loata viibinud kõrvalised isikud, keda oli alust kahtlustada metallivarguses. Korduvalt on G4Si patrulliekipaažid aidanud lahendada joobes isikute poolt põhjustatud olukordi, samuti on patrull edastanud politseile infot ärandamiskahtlusega sõidukitest ning liiklusohtlikult käituvatest autojuhtidest. Samuti on turvafirma mitmel korral juhtinud oma ettekannetes tähelepanu faktile, et tühjana seisvad vana lasteaia ja kooli hooned tõmbavad noori ligi. Peale lõhkumiste on remonti vajavad hooned ohtlikud neid kogunemispaikadena kasutatavate teismeliste jaoks. Turvafirma paneb lapsevanematele südamele: tehke kodus selgeks, et tühjana seisvates hoonetes viibimine ei ole ohutu, need on valve all ning kõrvalistel isikutel on sissepääs neisse keelatud. Ühtlasi tuletab G4S Viimsi elanikele meelde, et nad annaks endiselt teada õigusrikkumistest vallas või ohtudest valla varale AS-le G4S Eesti juhtimiskeskuse numbril 651 1911 või politseile numbril 110. 

Rannas ärkab elu sooja saabumisega. Siis vahetab oma baseerumiskohta ka turvafirma patrull – rahvarohkemad kohad nõuavad rohkem tähelepanu.


 

 
Kategooriad: Statistika   Meie töötajad   Meie kliendid  

Kommentaarid

Lisa kommentaar