Sinu eest valvel!

Meie kliendid


Tuleohutus - automaatne gaaskustutussüsteem

 • Kuupäev: 06.12.2011
  Autor: Kadi Sumberg

LPG gaaskustutussüsteem

Varasemas tuleohutuse blogipostituses oli juttu tuleohutussüsteemide hoolduse vajalikkusest. Seekord tutvustab G4Si turvatehnika divisjoni tehniline spetsialist JÜRI TEDER automaatset gaaskustutussüsteemi, mis on mõeldud ettevõtete ruumidesse mitte kodudesse. Üldiselt kasutatakse gaaskustutussüsteemi sellistes kohtades, kus vee kasutamine ei ole mõislik, kuna vee kasutamisega võivad hävineda ettevõttele olulised materjalid või toimimist tagav seadmestik.

Automaatne gaaskustutussüsteem paigaldatakse kindla ruumi või ruumide ning nendes paiknevate seadmete kaitseks. Süsteem ei hõlma kogu hoonet nagu näiteks automaatne sprinklersüsteem. Gaaskustutuse kaks tähtsamat omadust on tulekahju kustutamine võimalikult varajases staadiumis ning sellega tulekahjust tekkivate kahjude minimaliseerimine.

Gaaskustutussüsteemid jagunevad kustutusgaaside järgi kaheks – keemilised- ja inertgaasid. Nende erinevus seisneb kustutusprotsessi mehhaanikas.

 • Keemiliste gaaside puhul eemaldatakse põlemisprotsessist temperatuur, mille tulemusena põlemine katkeb.
 • Inertgaasidega viiakse hapniku tase alla 15%: kuigi selline õhu „konsistents“ ei ole põlemiseks piisav, ei kujuta ta inimelule ohtu. Inertgaasid on sellised looduses esinevad gaasid nagu argoon ja lämmastik. Lisaks eelnevatele kustutusgaasidele kasutatakse ka süsihappegaasi sisaldavaid süsteeme, kuid neid kasutatakse sellistes ruumides, kus inimesed reeglina ei viibi.

Automaatne gaaskustutus on sobilik paigaldada ruumidesse, kus väiksemgi põleng võib põhjustada suurt kahju. Seega tasuks kaaluda automaatse gaaskustutussüsteemi rajamist kohtadesse, mis sisaldavad suuri väärtusi või mille kahjustamine võib tekitada ettevõttes tööseisaku, millega kaasneb ka majanduslik kahju. Selliste ruumidena võiks loetleda

 • serveriruumid
 • elektriseadmete ruumid nagu trafo- ,kilbi- või UPS-i ruumid
 • telekommunikatsiooniruumides
 • arhiivid
 • tuleohtlike ainete laoruumid
 • kunstiväärtuste hoidlad

LPG gaaskustutussüsteemKokkuvõtlikult võib öelda, et automaatne gaaskustutussüsteem koosneb anduritest, alarmseadmetest, juhtseadmest, kustutusgaasiballoonidest ning jaotustorustikust. Kustutusgaasi valik sõltub erinevatest parameetritest, nagu ruumi pindala, kõrgus, ruumala, kustutatav materjal jm. Kui ettevõte on otsustatud automaatse gaaskustutussüsteemi kasuks, tasuks kindlasti konsulteerida valdkonna spetsialistidega ning nendega koos valida kõige otstarbekam kustutusgaas.

Referents:

G4Si poolt tehtud töödena saab nimetada Politsei ja piirivalveameti Narva-Jõesuu ja Tõruvere radari gaaskustutussüsteem. Nendel objektidel on kasutusel süsihappegaas.

Eesti suurimad pangad - Swedbank, Sampo pank, DnB Nord pank on usaldanud meile oma automaatsete gaaskustutussüsteemide hooldused. Samuti hoiame silma peal Sertifitseerimiskeskuse, Tallinna Küte, Magdaleena haigla ning Ida Tallinna keskhaigla gaaskustutussüsteemidel.

Fotod:www.lpg.es

Varem avaldatud lood tuleohutuse teemal:

Tuleohutus - valehäire põhjused tuleb välja selgitada


 

Kategooriad: Meie kliendid   Tuleohutus  

Kommentaarid

Lisa kommentaar