Kampaania

Koos on kindlam!

  • Kuupäev: 25.01.2011
    Autor: Tarmo Pärjala

Koostöös Seesam Rahvusvaheline Kindlustus AS-iga pakub G4S Eesti koduvalveklientidele 0-eurose omavastutusmääraga täisväärtuskindlustuse põhimõttel toimivat kodukindlustust, millega märtsini liitudes saab kodus olevat vara terveks aastaks tasuta kindlustada.  Kui soovid saada kindlustuspakkumist, külastage meie kampaanialehte http://kampaania.g4s.ee/kodukindlustus/index.html.

Seesam Kindlustuse turundusjuhi Eve-Liis Arvisto sõnul on G4S kodukindlustuse suureks eeliseks see, et ootamatu sündmuse korral saavad kulutused kahjueelse olukorra taastamiseks kaetud, sest kodu on kindlustatud täisväärtuskindlustuse põhimõttel. “Olukord, kus kindlustussummast kodu taastamiseks ei piisa, on selle kindlustusliigi puhul välistatud. Poliisile ei märgita kindlustussummat ning kahju korral hüvitatakse summa, mis on vajalik õnnetuse-eelse olukorra taastamiseks,” ütles Eve-Liis Arvisto. Samuti on lihtsam nüüd koduse vara kindlustamine. “Koduomaniku seisukohalt on mugav, et enam ei pea vara kindlustamiseks esitama detailset nimekirja asjadest, mis kodus olemas on, sest nüüd arvutatakse vara maksumus vaid elamispinna ruutmeetrite järgi. Sellise lihtsustuse aluseks on reaalse kahjustatistika järgi leitud keskmine varade maksumus,” täpsustas Seesami Kindlustuse turundusjuht.

vargus“Kindlustusfirma seisukohalt on G4Si valves olevate kodude kindlustusriskid väiksemad, sest need on paremini kaitstud võimalike ootamatuste eest – nii saame pakkuda oma klientidele kindlustust palju parematel tingimustel,” ütles G4Si müügi- ja klienditeenindusdivisjoni direktor Priit Sarapuu. "Koduomaniku ootused kindlustusele on reeglina sarnased: et kahjujuhtumi puhul kataks hüvitise summa kõik ebameeldivad kulutused ning et kogu asjaajamine oleks võimalikult kiire ja mugav. G4Sil on üle Eesti 80 reageerimisvalmiduses patrullekipaaži, kes vajadusel aitavad vormistada kahjuteadet ja kahjuavaldust,” täpsustas Priit Sarapuu.

Vastavalt erinevatele vajadustele ja sissetulekutele saavad G4Si koduvalve kliendid valida kahe kindlustusvõimaluse vahel: pakettkindlustus või koguriskikindlustus. Pakettkindlustuse puhul on kodu kaitstud konkreetsete riskide vastu – tulekahju-, tormikahju-, plahvatuse-, sissemurdmise- ning torustiku lekkest alguse saanud veekahjudest. Koguriskikindlustus on kõige laiema kaitsega ja kliendisõbralikem kindlustuspakett, mis katab enamiku äkiliste ja ettenägematute sündmuste poolt tekitatud varakahjud.
0-eurose omavastusmääraga soodsa kodukindlustuslepingu saavad sõlmida kõik G4S koduvalve kliendid, liitudes jaanuarist märtsini saab pere aastaks oma kodus oleva vara kindlustuse tasuta.
kindlustus
Kategooriad: Kampaania   Kodukindlustus  

Kommentaarid

Lisa kommentaar