Juhiveerg

Fookuses on liiklusohutus

  • Kuupäev: 04.11.2015
    Autor: Irene Metsis, personalidirektor
G4S Eesti personalidirektor Irene MetsisSel sügisel pöörame senisest rohkem tähelepanu ohutuse ja turvalisusega seotud teemadele. Esmajärjekorras räägime liiklusohutusest, sest iga päev liigub Eestimaa tänavatel ligikaudu 250 G4Si sõidukit. Patrullid, tehnikud, sularahavedajad.

Miks me seda teeme? Põhjus väga lihtne – ohutus ennekõike on üks G4Si põhiväärtusi ning turvavaldkonna ettevõttena võiksime selles osas olla kogu Eesti ühiskonnale eeskujuks. Teine ja mitte vähem oluline põhjus on see, et me hoolime oma inimestest. Iga meie töötaja on oodatud peale tööpäeva koju, igaüks meist tahab jõuda õhtul turvaliselt oma pere juurde. Ja see ongi oluline! Kas ehk see aitaks meil veelgi eristuda ka teistest turvaettevõtetest? Me hoolime ja peame oma igapäevatööd tehes oluliseks ohutust.

„Liiklusturvalisus on osa elanikkonna üldisest turvatundest. Tuginedes erinevatele uuringutele hindavad Eesti elanikud liiklusest tulenevat ohtu kõrgelt," kirjutab Politsei- ja Piirivalveamet. Oleme meiegi ju igapäevaselt oma operatiivsõidukite, sularahabusside ja tehnikute autodega liikluses ning nähtavad kogu ühiskonna jaoks.

Juba 2013. aastal arutlesime täiendkoolitustel „Mina olen G4S" liikluskultuurist üldisemalt. Rääkisime ohutust sõidustiiilist ja sellest, kuidas see võib meie mainet muuta eeskujuliku liiklejana positiivses suunas ja samas muuta kuvandit kiirelt negatiivses suunas. Piisab vaid ühest ainsast eksimusest.

Meil on oma hea tava „Mina olen G4S" ja üks uus osa sellest on eeskujulik liiklemine. Sel ja ka järgmisel aastal koolitame oma töötajaid olema paremad kaaslased liikluses, olema eeskujuks liikluskultuuri edendamisel ning head koostööpartnerid Politsei- ja Piirivalveametile liiklusturvalisuse kasvatamisel.

Oleme eeskujuks ja aitame tagada suuremat turvalisust!
Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

Lisa kommentaar