Juhiveerg

Priit Sarapuu: Aita turvalisust tõsta – kiida turvatöötajat!

  • Kuupäev: 01.04.2015
    Autor: Priit Sarapuu
Paljud meist on juba mitme aasta jooksul harjunud, et märtsikuus näeme tänavapildis ja meedias üleskutset märgata teenindajat ja kiita head teeninduskogemust. Head teeninduskogemust jagame sõbraliku treeninduse kohta kaupluses, juuksuri- ja ilusalongis, pangas, restoranis. Need on traditsioonilised kohad ja tegevusalad, mis seostuvad sõnaga "teenindus”.Ja õige see on, sest pood ja pank, juuksur ja restoran on teenindusasutused. Kuid Eestis on veel tuhandeid teenindustöötajaid, kelle olemasolu me kõik tunnetame, ehkki esmapilgul ei seo neid teenindusega. Need on inimesed, keda kohtame kaubanduskeskuses ja tanklas, suurel rahvaüritusel ja kontorihoones. Rahvakeeli on see inimene turvamees, korrektsemalt öeldes turvatöötaja. Just turvamees on see, kes tuleb kodust valveseadet paigaldama-hooldama, sõidab kohale häire peale, töötab kontorihoone valvelauas administraatorina, valvab suvisel suurkontserdil korda jne.

Traditsiooniliselt vaadeldakse turvatöötajat korrakaitsjana, kelle ülesanne on rikkumisi ära hoida või neile reageerida. Ent meie G4Sis ei näe enam ammu turvatöötajat pelgalt korrakaitsjana, vaid üha rohkem ja rohkem klienditeenindajana. Ta on teenindaja, kelle põhifunktsioon on tagada inimeste turvalisus ja aidata kaasa turvatunde tõusmisele. Nagu teisteski teenindussektorites, saame turvasektoris edukad olla vaid siis, kui inimesed on meie pakutud teenusega rahul.

Tänavu oleme esimest korda liitunud hea teeninduse kuu ettevõtmistega ja kutsume omapoolse kampaania raames inimesi üles turvateenindajat märkama. Soovime Eesti inimeste kaasabil saada tagasisidet, milline on olnud nende kokkupuude meie kolleegidega. Nii saame tõsta esile neid, kes tunnustust väärivad, ja utsitada tagant neid, kelle tegemistes leidub vajakajäämisi. Hea teenindus on ühelt poolt tunnetatav ja subjektiivne, ent võib välja tuua siiski omadusi ja oskusi, mida klient teenindajalt ootab. Olulised on abivalmidus, empaatia, tähelepanelikkus ja suhtlemisoskus.

Meil on Lääne-Eestis – Pärnus ja ümbritsevates maakondades – ligi 200 kolleegi, kes iga päev kohalike inimestega suhtlevad. Olgu turvateenindajast abi mõne konflikti lahendamisel või kontorihoonesse suure kandamiga siseneval inimesel ust avades – see kõik on teeninduskogemus, millest saadava emotsiooni tarbijana endaga kaasa võtame. Olen veendunud, et hea ja kvaliteetse turvateenindusega saame kaasa aidata üldise turvatunde tõusule ning positiivsel emotsioonil on seejuures oma osa.

Hea suhtlemisoskus aitab näiteks saada rohkem infot, mis võib olla oluline nii mõnegi ebasoovitava olukorra ennetamisel. Olgu selleks üksikisiku kodu turvalisus, suurkontserdi, ostumeka või lennujaama ohutus. Oskusliku suhtlemisega võib turvateenindaja hoida palju rikkumisi ära. Tarbijate kogemuste abil saame kõige tõhusamalt murda iganenud kuvandit turvateenindajast kui kahemeetrisest põrnitseva pilguga "kapist”. Seepärast kutsungi kõiki inimesi üles: "Märka turvateenindajat!”

Priit Sarapuu seisukoht ilmus Pärnu Postimehes 01.04.2015
Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

  • veiko | 04.04.2015
    Tere väga hea töö patrull ekipaaz tagastas mu kausta ja tänud vanem patrull töötaja haapsalu pensu jaama juurest
Lisa kommentaar