Juhiveerg

Eesti Energia turvahankest

  • Kuupäev: 25.02.2014
    Autor: Priit Sarapuu

5. veebruaril kuulutas AS Eesti Energia enda Ida-Eestis paiknevate ettevõtete turva- ja valveteenuste hankekonkursi võitjaks pärast läbirääkimistega hankemenetlust G4Si. 1. märtsil alustame Eesti Energia ettevõtete – Narva elektrijaamade, Narva soojusvõrgu, tehnoloogiatööstuse, Eesti Energia Kaevanduste ning õlitööstuse mehitatud ja tehnilise valvega. Sõlmitava lepingu tähtaeg on neli aastat, mida on võimalik tähtaja lõppemise korral pikendada ühe aasta võrra. Lepingu ühe aasta maht moodustab ligi 1 % kogu Eesti turvaturu käibest.


Turvahanke tingimustest tulenevalt peab turvapartner vastutama Ida-Eestis asuvate Eesti Energia ettevõtete – Narva elektrijaamade, Narva soojusvõrgu, tehnoloogiatööstuse, Eesti Energia Kaevanduste ning õlitööstuse mehitatud ja tehnilise valve eest. Samuti peab hanke võitnud turvaettevõtte kandma hoolt Eesti Energia strateegiliste objektide turvasüsteemide hoolduse eest.

Varasemalt AS Eesti Energia turvanud USS Security AS ütles kolm aastat kehtima pidanud turvalepingu 2013. aasta lõpus ootamatult enne tähtaega üles, kasutades ära lepingus olevat punkti, mis võimaldas see 90-päevase etteteatamisajaga üles öelda. Selgituseks viidati miinimumpalga tõusule, mis ei võimaldanud jätkata lepinguliste kohustuste täitmist. 

Oluline on varasemalt kehtiva lepinguga seoses märkida, et 2012. aasta märtsis, kui sai teatavaks turvahankes konkurendile võidu toonud hind, juhtis G4S tellija tähelepanu, et see pole majanduslikult jätkusuutlik. USS Security pakkumus oli konkurentide omast ligi 15% soodsam ning nagu ajalugu näitas, osutus liigmadala hinnaga võidetud lepingu täitmine üle jõu käivaks.

USS Security AS lepingu ennetähtaegse ülesütlemise järgselt kuulutatud uus turvahange oli küsimusi tekitav: kuidas sai uues hankes osaleda ettevõtte, mis on selgelt näidanud suutmatust planeerida enda ressursse ning mis on ühe korra juba tellijat alt vedanud ning Eesti julgeoleku seisukohalt kriitilise tähtsusega infrastruktuuriobjektide turvalisuse tagamise lepingu üles öelnud?

G4S alustab Ida-Eestis asuvate Eesti Energia ettevõtete – Narva elektrijaamade, Narva soojusvõrgu, tehnoloogiatööstuse, Eesti Energia Kaevanduste ning õlitööstuse mehitatud ja tehnilise valvega 1. märtsil. Turvateenistuse meeskonna komplekteerimine on sujunud ladusalt, võimekus, teadmised ning kogu taristu vastamaks kliendi nõudmistele on G4Sil olemas. Oleme koostööks Eesti Energiaga valmis.

Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

Lisa kommentaar