Juhiveerg

Turvaturu trendidest

  • Kuupäev: 10.05.2013

Eesti Turvaettevõtete Liidu andmed kinnitavad, et turvaturg on tõusu teel: käivete mahud on kasvanud pea kõikidel turvaettevõtetel. See on positiivne märk mitu aastat stabiilsena püsinud turu osaliste jaoks, mis ütleb, et tarbija vajadus turvateenuste osas on kasvamas. Samas tuleb arvestada, et äriklientidele suunatatud turvaäri on jätkuvalt paljuski tööjõukeskne valdkond, mida mõjutavad situatsioon tööturul, riigi majanduslik seis ning demograafiline olukord. Seetõttu ongi G4S panustanud väga tugevalt uute tehniliste valvelahenduse paigaldusele, hooldusele ja müügile, kasvatades sellel alal aastaga käivet 31% ning tugevdades aastaga oma turuliidripositsiooni veelgi.

Statistikaameti prognoosi kohaselt väheneb järgmise 10 aastaga tööealine elanikkond ligi 7%. Nooremas segmendis, kust tuleb märkimisväärne osa turvasektorki töötajaskonnast, on järgneva 5 aasta jooksul prognoositud ligi 30% vähenemist. See on asjaolu, mis paneb otsima uusi võimalusi parema sünergia loomiseks tööjõu ja tehniliste lahenduste vahel. Nii kliendid kui turvaettevõtted peavad selle demograafilise reaalsusega oma pikaajalises strateegias arvestama. Tänast turvaturgu arvestades on ettevõtete kasv võimalik eelkõige ülevõtmiste või orgaanilise kasvu arvelt, tõsi, viimane on alati keerulisem. G4Si eesmärgiks on kasvada targalt - integreerides kaasaegseid turvasüsteeme traditsiooniliste turvateenustega, tõstes seeläbi ka viimaste kvaliteeti ja efektiivsust. Võrreldes eelmise aastaga kasvatasime oma turvatehnika müügi ja paigalduse käivet 31% ning kavatseme seda suunda veelgi jõulisemalt arendada.

Oleme veendunud, et praegusel turvaturul on loomulk kasv võimalik vaid läbi uudsete tehnoloogiate ja teenuste kasutuselevõtu, mistõttu juba täna pakume teenuseid, mis oma sisult laiendavad turvateenuste mõistet: elektriautode kiirlaadimisvõrgustiku opereerimine, infosüsteemide ehitus ning peatselt ka elektriautode lühirendi klienditugi. G4Si uue peamaja valmimisega sügisel laieneb ka meie juhtimiskeskuse võimekus, millest saab Baltimaade suurim ja kaasaegsem. See peab võimaldama veelgi laiendada kombineeritud turvalahenduste pakkumist.

Rõõmu teeb fakt, et jätkuvalt, ka eelmisel aastal maksis turvaettevõtetest turvatöötajaile suurimat palka G4S. Eelmisel aastal võtsime sihiks turvatöötajate töötasude suurendamise ning tänaseks on palganumber kasvanud ligi 80% meie turvatöötajatest. Selle aasta algul suurenes G4Si turvatöötajaskonna palgafond 650 000 euro võrra, millele järgnes ka kevadine lennundusjulgestustöötajate palgatõus.

Kokkuvõtvalt: G4Si eesmärk on pakkuda kvaliteetteenust, makstes turvaturul võrreldes konkurentidega keskmiselt kõrgemat palka.

Eesti Turvaettevõtetet Liidu ülevaade turvaturust 2012


Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

Lisa kommentaar