Juhiveerg

Sularaha = turvaline ja universaalne

  • Kuupäev: 22.01.2013
    Autor: Veiko Vaher

Möödunud aastal toimus sularahateenuste turul mõningane mahtude vähenemine - eelkõige läbi hinnasurve ja erakordselt madalate hoiuseintresside. Samas on hea meel tõdeda, et inimesed kasutavad jätkuvalt kaupade ja teenuste eest maksmisel aktiivselt sularaha. Näitab seda kasvõi sularahaautomaatidest väljavõetud raha hulk, mis 2012 aastal oli 13% suurem kui 2011 aastal. Kust tulevad jutud sularaha vähenemisest? Sularaha on jätkuvalt kõige universaalsem, turvalisem ja soodsam maksevahend.

2012 aastast jäi meelde ajakirjanduses kõlanud suhtumine, nagu oleks sularaha puhul tegemist millegi halva ja osaliselt ebaseaduslikuga. On küüniline järeldada, et kui sularaha kasutati millegi hämara või ebaseadusliku kordasaatmiseks, siis oli selle põhjuseks just võimalus sularaha kasutada. Tegelik põhjus on õiglustundes ja väärtushinnangutes, mitte aga teo täideviimiseks kasutatud vahendis.

2012. aasta turvaturgu iseloomustas konkurentsi suurenemine, jätkuv surve teenuse hindadele ja turuosaliste sagedane vastutustundetu käitumine. Kurb ja ohtlik on seejuures tendents, et teenindusettevõtetena jäeti kliendi ootused ja vajadused tahaplaanile, teenuse müügil keskenduti madalale hinnale ja seejuures lubati kliendile kvaliteeti, mida ei oldud võimelised tagama.Olukorras, kus kõik turuosalised räägivad turvateenuse madalast mainest ühiskonnas, oleks põhjust vaadata peeglisse ja mitte süüdistada selles ühiskonda.

Julgen väita, et 2012 aastal jäi G4S kindlaks ühele oma põhiväärtustele: olla aus. Ja aus nii klientide kui ka iseenda suhtes. Me ei lubanud rohkemat kui teha suutsime. Me ei soovi olla kõige soodsam, me soovime jätkuvalt olla parim ja ma usun, et see saab olema meie edu võti 2013 aastal.

Aasta lõpus ettevõttes läbi viidud muudatustega soovime 2013 aastal keskenduda senisest veelgi enam klientide teenindamisele ja lähtuda oma väärtustest – kliendikesksusest, aususest, pädevusest, parimatest töötajatest, koostööst ja tulemuslikkusest. Ma usun, et nendest väärtustest lähtudes suudame täita klientide ootusi ja olla usaldusväärne partner ka järgnevatel aastatel.

Veidi fakte:

  • 2012. aastal luges sularahadivisjon 10,2 miljardit eurot
  • 2011.aastal luges sularahadivisjon 9,9 miljardit eurot
  • ATMist keskmine välja võetav summa (2012) 83 eurot
  • ATMist keskmine välja võetav summa (2011) 76 eurot
SRD, mündilugemismasin
Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

Lisa kommentaar