Juhiveerg

Kasvu geen DNA-s

  • Kuupäev: 23.11.2011
    Autor: Andrus Ossip

Andrus OssipHästi väljakujunenud Eesti turvaturg oli majanduslanguse aastail karmis languses. Räsida said kõik, nõrgad tugevamalt, tugevamad nõrgemalt. Käesolevat aastat nimetaksin turu stabiliseerumise aastaks. Samas on tulevikuperspektiivid globaalmajanduses toimuvate tõmbluste tõttu ka Eesti majanduses, sh turvasektoris üpriski ähmased.

Kohalik turvaturg ei pöördu tõusule enne, kui sisemaine tarbimine on taas jalad alla saanud ja asub ekspordi kõrval majanduskasvu vankrit vedama. Sellises olukorras ongi turvaettevõtete ainumõeldavad märkimisväärse kasvu teed turu korrastumine (ülevõtmiste kaudu turuosa kasvatamine) või laienemine uutesse valdkondadesse.

Nii saidki majanduslangusega alanud turvaturu konsolideerumiskäigud novembris täiendust, kui K-Grupp ja Pristis teatasid ühinemise käigus ettevõtte USS loomisest. Nii nagu paari aasta taha jäävate ülevõtmise ajal (kui Skorpion ostis Lilto ja neelati hiljem alla Pristise poolt), usun ma tänagi, et sellesügisene liitumine ei jää viimaseks.

Turu konsolideerumine kui nähtus on iseenesest tervitatav. See kustutab pildilt nõrku tegijaid, kes raskustesse sattununa paistavad tihti silma meeleheitliku ärikäitumisega, mis avaldub näiteks ebareaalselt odava teenusehinnaga turu survestamises ja on seeläbi tervikuna turgu kahjustav. Praktikas on liitmist võimalik edukalt rakendada aga vaid siis, kui ülevõtja on tugevas positsioonis. Vaid matemaatikas annavad kaks miinusmärki kokku plussi. Äris see nii ei ole. Seeparast olen – viimaseid avalikult kättesaadavaid majandusaruandeid vaadates – Pristise valvepoole ja K-Grupi ühinemise edukuse suhtes mõõdukalt skeptiline.

Samas soovin ühinejatele siiralt jõudu, sest turu arengule ei tuleks kindlasti kasuks, kui juba viidatud majandustulemuste põhjal ühinemisega oma teoreetilise turuosa 12protsendiliseks (ja valveteenuste osas umbes 15protsendiliseks) kasvatanud ettevõte hääbuks samal moel kui Skorpioni üle võtnud Pristis. Liitumine iseenesest edu ei taga. Selleks, et olla edukas, peab ühinenud ettevõte asuma järgima ausaid äritavasid, konkurentsireegleid ja ajama läbipaistvat hinnapoliitikat.

ettevõtte kasv DNA

Ka G4S on nii rahvusvahelises plaanis kui ka Eesti tasandil aktiivselt otsimas võimalusi, kuidas oma tegutsemisvaldkondi avardada, leida äritegevusvõimalusi väljaspool traditsioonilisi turvateenuse raame. Heaks näiteks oli G4Si soov osta haldusteenuseid osutav rahvusvaheline kontsern ISS, mis aktsionäride vastuseisu tõttu siiski ei realiseerunud. Tehingule said saatuslikuks juba eespool viidatud globaalmajanduse tõmbetuuled, mille jäises hinguses ei julgenud investorid tegevjuhtkonna ambitsioonika laienemiskavaga kaasa minna. Hoolimata ISSi rahvusvahelise tehingu (mis oleks meie töötajate arvu Eestis kasvatanud umbes 1500 võrra) ärajäämisest, on G4S Eesti juhtkonna sihikul mitu uut võimalikku ärisuunda.

Majanduslanguse karisid edukalt vältinud G4S Eesti on tänavu sarnaselt muu turvaturuga püsinud stabiilsel kursil. See tagab meile enesekindluse ja -usu ka järgnevasse aastasse astudes. Oleme jätkuvalt turvaturu tugevaim tegija ja kindlaim tööandja. Ja kindlasti on ka G4S Eesti DNA-s olemas ambitsioonikas kasvu geen.
Kategooriad: Juhiveerg  

Kommentaarid

Lisa kommentaar