Juhiveerg

 • Miks Soovitusindeks?

  Kuupäev: 16.01.2014
  Autor: Ene Raja

  Täna kasutab Soovitusindeksit suur osa maailma ja ka Eesti ettevõtetest hoolimata sellest, et meetod kliendi rahulolu mõõdikuna on vaid kümmekond aastat vana. Soovitusindeksi edu saladus peitub lihtsuses ja kiiruses nii ettevõtte kui kliendi jaoks. On tavapärane, et läbi Soovitusindeksi laekunud kliendi arvamus kaasatakse jooksvalt ettevõtte arengut toetavatesse tegevustesse. Nutikad on need ettevõtted, kes annavad hinnangu saatnud kliendile tagasisidet/ tegelevad lahendust ootava probleemiga ehk kasutavad ära võimaluse suurendada kliendilojaalsust. Kui klient saab aru, et talle on antud sõna jõud, mis mõjutab ettevõtte arengusuundi, siis räägib ta hea meelega kaasa ning meie saame ülevaate klientide arvamusest ettevõtte tugevuste ja nõrkuste suhtes.

 • Kuidas töötajaid hoida: koolita, arenda, tunnusta

  Kuupäev: 10.12.2013
  Autor: Priit Sarapuu

  Ainuüksi hea töötaja leidmine on omaette väljakutse, kuid tema pidev motiveerimine on juba mitme muutujaga võrrand, kus raha on vaid üks komponent.

 • Kes on Eesti keskmine palgasaaja?

  Kuupäev: 29.11.2013
  Autor: Artjom Sokolov

  Vähemalt kord kvartalis võtab meedia üles teema „Eesti keskmine palk“. Iga kvartal avaldavad kaks riiklikku ametit, Eesti Statistikaamet (ESA) ja Eesti Maksu- ja Tolliamet (EMTA) lõppenud kvartali keskmisi palganumbried (EMTA nimetab seda „väljamakseks“). Palganumbrid käivad küll sama riigi kohta, kuid need on mitukümmend protsenti üksteisest erinevad. ESA andmetel on Eesti „keskmine“ palk umbes 40% kõrgem kui kui EMTA andmetel. Kas üks neist eksib? Ei, mõlemal on õigus. Millest tuleb aga siis see erinevus?

 • Juhatuse esimees Priit Sarapuu: püsime muutuste kursil

  Kuupäev: 07.08.2013
  Autor: Sarapuu

  Eelmise aasta lõpus raputasime G4Si. Tugevalt, teadlikult, põhjusega. Mugavustsoonist lahti raputamine oli ettevõtte eduka käekäigu jätkamiseks vajalik samm. Turuosa vähenemine, käibelangus mehitatud valves ning tagasilöögid suurtel hangetel on piisavalt kõnekad signaalid.

 • Ene Raja: kliendikogemust juhitakse teadlikult

  Kuupäev: 06.06.2013
  Autor: Ene Raja

  Turvateenistus on valdkond, kus on suur hulk kliente, kellel puudub otseneregulaarne klienditeeninduskogemus. Teenust tajub klient läbi abstraktsetasu, mida ta maksab lootuses, et seda kogemust ei lähegi kunagi vaja. Ettevõttele on kliendiga suhtlemine ja enda juures hoidmine heaks väljakutseks. Kliendikogemust tuleb ettevõtte tasandil juhtida.

 • Surnuks töötamise aeg on läbi, töötajad küsivad paindlikke lahendusi

  Kuupäev: 29.05.2013
  Autor:

  31. mail toimub Eestis Kaugtöö Päev, mille käigus kutsutakse inimesi üles tegema tööd väljaspool kontorit. Päeva eesmärgiks on suurendada ühiskonna teadlikkust võimalustest ja eelistest, mida kaugtöö kaasaegsete tehnoloogiate abil nii töötajatele kui ka ettevõtetele pakub. AS G4S Eesti värbamise ja mehitamise osakonna juhataja Gerly Tuisk arutleb selle üle, kuidas haakuvad kaugtöö põhimõtted turvaettevõtte töökorraldusega.

 • Turvaturu trendidest

  Kuupäev: 10.05.2013
  Autor:

  Eesti Turvaettevõtete Liidu andmed kinnitavad, et turvaturg on tõusu teel: käivete mahud on kasvanud pea kõikidel turvaettevõtetel. See on positiivne märk mitu aastat stabiilsena püsinud turu osaliste jaoks, mis ütleb, et tarbija vajadus turvateenuste osas on kasvamas. Samas tuleb arvestada, et äriklientidele suunatatud turvaäri on jätkuvalt paljuski tööjõukeskne valdkond, mida mõjutavad situatsioon tööturul, riigi majanduslik seis ning demograafiline olukord.

 • Artjom Sokolov: siht peab koguaeg silme ees olema

  Kuupäev: 01.04.2013
  Autor: Gerly Tuisk

  Oktoobris ametisse asunud juhatuse liige Artjom Sokolov on ennast näidanud kindla käe ja –sõnaga juhina. Tema kohalolekut on näha ja tunda, tema arvamust küsitakse ja kuulatakse. Mis on see, mis teda käivitab ja liikumises hoiab? Mis on need põhiväärtused, millest oma tegemistes juhindub?

 • Äratuskõne äririskide hindamiseks

  Kuupäev: 11.02.2013
  Autor: Andrus Jauk

  Tõsi, Elioni digiteenuste hiljutine ulatuslik rike oli paljudele isiklikult ebamugav. Kuid keskendudes vaid häirida saanud „mugavustele“ ja kompensatsiooni võimalustele, jätame tähelepanuta tõsise äratuskõne, mida juhtum endas kätkes. Kui paljud ettevõtted on ka tegelikult kaalunud oma äririske, kui mõni ärikriitiline teenus peaks saamata jääma? 100% turvalisust ei ole olemas, kuid kriitiline pilk aitab riske viia miinimumi.

 • Sularaha = turvaline ja universaalne

  Kuupäev: 22.01.2013
  Autor: Veiko Vaher

  Möödunud aastal toimus sularahateenuste turul mõningane mahtude vähenemine - eelkõige läbi hinnasurve ja erakordselt madalate hoiuseintresside. Samas on hea meel tõdeda, et inimesed kasutavad jätkuvalt kaupade ja teenuste eest maksmisel aktiivselt sularaha. Näitab seda kasvõi sularahaautomaatidest väljavõetud raha hulk, mis 2012 aastal oli 13% suurem kui 2011 aastal.

« Previous1 [2] 3 4 5 6  | Next »