Huvitav

Moes on praktilised koolitused

  • Kuupäev: 24.07.2015
    Autor: Kristiina Luts
Naljaga pooleks võib öelda, et 2015. aastal on G4Sis olnud moes praktilised koolitused. Patrullekipaažide töötajad on saanud end tunda tõeliste CSI kriminalistidena, juhid õppinud lennutama droone, turvatöötajad omandanud hulgaliselt lingvistilisi nippe klientidega suhtlemiseks ning toimunud on veel palju muudki. Järgnevalt kirjeldamegi ükshaaval enim elevust tekitanud koolitusi.


Patrullide koolitused

Nagu öeldud, on patrulle 2015. aastal koolitatud märulifilmide parimate traditsioonide kohaselt. Üle Eesti on toimunud kuus koolitust ja kuus on veel ees. Koolitustega arenevad patrullekipaažide töötajate turvataktikaalased teadmised ja oskused. Selles on abiks kaks kogenud koolitajat/praktikut Sisekaitseakadeemiast. Nende käe all harjutatakse tähtsamaid tegevusi, mis leiavad aset kuriteopaigal: hoonele lähenemine, sündmuskoha hindamine, parkimine ja fotode tegemine, koridoris ja treppidel liikumine, isiku vaatlus ja äratundmine, kinnipidamine (sh käeraudade panemine ja autosse toimetamine), suhtlus kinnipeetavaga. Kõlab nagu filmis? Kindel on see, koolituselt saadavad elamused on võrreldavad võtteplatsil kogetavaga.

Aare Korju Keila patrullist tänab koolitajaid hästi korraldatud õppepäeva eest: "Võiksin kiidusõnu pikalt jagada. Igatahes üks paremaid päevi, mis on korraldatud täiendõppeks. Selliseid õppusi ja selliste instruktoritega, jaa... Tänud!"

Juhtide koolitused
Sellel aastal oli ka traditsiooniline juhtidele mõeldud koolitus „Targa juhi õpituba". Nimetatud sarja koolituste eripära on see, et iga kord viib koolituspäeva läbi erinev G4Si juht, kes valmistab ette ka programmi. Viimati haris liidrikalduvustega publikut äriarenduse osakonna juht Andrus Jauk, kes korraldas Energia Avastuskeskuses innovatsioonipäeva. Kolme targa – Microsoft Balti regiooni juhi Rain Laane, tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugase ja Autodrone’i esindaja Indrek Kanguri – kaasabil viis Andrus läbi unustamatu ürituse, mille kestel said osalejad võimaluse isegi teist reaalsust külastada. Seda kogemust nimetatakse virtuaalreaalsuseks, mille kestel pakutakse osalejatele moodsa tehnoloogia abil kogemust, nagu nad viibiksid näiteks maailma teises otsas, mere kohin kõrvus. Veel lennutati hämmastunud publiku silme ees droone, räägiti isesõitvatest autodest, tuleviku töövahenditest ja paljust muust.

„Tuleviku tegija" projekt
2014. aasta lõpus sai hoo sisse valvedivisjoni aktiivsematele töötajatele mõeldud „Tuleviku tegija" koolitusprojekt. Nagu nimestki arvata võib, on koolituste eesmärk luua arenguvõimalused G4Si potentsiaalsetele tulevastele juhtidele. Vajalike oskuste edasiandmine toimub töövarjupäevade, koolituste, meeskonnatööde ja teiste seesuguste ürituste käigus. Programm on jaotatud mitme aasta peale. Sellel aastal said tublid edasipürgijad silmaringi laiendada juhtide koosolekutel ja kontoritöötajate koolitusel osaledes. Samuti said nad võimaluse elada sisse juhi tööpäeva, olles enda valitud juhtidele töövarjuks. Edaspidi pakutakse tulevastele tegijatele eeskätt juhtimis-, meeskonnatöö ja esinemisoskust arendavaid koolitusi, samuti on plaanis luua analoogne projekt teiste divisjonide töötajatele.Värbamise ja valiku koolitus valvedivisjoni juhtidele
G4Sis ei ole uute töötajate värbamine olnud kunagi pelgalt personaliosakonna ülesanne, vaid protsessis osalevad alati ka juhid. Et kõigil asjasse pühendatutel oleks ühtne arusaam, missugune on G4S tööandjana koos oma tugevuste ja nõrkustega ning mis suunas tuleks edasi areneda, viidi sellel aastal valvedivisjoni juhtide seas läbi värbamise ja valiku koolitus. Koolituse käigus arutleti värbamisprotsessi erinevate etappide üle ning määratleti G4Si tugevused ja arendamist vajavad kohad. Lõpetuseks tehti ühine kokkulepe, millele värbamisel ja valikul tugineme ning mida edaspidi järgime. Lisaks saavad juhid endale kasutamiseks abiküsimused, mida potentsiaalsetelt töötajatelt tööintervjuul küsida. Koolitus ei olnud aga sugugi nii teoreetiline, nagu selle kirjeldusest paista võib, vaid tulemusteni jõuti aktiivse meeskondliku tegevuse käigus, kust ei puudunud ka videotreening.

Lennundusosakonna kvaliteedispetsialist Ivar Nikopenzius: "Mulle meeldisid praktilised meeskonnaülesanded ja mulle sattus ka hea meeskond, mis oli omakorda boonus. Väga meeldis videoülesanne, kus tuli erinevaid rolle mängida, milles üks oli juht ja teine vestlusele tulija. Sain koolituselt kasulikku informatsiooni, mida kasutan edaspidi kindlasti."

Mehitatud valve täienduskoolitus
Mehitatud valve töötajad on patrullide kõrval teine grupp, kes saab end kujuteldavates keerulistes situatsioonides proovile panna. Tänavused täienduskoolitused keskenduvad turvataktikale ja suhtlemisele. Kogenud suhtlemistreeneri Katrin Hauki ja G4Si turvajuhtide kaasabil lahendatakse koolitustel rühmatöödena mitmesuguseid kiiret reageerimist nõudvaid ülesandeid. Esmalt sõnastavad grupid igas olukorras oma tegevuse eesmärgi ja alles siis asuvad otsima lahendust. Tõepära ja ühtlasi väikese vürtsi lisamiseks mängitakse mõned situatsioonid kohapeal läbi, kus turvajuhid saavad rakendada kogu oma lavalist potentsiaali, esinedes kliendi rollis. Üks seni enim analüüsitud juhtumitest puudutab näiteks pahurat vanemat naist kaubanduskeskuses, kelle mitte just kõige roosilisemat meeleolu süvendab turvavärav, mis tema kassast lahkumisel reetlikult pinisema hakkab. Mida kirjeldatud olukorras teha ja öelda?

Praktiline kõnede analüüsi koolitus juhtimiskeskuse töötajatele
On teada, et viis, kuidas kliendiga telefonitsi suheldakse, mõjutab oluliselt tema rahulolu teenusepakkujaga. Sellepärast tegime juunis algust juhtimiskeskuse töötajate koolitusega, mis keskendub telefonikõnede kvaliteedile. Koolituse käigus kuulatakse gruppides kõnesalvestisi, arutletakse klienditeenindaja kõne tugevuste ja arendamist vajavate külgede üle ning analüüsitakse sõnastust. Kirjeldatud tegevusega tõuseb töötajate teadlikkus, kuidas kõnega saab mõjutada kliendi rahulolu. Koolituse tulemusel täheldasime, et nii mõnigi protsess ja protseduur vajab korrastamist, et koostöö erinevate üksuste vahel oleks tõhusam ja pingevabam. Kindlasti aitaks suuremale tõhususele ja kliendi rahuolule kaasa, kui kõnedelt tagasiside kogumine muutuks regulaarseks.
Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

Lisa kommentaar