Huvitav

„Mina olen G4S“ võitis suhtekorraldusliku auhinna

  • Kuupäev: 27.03.2015
    Autor: Irene Metsis, personalidirektor
25. märtsil tunnistati G4Si personaliarenduse algatus „Mina olen G4S" ehk teisisõnu G4Si Hea Tava turundussündmusel Password aasta parimaks sisekommunikatsiooni projektiks. G4Si projekti aitas teostada reklaamiagentuur Taevas Ogilvy."Mina olen G4S" sai alguse eelmise aasta alguses eesmärgiga edendada suures organisatsioonis teeninduskeskset suhtumist. G4S Eesti on seadnud endale eesmärgi jõuda lähima paari aasta jooksul kümne parima teenindusettevõtte hulka ning väga oluline roll selles on töötajatel, kes on klientide ja laiema avalikkuse silmis G4Si visiitkaardiks. Turvatöötaja roll on ajaga muutunud märksa laiemaks ning enam ei oodata temalt üksnes korra ja turvalisuse tagamist, vaid ka head suhtlemisoskust ja klienditeenindust. Üheselt mõistetav hea tava on oluline nii ettevõttesiseses suhtluses kui ka kliente teenindades.

Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) tunnustus on märk sellest, et oleme valinud teeninduskeskse mõtteviisi arendamiseks õiged võtted ja kanalid. Ettevõtte head tava "Mina olen G4S" tutvustati töötajatele kõikidel täiendkoolitustel, ideed toetasid  reaalsete juhtumite arutelud ning koolitustelt saadud tähelepanekute jagamine G4Si sisekanalites. Lisaks on G4Si peamaja trepikotta loodud soovitusindeksi tulemusi kuvav ainulaadne lahendus, mille kandvaks elemendiks on klientide tagasiside konkreetsete töötajate kohta.

Töötajatel oluline roll lahendustes
"Mina olen G4S" mõtteviisi edasi andmiseks loodi reaalsete käitumisjuhistega ametispetsiifilised voldikud, valmistati turvavaldkonna erinevate ametitega seonduvaid tüüpsituatsioone humoorikas võtmes näitavaid videosid Henrik Kalmeti esituses ning samuti on tehtud vastava sõnumiga pastakaid, kaustikuid ning ka 2015. aasta lauakalender.

Paljudes lahendustes oli väga suur roll oma töötajatel, kes jagasid hea tavaga seonduvaid olukordi elust enesest. Ka mõnigi visuaalne lahendus võrsus majast seest: voldikute illustratsioonid sündisid hea tava loomise ajal kliendihaldurina töötanud endise G4Sika sulest ning nutika ja kaasa mõtlemist nõudva kaustiku nuputas välja turundusspetsialist. Paljude ideede ja lahenduste autoreid ei saagi eraldi välja tuua, kuna need sündisid meeskonnatöö tulemusena.


"Mina olen G4S" tegevused jätkuvad
Kliendikeskse mõtteviisi arendamiseks toome järjest rohkem positiivset eeskuju reaalsete näidete varal, mida lisaks soovitusindeksile oleme saanud  hulgaliselt märtsis toimuva „Märka turvateenindajat!" kampaania raames antud tagasiside põhjal. Juhindume põhimõttest, et iga töötaja panus on oluline ning et hoolimine ja viisakus tulevad ringiga tagasi. "Mina olen G4S" ei piirdu siiski üksnes täiendkoolituste ja soovituslike käitumisjuhistega teatud olukordades, vaid tegevused selle nime all jätkuvad ka edaspidi, arendamaks teeninduskultuuri.Juba sel kevadel saab kujunduse G4Si Hea Tava elektroonne variant, mis avaldatakse kõigile tutvumiseks ettevõtte siseveebis. Lisaks jätkuvad täiendkoolitused nii turvataktika kui kliendisuhtluse teemadel. Oma töötajatega tekkinud situatsioonidele õigete lahenduste nuputamine on tekitanud suurt huvi ja seega jätkatakse ka neid sisaldavate koolituste, töötubadega ja aruteludega. Kõigist ettevõtmistest on veel vara rääkida, kuid neid on plaanis veelgi.

Tänavusele suhtekorralduse auhinna konkursile kandideeris 28 tööd, žürii valis neist parimate hulka 13 tööd. Viimases voorus võistles G4Si poolt esitatud projekt EMT ja Elioni ettevõtete liitmise sisekommunikatsiooniprojektiga.  
Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

Lisa kommentaar