Huvitav

G4Si juhid kogusid töövarjupäevalt ideid

  • Kuupäev: 08.12.2014
    Autor: Julia Garanža
Eelmise nädala lõpus toimus traditsiooniline G4Si töövarjupäev, mille raames saatsid ligi 20 turvafirma juhti igapäevaselt klienditeenindusega tegelevaid eesliini töötajaid: teeninduskeskuse operaatoreid, sularahakassiire, tehnikuid, mehitatud valve ja patrullekipaaži turvatöötajaid.

G4Si töövarjupäeva reeglid näevad ette, et „varjutamine" toimub üle Eesti ning töövari täidab valitud ametiga kaasnevaid ülesandeid töövarjutatava juhendamisel. Selleks, et pääseda töövarjuks, peavad kõik juhid eelnevalt läbima turvaseaduses ettenähtud 16-tunnise turvatöötaja esmakoolituse, kui nad pole seda varem teinud. Töövarjud osalevad töös peamiselt vaatlejatena ning täidavad vaid neid ülesandeid, mis ei vaja eriväljaõpet.Ühest küljest annab töövarjupäev juhtidele vahetu teenindamise kogemuse, mis aitab paremini mõista klientide ootusi ning annab ainest teenindusprotsesside parandamiseks. Teisalt on nii laia tegevusvaldkonnaga teenindusettevõtte, kus töötab ligi 2700 inimest, juhtimiseks oluline, et juhid omaksid terviklikku ja adekvaatset pilti kõikidest teenindusprotsessidest. Päeva jooksul tehtud tähelepanekud ja mõtted kogutakse ideedepanka ning hiljem neid analüüsitakse.

Ida-Virumaal kiiruse mõõtmisest kuni tööni kaevanduses

Osa juhtidest tutvus turvatöö eripäradega Ida-Virumaal, kus G4Sil on mitu strateegilise tähtsusega objekti, sh Eesti Energia omad. G4Si juhatuse esimees Priit Sarapuu patrullis 4. detsembril Auveres Eesti Energia objektidel, kus G4Si turvateenistusel on mitmeid erinevaid töölõike täita, alustades varavastaste õigusrikkumiste tõkestamisest kuni kiiruse mõõtmiseni ettevõtete territooriumil.


G4Si juhatuse esimees Priit Sarapuu proovis kätt kiiruse mõõtmisel Eesti Energia territooriumil. Foto Julia Garanža

Ligi 6-tunnise töövarjupäeva raames tegi Priit Sarapuu mitu turvateenistuse tööd puudutavat tähelepanekut, sh selliseid, mis aitaksid tulevikus tõhustada turvatöötajate igapäevast tööd. Ida-Virumaa valis "varjutamiseks" ka turvatehnikadivisjoni direktor Priit Valk, kes tegi tehnikuna tööd Eesti Energia kaevandustes.

Tartus patrullimas ja raha lugemas
Ligi kolmandik juhtkonda kuuluvatest inimestest valis töövarjutamise piirkonnaks Lõuna-Eesti ja täpsemalt Tartu, sest tegu on väga töömahuka ja märkimisväärse kliendiportfelliga piirkonnaga. 4. ja 5. detsembril olid Tartus koos patrullekipaažide turvatöötajatega väljakutsetele reageerimas ka kaks meie juhatuse liiget: klienditeenindusdivisjoni direktor Ene Raja ja G4Si tugiteenuste juht Artjom Sokolov. Samuti "varjutas" just Tartus tehnikuid ja jälgis tööd sularahadivisjoni rahatöötluses sularahadivisjoni direktor Peeter Torim.

Patrullimas Lihulas ja kohtumas vallavanemaga
G4Si valvedivisjoni direktor Villu Õun käis 5. detsembril töövarjupäeval Lihulas, olles töövarjuks Lihula piirkonna kliente teenindavale patrullekipaaži turvatöötajale. Töövarjupäeva raames kohtus Villu Õun ka Lihula vallavanema Varje Ojala-Toosiga ja arendusnõunik Margus Källega. Muude teemade kõrval tekitasid tõsist arutelu võimalused koostöö laiendamiseks korrakaitse valdkonnas. "Vald väljendas selget huvi ja vajadust suuremaks koostööks. Arutatud said ka konkreetsed võimalused, kus turvafirma saaks abiks olla ja turvalisuse loomisel kaasa lüüa," selgitas Villu Õun.


Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, arendusnõunik Margus Källe ja Villu Õun juttu puhumas korrakaitse teemadel

Lihulas ja selle lähistel on G4Sil üle 170 kliendi, sh vallale kuuluvad objektid. G4Si mõistes on nn Lõuna-Läänemaa kliendiportfelli eripäraks suur arv maakodusid. Piirkonnas aastaringselt elavate leibkondade hulgas on turvaettevõtete teenuse kasutajaid võrdlemisi vähe. Valvedivisjoni direktor pani tähele, et kohalikud suhtuvad Lihula ööpäevaringsesse turvapatrulli kui korrakaitse eest hea seisvasse üksusesse.

„Aeg-ajalt ikka vajatakse vormis inimese abi, näiteks konfliktide lahendamisel. Samuti teeme ka siin, Lihula kandis, tihedat koostööd politseiga, toimetades korrakaitsjatelt saadud juhiste järgi. Kui on olukordi, kus politsei kohalejõudmine võtab rohkem aega, toimime nende käepikendusena, kontrollides politseile tulnud infot," rääkis Õun.
Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

Lisa kommentaar