Huvitav

G4Si „hingerahu“ teenus aasta vana

  • Kuupäev: 06.10.2014
    Autor: Maarika Haavistu
Uue e-teeninduse loomise ideest on möödas kaks, avamisest üks aasta. Kuidas e-teeninduse lugu alguse sai? Ja, kuidas meil läinud on? Soovisime pakkuda oma klientidele senisest paremat „hingerahu": anda kliendile suurem ja mugavam kontroll tema poolt tarbitavate teenuste üle, tihendada kahepoolset (klient-G4S) kommunikatsiooni ning leida võimalusi intelligentse müügi parendamiseks ja konkurentsieelise tagamiseks.  

Samuti tahtsime pakkuda midagi enamat kui lihtsalt tehnilist abimaterjali G4Si teenustele – olla turvaportaal, milles jagada asjatundlikke nõuandeid ja anda turvasoovitusi ning kus kasutaja saab reaalselt teenuseid juhtida, seadistada ja täiendada. Seega sai loomisel peamiseks prioriteediks kommunikatsioon ning võimalus tagada klienditeenindus ilma klienditeenindaja kaasamiseta.  

Keeruline lihtsaks  
Tegemist on unikaalse lahendusega. G4S Eesti on ainus, kes omab taolise võimekusega era- ja äriklientide turvaportaali. Tehniliselt oli tegu äärmiselt keerulise ettevõtmisega: integreeritud süsteeme oli palju ning selleks, et info muutuks tavakasutaja jaoks tarbitavaks ehk „inimkeelselt loetavaks", tuli sisse viia mitmeid muudatusi ka majasisestesse protsessidesse.  

Paras pähkel on luua keeruliste süsteemide taustal lihtne ja käepärane e-teenindus, kus on võimalikult vähe teksti, kogu info paigutatud ja grupeeritud lõppkasutaja harjumusi ja mõttemustreid arvestades, visuaalselt lihtne ja kergesti hoomatav. Klientide kasutamisaktiivsus ja tagasiside annab julgust väita, et saime sellega hästi hakkama. Kliendirahulolu uuringu põhjal olid kasutajate hinnangud e-teeninduse kasulikkusele 4,32 ja kasutusmugavusele 4,31 (hinnati 5 palli skaalal).

Hea näide lõppkasutaja rahulolule keskendumisest on kas või valvealuse objekti staatuse kuvamine: juhul, kui sinu kodus või kontoris on häire, saad sellest teada ka e-teeninduse vahendusel. Samuti on e-teeninduses olemas kogu vajalik info teenuse hindade, pakettide ja tähtaegade, valve- ja hoolduseaegade jms kohta. 

60 tuhat toimingut 
2014.aasta lõpuks seatud kasutatavuse eesmärgist on puudu paar protsenti ning senine trend näitab eesmärgi täituvust. Kliendid on e-teeninduse kaudu teinud aasta jooksul üle 60 tuhande toimingu. Kasutusstatistika alusel on nn tõmbenumbrid valveobjekti kontaktisikud (kasutusõiguste andmine, nende lisamine/muutmine), objekti andmed (kirjeldus, kohalesõiduinfo), signaalide väljavõtted, arvetega seonduv (e-arve tellimused, arve tasumine) ja suhtlus kliendihalduriga. Ka kliendid ise kiidavad kõige enam võimalust e-teeninduse kaudu kiiresti ja koheselt muuta kontaktisikuid, maksta arveid ning teha valvesignaalide väljavõtteid.  

E-teeninduse arendustegevused jätkuvad, peagi ootavad ees uued lisanduvad teenused ja funktsionaalsused. Püsige kursil!

E-teenindus arvudes:
10 koostööpartnerit
100 töögrupi liiget
250 koosolekut
20 000 töötundi
300 000 koodirida

Tunnustus
G4Si e-teenindus nomineeriti septembris auhinnale Digitegu 2014. Lisaks turvavaldkonna jaoks ainulaadsele e-teenindusele võistlesid veebilehe kategoorias parima digiteo tiitli eest Kaubamaja Osturalli kampaania ning IRLi rakendus „Tunne oma kodumaad!". Digiteo žürii otsusel sai aasta digiteo tiitli Osturalli e-keskkond.
Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

Lisa kommentaar