Huvitav

Juhtmega või juhtmeta – kuidas on kodu paremini valvatud?

  • Kuupäev: 22.01.2014
    Autor: Ande Etti
„Olgu, aeg on käes – muretsen endale koduvalvesüsteemi. Mis valik mul on? Ahsoo, kas ma soovin juhtmega või juhtmevabasid seadmeid? Noh, võtaksin siis juhtmevabad, mul tapeet juba seinas."

Aga pea hoogu. Meie spetsialistid soovitavad mõelda turvalahenduse läbi sügavamalt kui esteetilisest vaatenurgast.

Odavam ja G4Si Lääne piirkonna osakonnajuhataja Peep Saaremägi sõnul töökindlam variant on valida juhtmega seadmed: „Mina vanakoolimehena usaldan juhtmega süsteeme. Selle töökindlus on parem ja pluss on muidugi ka odavus".

Mis on mis?
Juhtmevabad valveseadmed tähendavad kliendi jaoks seda, et kodus olev turvasüsteem, mis koosneb keskseadmest ja erinevatest sellega ühenduses olenevatest anduritest (liikumis-, suitsu-, magnetkontakt-, vibratsiooniandur jne), on korraldatud nii, et keskseade, mis on justkui süsteemi „aju", suhtleb anduritega juhtmevabalt. „Kui varem olid andurid kõik juhtmega, siis umbes 5 aastat tagasi hakkasid meile jõudma sellised keskseadmed, mis suudavad juhtmeta suhelda sama tootja juhtmevabade anduritega," räägib G4S Eesti tehnilise toe osakonna juhataja Viljar Vallner.

Juhtmevabade seadmete eelis on Peep Saaremägi sõnul kliendi jaoks enamasti see, et nende paigaldamine käib kiiresti ning nad näevad välja esteetilisemad – kui remont on juba tehtud, ei pea muretsema üle seina veetava juhtme pärast. Samuti käib nende paigaldamine kiiresti. Samas on juhtmevabad seadmed kallimad kui juhtmega.
Viljar Vallner selgitab, et kuna juhtmevabad andurid suhtlevad keskseadmega raadioside kaudu, on teatud võimalus, et mõni seade, mis töötab samal sagedusel (kaugjuhitav mänguhelikopter või beebimonitor), võib segada ja andur võib anda keskseadmele valeinfot. Selle pärast ei tasu aga paanikasse sattuda, sellest ohust saab turvafirma ka koheselt teada. „Kui keskseade tuvastab minimaalselt 10 sekundit kestva potentsiaalse segamise, siis tekib selle kohta rikketeade sõrmistikule ja keskseade saadab sellekohase teate turvafirmasse," kinnitab Viljar Vallner. Samuti säilib anduri enda funktsioon. Vallneri sõnul ei ole praktikast näiteid, et anduri tööfunktsioon saab häiritud, küll aga tekitavad taolised rikketeated ja nendele reageerimine lihtsalt kliendile rohkem peavalu.Samuti soovitab Vallner võimaluse korral juhtmega ja juhtmeta seadmeid kombineerida – ühe keskseadmega võib ühendada nii üht- kui teisttüüpi andureid. Näiteks võib valida juhtmevaba lahenduse kohta, kuhu juhtmete vedamine oleks ebamõistlikult suur ettevõtmine või lausa võimatu (näiteks kortermaja kelder; suitsuandur keset suurt tühja lage jne).

Vallneri sõnul ei saa seadmete tootja garanteerida, et patareiga (juhtmevaba) andur töötaks külmas või väga kõikuva temperatuuriga ruumis. Probleeme võib esineda juba alates 0 kraadist. „Patarei võime elektrit välja anda väheneb temperatuuri miinuspoolele langedes," selgitab Vallner, „siis annab seade teadet, et patarei on tühi ning taas tuleb süsteemiga tegeleda." „Seda, et patarei saab vaikselt tühjaks ja see tuleb välja alles järgmise hoolduse või lausa sissemurdmise korral, ei tasu peljata – tühjenemisest annab andur keskseadmele teada, tekib rikketeade sõrmistikule ning  info jõuab ka turvafirmasse."

Turvalahendus on elamuprojekti osa
Mõeldes oma maja ehitamisele, tuleks turvalahendusele juba projekteerimise käigus tähelepanu pöörata. Peep Saaremägi paneb südamele, et kui tellid majale projekti, peaks seal olema ka valvesüsteem juba hulgas: „Vesi, kanalisatsioon, side ja ka turvasüsteem on loogiline juba projekti sisse panna," arvab ta, „aga on muidugi ka seadmeid pandud pärast seda, kui maaler on oma töö juba lõpetanud. Hea ja õigem oleks siiski valveseadmete elamusse integreerimisele mõelda siis, kui alles hakatakse ehitama."

Kui elekter läheb ära
Selleks, kuidas valvesüsteemi keskseade võtab ühendust turvafirma vastuvõtupuldiga, on mitu võimalust. Signaale on võimalik edastada nii raadiomodemi, GSM-modemi, telefoniteenuse kui internetiühenduse kaudu. „Kahe viimase puhul tuleb arvestada sellega, et elektrikatkestuse puhul kaob toide seda teenust vahendavast ruuterist ning kui telefoni- või internetiteenus katkeb, ei saa ka turvaseadmed edastada signaale turvafirma signaalivastuvõtupulti," hoiatab Saaremägi.

„Palun inimestel täpsusta, kas signaaliedastus turvafirmasse toimub VOIP telefoniteenuse abil, kui jah, soovitame dubleeriva signaaliedastusseadme või UPSi paigaldust," rõhutab ka G4S Eesti tehnilise toe osakonna juhataja Viljar Vallner. Dubleerida on võimalik näiteks GSM-modemi või raadiosaatja abil.

„Piirkondlike elektrikatkestuste kompenseerimiseks oleks lahenduseks osta elektroonikakauplusest UPS-i (katkematu toite allika), mis tagaks elektertoite ruuterile. Kui elektrikatkestus ei ole rivist välja löönud sideteenusepakkuja sõlmpunkti kuskil lähipiirkonnas, säilib telefoniteenus ja signaale edastatakse ka elektrikatkestuse korral. Samuti vähendab UPS korrektse, maandatud hoone vooluvõrgu korral ülepingest tekkivat seadmete kahjustumise riski," selgitab Vallner.

Mõni tõmbab ka ise juhtme seinast
Viljar Vallneri sõnul kardavad kliendid sageli suvisel ajal väärtusliku VOIP- või GSM-ruuteri hukkasaamist äikese läbi (aga võibolla ka koletult suurt elektrikulu) ning tõmbavad seetõttu kodust ära minnes ruuteri toiteadapter seinast välja.

„Sel puhul tuleb arvestada, et see võib katkestada ka teadete edastamise turvafirma signaalivastuvõtupulti. Sama tuleb tähele panna ka elektri väljalülitamisega hoonest, korterist - kui ei ole elektrit, ei tööta ka telefoniteenust loov ruuter. Ehk siis, teisisõnu: Sinu kodu võib jääda valveta. Reeglina valvesüsteemil on reservaku ja kui süsteem on hooldatud ja aku korras, tagab see selle, et sissetungimine või tulehäire avastatakse, ka sireen lülitub tööle, kuid eelpool nimetatud põhjusel signaaliedastus võib olla häiritud," ütleb ta. 
Loe veel nõuandeid turvaliseks ja hoolivaks eluks "Julged hoolida?" lehe sektsioonist: "Turvaliselt läbi elu"
Kategooriad: Huvitav   Julged hoolida?  

Kommentaarid

Lisa kommentaar