Huvitav

Tuleviku töö: liikumapanevaks jõuks ei ole enam hirm

  • Kuupäev: 02.12.2013
    Autor: Irene Metsis

Eelmisel nädalal toimus Swisshotellis personalitöö konverents „Süstemaatiline personalijuhtimine" Konverentsil esinesid erinevate ettevõtete juhid ja personalijuhid ning konverentsi modereeris G4Si personalidirektor Irene Metsis, kes jagab meiega oma tähelepanekuid. 

Peamised sõnumid mis konverentsil kõlama jäid:

  • EBS professor, teadusprorektor ja juhtimise õppetooli juhataja Ruth Alas tõi välja peamised trendid, mis ootavad meid eest kaugemas tulevikus kuni aastani 2050: tulevikus töötatakse rohkem projektipõhiselt, inimesed on liikuvamad ja töötajad organisatsioonides on ajutised, oluliseks saab loovuse ja korra ühendamine ning omaette väärtuseks muutub muutuste ette nägemine. Liikumapanevaks jõuks ei ole enam hirm. Tuleviku juhtidelt oodatakse võimet näha „nurga taha" ja kujundada tulevikku. Kogu juhtimise valdkonnas saavad märksõndeks innovaatilisus, personaalne lähenemine, kiire reageerimine ja kiirete muutuste elluviimise võimekus.
  • Palk on inimestele oluline,  kuid lisaks palgale väärtustab inimene ikkagi inimlikku suhtumist, häid kolleege, hoolivat juhti ja keskkonda enda ümber. Üha olulisemaks muutub  individuaalne lähenemine inimestele organisatsioonis. Igal inimesel on omad ootused ja mida rohkem me inimesteni jõuame seda paremad saavad olema tulemused.
  • Eriti tähtis on esma- ja keskastme juhtide roll. Kui juhtimine ei ole heal tasemel, siis paistab see välja voolavuses. Inimestele meeldib töötada seal, kus teda juht väärtustab ja hindab ning seda ka välja näitab.
  • Lisaks materiaalsetele motivaatoritele on iga inimese jaoks tähtis ka töö mõttestatus- mida ja miks ta teeb? Mis on selle tegevuse eesmärk laiemalt ettevõttele, ühiskonnale.
  • Iga ettevõte peab mõtlema välja selle, kuidas tagada palgatase, mis vastab tööjõuturul vastavas sektoris vähemalt keskmisele tasemele, see peab olema tagatud, muidu on väga keeruline saavutada häid äritulemusi.  Peab arvestama sellega, et kui palgatase on turu palgatasemest madalam ja ka juht ei hinda ega tunnusta oma inimest, ei märka teda, et anna tagasisidet, siis on töötaja lahkumine organisatsioonist enam kui kindel. Mida madalam on palgatase, seda parem peab olema juhi töö. Seda rohkem tuleb hoolida ja märgata oma inimesi.
  • Noorema põlvkonna tööjõuturule ja organisatsioonidesse tulekuga  tuleb organisatsioonidel muutuda paindlikumaks- inimesed ei kohane enam tööandjapoolt pakutavaga vaid tööandjal tuleb hakata traditsioonilisi süsteeme ja reegleid kohandama tööjõu vajaduste järgi. Motiveerimisel  tuleb kasutada loovust ja samas toimivad hästi siiski endiselt ka vanad head motiveerimise viisid- soodustused, ühised ettevõtmised, koolitused, preemiad, ja muidugi ka juhi tagasiside ja tunnustamine hea töö eest. 
Paneeldiskussioonis „Mis tegelikult motiveerib inimesi?" osalesid Elioni, Kaubamaja ja ABB personalijuhid ning paneeli juhtis Irene Metsis.
Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

Lisa kommentaar