Huvitav

Irene Metsis: Soolised stereotüübid pärsivad konkurentsivõimet

  • Kuupäev: 24.10.2013
    Autor: Irene Metsis
G4S Eesti personalidirektor Irene Metsis kirjutab 24.10 Äripäevas kommentaarina, et niinimetatud meeste ja naiste erialade olemasolu mõjutab värbamist ja ettevõtte konkurentsivõimet.

Niinimetatud meeste ja naiste erialade olemasolu mõjutab värbamist ja ettevõtte konkurentsivõimet. Tööjõuturule tulevate noorte hulk väheneb ning mure tööjõupuuduse pärast on juba tuttav pea igale ettevõttele.

Seetõttu peavad personalijuhid varem või hiljem hakkama tegema tööd, et murda soolisi eelarvamusi. Nii saab laiendada värvatavate ringi, tuues meeste erialadele naisi ja vastupidi. See on abinõu, mida praegu tööjõupuuduse ohjamisel alahinnatakse.

Paistavad märgid muutusest
Veel mõni aasta tagasi oli meesteenindaja kohtamine poekassas haruharv juhus, praegu aga tunduvalt sagedasem. Ka politseiniku amet liigitus paarikümne aasta eest kindlalt meeste poolele, aga nüüd on õppijaks kandideerijate sooline osakaal pea võrdne. Samas suunas liigub ka IT.

Enamik ettevõtjaid peab töötaja puhul kõige tähtsamaks kompetentsust, hoiakuid, väärtushinnanguid, pädevust ja tahet tööd teha. Samas sekundeerivad neile väärtustele organisatsioonis ja ühiskonnas levinud eelarvamused, millisest soost inimene on vastaval erialal kompetentsem või sobitub paremini kindlasse töökeskkonda.

Näiteks on ehituses levinud, et projektijuhid on meesterahvad, ehkki olen kohanud üksikuid noori tublisid naisi, kellel on ehitusinseneri haridus. Olen personalijuhina sageli näinud, et ametikohale kandideerimise vestlusele ei kutsuta inimest, kes ei ole õigest soost. Stereotüübid takistavad parimate kandidaatide leidmist.

Arenguruumi on hulgi
Toimiv lahendus on julgustada lapsi juba vara vaatama elukutseid stereotüübivabalt. Võimalus hoiakuid muuta on ka erialast väljaõpet pakkuvatel asutustel, kes võiksid reklaamsõnumitega
kõnetada eri sihtrühmi, nii naisi kui ka mehi. Oma roll on siin ka tööandjail, kes peavad senisest enam tegelema teadlikult ja sihipäraselt sallivuse kasvatamisega organisatsioonis, et luua võimalikult
soodne kande pind uutele tulijatele.

Arvestades tööjõuturul osalejate iga-aastast vähenemist, on võitjad need tööandjad, kes mõistavad esimesena, et soostereotüüpsetel erialadel on kasutamata kasvupotentsiaal
vähem esindatud soo esindajad.
Kategooriad: Huvitav   Meie töötajad  

Kommentaarid

Lisa kommentaar