Huvitav

G4Si 386-sõidukiline autopark – kuidas me seda haldame?

  • Kuupäev: 11.10.2013
    Autor: Andres Pastarus
Septembri alguse seisuga kuulus G4Si autoparki 386 sõidukit. 65% neist sõidukitest on tehnikute kasutuses ja operatiivsõitudeks. Viimased jagunevad patrullideks, rahaveomasinateks ja Ühisteenuste liikluskorraldusega tegelevateks masinateks. Aastas vahetame välja umbes 140 autot.

Kes neid haldab?
Partnerite abi me me autopargi haldamisel ei kasuta, sellega tegelevad automajandi juhataja ja autohoolde spetsialist, lisaks piirkondlikud haldusjuhid, kelle tööajast läheb kolmandik autopargi juhtimisele.

Teeme kõik ise ära, sest täna ei ole meile partnerite kasutamine veel kasulik ning meie jaoks pole see piisavalt operatiivne. Kui patrullsõiduk läheb rikki, siis vajame viivitamata asendusautot. Autoettevõtetega on kokku lepitud kiires asendusautode tarnimises. Suhtleme automüüjatega otse, sest meie suurusega autopark suudab saavutada väga head tingimused nii automüüjate kui ka finantseerijatega. Samuti proovime teha koostööd kontserni peakontoriga, et leida võimalusi ühisostudeks.

Millised on hangete põhimõtted?
Soetame sõidukeid peamiselt meilt erinevaid tooteid ja teenuseid ostvatelt klientidelt. Selles valdkonnas on meil 12 automüüjast koostööpartnerit ja suur valikuvabadus. Valikutes lähtume eeskätt kasutusperioodi kogukulust. Pakkumistes küsime lisaks tehnilistele andmetele ja varustusele sõiduki hinda, jääkmaksumusi, kütusekulu, hoolduskulu 100 000 km kohta. Arvutame välja sõiduki kasutuskulu -  1 aasta/100 000km; 2 aastat/100 000km; 3 aastat/100 000km; 4 aastat/100 000km. 

Kasutame sõidukeid garantiiperioodi jooksul (erandiks rahaveosoomukid). Operatiivsõidukeid kasutame üks või kaks aastat. Kontoritöötajate sõidukite kasutusperiood on kolm või neli aastat. Kui mõni auto hakkab oma määratud kilometraaži ületama, siis viime ta üle rahulikumasse piirkonda, et saaksime tagastada lubatud korras sõiduki või ostame lubatud läbisõitu juurde.  

IT ja telemaatika roll G4S Eesti autopargi juhtimises
Operatiivsõidukitele on paigaldatud SeeMee telemaatikaseadmed. Sõltuvalt sõiduki kasutusotstarbest on kasutusel erinev funktsionaalsus (sõidukite asukohtade jälgimine, liikumiskiiruse jälgimine, signaalide vastuvõtt sõidukitest, seadmete juhtimine). 

Teine väga oluline väljund on raportite süsteem, mis võimaldab meil oma teeninduskvaliteeti analüsida ning näidata kliendile täpselt, kui kiiresti me suudame väljakutsetele reageerida. Töös on arendused, mille tulemusena hakkame palju täpsemalt analüüsima juthide sõidustiili: kiirendust, pidurdamist, kurvides käitumist. Uued seadmed võimaldavad ka juhti teavitada ja hoiatada väära sõidustiili eest.

G4S on koostööpartneritega töötanud välja Elmo elektriautode lühirenditeenuse telemaatika platvormi (rendi- ja haldusplatvorm, sõiduki uste juhtimine, sõiduki tehniliste parameetrite jälgimine ja seadmete juhtimine).

Proovime gaasiautosid ja kiikame elektriautode poole
Üks suund, mida tulevikku vaadates uurime, on alternatiivsed mootoritehnoloogiad ja kütused. Vaadeldes gaasiautode arengut on meie seisukoht, et õige gaasiauto peab tulema tehasest. Meil oli halb kogemus sõidukitega, kus gaasiseade oli lisatud tavaautole. Suurema osa ajast olid sõidukid remondis. Meil on plaan võtta samaaegselt kasutusse pilootprojekti korras kaubikutena 5 gaasiautot ning 2 diiselautot ja panna nad samal ajal tegema sama tööd. See võimaldab meil saada võrreldavat ülevaadet sõidukite kasutuskuludest. 

Samuti vaatame elektriautode poole. Täna ei ole veel müügis sellist elektriautot, mis päevase töötsükli ühe laadimisega vastu peaks. Samuti on probleemiks praegune elektriautode ostu toetamise mudel. Elektriautode ostutoetusest kasu saamine eeldab sõiduki kasutamist 5 aasta jooksul, kuid nende autode garantiiaeg ei ole nii pikk. Elektriautode efektiivne kasutusperiood oleks meie puhul 2 või 3 aastat. Teine probleem on olematu jääkväärtus liisinguperiodi lõppedes, sest akude suhteliselt lühikese eluea ja kõrge maksumuse tõttu ei julgeta sõidukitele jääkmaksumust jätta. Täna presenteeritakse meile elektriauto kasutamise puhul kokkuhoidu kütuse maksumuse arvelt, kuid kogukulu esile ei tooda. Kõrge soetusmaksumus ja minimaalne jääkmaksumus liisinguperioodi lõpus, muudavad sõiduki kasutamise kogululu kõrgeks. 

Siiski oleme oma uude kontorisse planeerinud rajada elektriautode laadimispunktid. Loodame, et elektriautode valik suureneb (lisanduvad kaubikud)  ning suureneb ühe laadimistsükliga läbitav kilometraaž.

Andres Pastarus 
AS G4S Eesti haldusosakonna juhataja

Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

  • Turva | 11.10.2013
    ...arendused, mille tulemusena hakkame palju täpsemalt analüüsima juhtide sõidustiili: kiirendust, pidurdamist, kurvides käitumist. Uued seadmed võimaldavad ka juhti teavitada ja hoiatada väära sõidustiili eest... G4S-il on üks paremaid autojuhtide järgi nuhkimissüsteeme... Mõned aastad tagasi lubati patrullautodesse monitorid paigaldada ja töötada välja süsteem, mis abistaks ekipaaži häiretavale objektile sõidul-näed enda asukohta ja teekonda häiretava objektini ...mõtleks parem sellele...
Lisa kommentaar