Huvitav

G4S hakkab koguma turvasoovitusi „Turvaliselt läbi elu“ keskkonda

  • Kuupäev: 18.04.2013
    Autor: Ande Etti

Aprillis alustab G4S Eesti turvalisuse teemaliste murekohtade käsitlemist ja nõuannete ning soovituste kogumist sotsiaalmeedia keskkonnas Facebook asuvasse rakendusse, mis kannab üldpealkirja „Turvaliselt läbi elu". 
 
Nõuanded, arutelud ja intervjuud, mida edaspidi „Turvaliselt läbi elu" lehelt lugeda saab, hõlmavad teemasid nagu turvalisus jalgrattasõidul, puhkusel ja reisimas, internetis, koolis ja kogukonnas ning raha kasutamisel. Käsitlemist leiavad ka keskkonnahoid, vastutustundlik ettevõtlus, töötervishoid, jätkusuutlik areng Eestimaa erinevates piirkondades – valdkonnad, mille seos turvalisusega on otsene, kuid mille halvasti kohtlemise tagajärjed meie elukeskkonnale avalduvad aegamisi.

„Turvateenuste turuliidrina on G4Sil nii kogemused ja kompetents, et turvalisuse teemadel usaldusväärset nõu anda, kui ka positsioon ning vastutus tuhandetele inimestele tööd andva organisatsiooniga neil teemadel arutelu tõstatada ning teadlikkust suurendada," sõnas G4S Eesti juhatuse esimees Priit Sarapuu. „Paljudes ohu-olukordades saavad ja peavadki appi tulema riigi jõustruktuuride esindajad, turvatöötajad jt professionaalid, kuid selleks, et nemad saaksid keskenduda tõsisematele juhtumitele, kutsume inimesi üles hoolitsema selle eest, et nende endi teadmised, oskused ja loomulikult ka käitumine oleksid sellised, et aitaksid hoida elukeskkonna turvalise ja kindlana."

Lehekülje „Turvaliselt läbi elu!" teemad hakkavad lisanduma kuu kaupa – algust tehakse aprillikuus lähenevat kevadet kuulutava jalgrattaohutusega ning käsikäes aastaaja vaheldumisega võetakse järgmiseks ette turvaline reisimine ja veeohutus.
Praeguseks üle 18 500 kasutajaga sotsiaalmeediakeskkonnas Julged hoolida?", mille G4S algatas 2010. aastal, kasutajaskond on pidevalt suurenenud. Läinud aastal tehti pealkirja „Hoolin oma kodukandist!" all üheskoos tiir peale kõikidele Eesti maakondadele, kajastades maakondade eluolu häid ja nõrku külgi.

Olles saanud „Hoolin oma kodukandist!" raames hea kontakti väärt spetsialistidega erinevates valdkondades, kaasame turvasoovituste edastamisel nii koostööpartnereid üle Eesti kui jagame G4Si enda kompetentsist tulenevaid juhtnööre.

G4Si algatatud „Julged hoolida?" keskkonna eesmärk on levitada väärtuseid, mis rõhutavad hoolivust, turvalist käitumist ja ühiskondlikku aktiivsust. Kajastame oma lehel laia spektrit teemasid, mis kõik üht või teistpidi mõjutavad meie elu-olu turvalisust ja elukeskkonna terviklikkust. G4Si algatatud „Julged hoolida?" liikumine juhindub põhimõttest, et kui tunnustada ja jagada hoolivust, siis suureneb ka ühiskonna turvatunne. Soovime, et inimesed oleksid rohkem kaasatud kogukonna- ja turvalisusprobleemide tõstatamisesse ja ka lahendamisesse. 

Kategooriad: Huvitav   Kampaania   Turvasoovitused   Julged hoolida?  

Kommentaarid

Lisa kommentaar