Huvitav

Julged hoolida? tutvustab Jõgevamaa ärksate tegemisi

  • Kuupäev: 11.03.2013
    Autor: Julia Garanža
Mullu jaanuaris Facebooki lehel "Julged hoolida?" alanud sotsiaalse suunitlusega kampaania „Hoolin oma kodukandist!" on lõpusirgele jõudmas. Märtsis tutvustatakse Jõgeva maakonna ärksate elanike tegemisi ning ühtlasi pannakse punkt kõiki Eesti maakondi turvalisuse seisukohast portreteerinud kampaaniale.Märtsis, Jõgevamaa kuul räägitakse muude maakonna teemade kõrval noorte vajadusest kombata piire ning ka sellest, et vabakasvatus võib tekitada lapses ebakindlust. Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev tutvustab, millisena ta näeb maakonda 10 aasta pärast. „Jõgevamaa inimesel peab olema võimalus elada turvaliselt tervist toetavas keskkonnas. Sellise olukorra saavutamiseks peavad panustama nii riik, kohalik omavalitsus, era- ja kolmas sektor ning samuti iga üksikisik. Paljugi saame ka ise ära teha, hoidudes põhjendamatutest riskidest, märgates ja abistades ohu korral kaasinimesi," leiab Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev. Jõgeva Sordiaretuse Instituut meenutab president Konstantin Pätsi ajaloolist „näpukat". Oma tegevust tutvustavad Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda ja kogukonna poolt sulgemisest päästetud Palamuse päästekomando. Märtsikuu jooksul toimub „Julged hoolida?" lehel ka Jõgevamaa-teemaline viktoriin.

Sotsiaalmeedia-liikumise „Julged hoolida?" on algatanud turvakontsern G4S Eesti eesmärgiga tutvustada elukeskkonna turvalisust puudutavaid teemasid laiemalt ning meelelahutuslikumas võtmes. Kampaaniat on aidanud läbi viia maavalitsused, Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet. „Julged hoolida?" lehe kasutajate arv on pidevalt kasvanud ning tänaseks on lehel kasutajaid üle 17 700.Sotsiaalse suunitlusega kampaania „Hoolin oma kodukandist" tõi lehele ligi 10 000 uut aktiivset lugejat.

Jõgevamaa lugusid lisandub märtsikuus siia lehele: https://www.facebook.com/julgedhoolida/app_240568142682656
Kategooriad: Huvitav   Julged hoolida?  

Kommentaarid

Lisa kommentaar