Sinu eest valvel!

Huvitav

Baltimaade suurim röntgeniseade tagab lennukargo ohutust Eestist

  • Kuupäev: 11.12.2012
    Autor: Julia Garanža

Oktoobri lõpust on Baltimaade lennukauba käsitlusettevõtete saadetiste lennujulgestust tagavate seadmete masinaparki tekkinud arvestatav tegija. Varem ajutiselt Londoni Olümpia objektidel suuregabariidilisi saadetisi kontrollinud läbivalgustusseade Rapiscan 638DV toimetab nüüd Tallinna Lennujaama territooriumil Ospentos International OÜ omanduses. Targa masina tarnis ja häälestas AS Alarmtec ning operaatoreid koolitas välja G4S.


Kaupade lennueelse julgestuse nõuded karmistuvad
Ülejärgmise aasta kevadel muutuvad karmimaks lennukaupade julgestusnõuded, mille kohaselt peab lennuki pardale minev kaup olema läbivalgustatud kahe erineva nurga alt. Karmimad nõuded panevad logistikaettevõtteid otsima uusi lahendusi säilitamaks kaubakäitlemise kiirust ja kvaliteeti. Investeering võimsasse röntgenisse kindlustab Ospentosele efektiivsuse ja ühtlasi suurema turvalisuse lennukaupade käitlemisel. „See masin näeb terasemalt ning toob välja ohukohad, mis teiste seadmete jaoks jääksid varjatuks,“ selgitab Ospentose juhatuse liige Haiti Arendi. „Lennujulgestuse seisukohal on sellel masinal väga suur väärtus,“ lisab ta. 

Suurim, võimsaim, nutikaim
Rekka mõõtu ning sarnase kujuga seade on lihtne vaid vormilt, röntgenil sisu ja võimekus annab silmad ette kõigile Baltimaades kasutusel olevatest x-ray seadmetest: „Erinevalt oma „kolleegidest“ valgustab ta lennukile minevat kaupa läbi korraga kahe nurga alt, terav silm tungib läbi kuni 50 millimeetri paksusest metallist. Eriline on selle röntgeni puhul ka võimekus kontrollida suuregabariidilisi saadetisi - tunneliava suurus on 1,8 x 1,8 meetrit,“ kirjeldab seadet Alarmteci projektijuht Vaiko Luidalepp. Kasutaja seisukohast on oluline, et suurt saadetist ei pea nüüd alati lennueelseks kontrolliks lahti võtma ega röntgenist kaks korda läbi laskma selleks, et veenduda saadetise ohutuses. Kümnemeetrine röntgenikoridor suudab kontrollida kuni 3 tonni raskust kaubaühikut, kõik saadetisest tehtavad pildid salvestuvad automaatselt. Masina tööpõld saab olema lai – ca pool kogu Eestist väljuvast lennukaubast peab enne lennuki pardale jõudmist saama uue Rapiscani abil julgestustöötaja heakskiidu.

Olümpia päritolu
Enne Eestisse jõudmist teenis röntgenseade kolm kuud Londoni olümpiamängude julgeoleku huve - G4Si Suurbritannia töötajad kasutasid seda Stratfordis Olümpia peaareeni turvamisel. Nii võimekaid masinaid oli erinevatel Olümpia objektidel vaid 17 tükki. 
„Teades, et nõuded lennueelsele saadetiste kontrollile karmistuvad, hakkasime oma pikaaegsele kliendile juba varakult sobivat seadet otsima. Sisuliselt asusime olümpiaröntgenit jahtima veel enne Olümpiamänge. Kui tahad pakkuda kliendile parimat teenust ja kaupa, tulebki olla nii tema soovidest kui ka ajast ees.“ lisab Alarmteci projektijuht.

Lisainfo:
Ospentos International OÜ on Eesti-Soome kapitalil 2006. aastal asutatud ettevõte, kes pakub lennukaupade käsitlusteenust Tallinna lennuväljal asuvas kaubaterminalis ning lennukaupade maanteetranspordi teenust Balti riikide ja Euroopa suurimate lennujaamade vahel. Ospentos International tunnustati aastal 2009 Lennuameti poolt esimese kokkuleppelise esindajana (i.k. Regulated Agent). Tunnustuse eelduseks on kaupade lennuveoks ettevalmistamisel kindlate käsitlusprotseduuride järgimine ja erinevate julgestusmeetmete kasutamine. 

AS Alarmteci tarnitud ja seadistatud kontrollseadmed tagavad turvalisust Tallinna Sadamas, Tallinna Lennujaamas, Riigikogus, Presidendi kantseleis, Eesti Pangas, Euroopa komisjoni esinduses, saatkondades ja tollipunktides.

Kategooriad: Huvitav   Lennujaam   Meie kliendid  

Kommentaarid

Lisa kommentaar