Huvitav

Reisijad hindavad Tallinna Lennujaama julgestustöötajate abivalmidust kõrgelt

  • Kuupäev: 13.07.2011
    Autor: Julia Garanža

Tallinna Lennujaam viib iga aasta läbi reisijate rahulolu-küsitluse, milles tänavu osales 1018 reisijat. Küsitletakse kõiki nii regulaarlennu kui ka tšarterlennu reisijaid. Lisaks teenustele ja toodetele, selgitatakse välja ka reisijate üldine rahulolu sealhulgas ka julgestuskontrolli punkti töö kohta. Tänavuse küsitluse tulemuste üle on G4S julgestustöötajatel igati põhjust rõõmu tunda.

Küsitluse skaala on 5 astmeline - halb, rahuldav, hea, väga hea ja suurepärane. Rohkem kui 60% reisijatest leiab, et Tallinna lennuväljal töötavad julgestustöötajad on väga abivalmid. Ühtekokku leiab 90% reisijatest, et julgestustöötajad on heal tasemel abivalmid. Statistika tõstab esile ka näiteks lennule registreerimise check-in töötajate abivalmiduse. Eraldi uuriti ka reisijate arvamust ooteaja pikkuse kohta julgestuskontrolli punkti järjekorras - vaid 2% vastajaist leidsid, et ooteaeg on liialt pikk. Seega enamik Tallinna lennujaamast välja lendavatest reisijatest leiab, et julgestuskontrolli järjekorras ootamisele kuluv aeg on mõistlik. Üldine hinnang lennuvälja julgeolekule/turvatundele on samuti positiivne - 99% vastanutest kirjeldasid seda tasemega "hea", "väga hea" või "suurepärane". Vaid 1% leidis, et lennuvälja julgeolek/turvatunne on rahuldav.

Küsitlusele vastajad said eraldi ja vabas vormis välja tuua ka oma kommentaare ja märkusi. Julgestuse seisukohast oli kommentaare väga erinevaid, nii sooviti, et "vedeliku keelu" võiks ära kaotada, et kilekotte jagataks julgestuskontrolli punktis ning et julgestustöötajad võiksid olla veel viisakamad, rõõmsamad ja kiiremad. Küsitluse tulemused näitasid, et endiselt on lennujaama julgestustöötajad väga abivalmid ja reisijatel on lennujaamas hea ja turvaline.

Valvedivisjoni esindusobjektide osakonna juhataja Villu Õuna sõnul on nii kõrge hinnang pisut ootamatu, kuid ülimalt rõõmustav ning innustav. “Reisija tavaolukorras on asjalik, kiirustav, muretsev ja peab ebamugavaks ja liialdatuks kõike seda, mis tehakse lennuelse julgestuse huvides, pealegi ei ole meie inimeste loomuses häid sõnu liialt raisata. Kuna reisijate tagasiside uuring kajastab nende kogemusi sootuks teises toonis tavapärasele, võiks asjassepühendamatu olla tõsiselt üllatunud. Mina mõistan keskmisest enam lennueelse julgestustöötaja argipäeva ning tean, millise hulga head tahet, siiraid naeratusi, mõnusat suhtumist ning julgustavat "head lendu!" on meie julgestustöötajad Tallinna lennujaamas elule kutsunud. Seega ei üllata mind põrmugi tubli hinnang nende tööle. Vahva on seejuures aga tagasiside, et reisija ikkagi hindab ja tunnustab julgestustöötajat – varjatult. Minu sügav kummardus nende ees, kes enda tööd teevad austuse ja andumusega, hinnates kõiki ja kõike enda umber,” lisab Villu Õun.

graafik2

graafik1


Kategooriad: Statistika   Huvitav   Lennujaam   Meie töötajad   Meie kliendid  

Kommentaarid

Lisa kommentaar