Huvitav

Talvine mainekampaania

  • Kuupäev: 21.03.2011
    Autor: Tarmo Pärjala

“Teenuse reklaamimiseks on leitud asjalik, veenev vaatenurk, mis pole pealetükkiv, vaid osutab teenuse kasule lihtsate, arusaadavate ja seostuvate valdkondade kaudu,” kommenteerib G4Si mainekampaania talvist vaheetappi üks selle märgatavust uurinud veebiküsitluses osalenud respondentidest. Kampaania plakateid võis näha Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

Talvine mainekampaania

Uuringufirma Norstati poolt läbi viidud veebiküsitluses osales 150 inimest vanuses 25 kuni 55 eluaastat. Uuringu tulemuste järgi oli kampaania märgatavus üle keskimise taseme. 39% küsitletuist mäletas G4Si reklaame ning oskas luua seost ettevõttega. Reeglina jääb suuri allahindlusi lubava tootereklaami mäletatavus pisut alla 50% ja imagokampaania - 30% piiridesse. Kampaania sihtgrupis - otsustajate segmendis oli reklaamsõnumite mäletamise tase 43%. Enim teeb rõõmu hinnang reklaamisõnumite mõjususele - tervelt 70% end eestlasteks märkinud respondentidest hindas reklaami turvateenusele sobivaks. Enim hinnati head selget kujundust ja seda, et reklaamikeel loob turvafirmale sobivat emotsiooni ning kaitsva, mitte hirmutava imago, tutvustades avalikkusele turvafirma väga laia tegevusskaalat. Tõsi, väike osa küsitletuist märkis, et turvafirma võiks kasutada maskuliinsemat reklaamikeelt, näidates relvi ja jõulist käitumist.

Mõned küsitluses avaldatud kommentaaridest:

· “Teenuse reklaamimiseks on leitud asjalik, veenev vaatenurk, mis samas pole pealetükkiv, vaid osutab teenuse kasule lihtsate, arusaadavate ja seostuvate valdkondade kaudu."

· ” Väga selgelt seletab lahti reklaamija mastaabi ja erinevad teenused.”

· ” Näitab probleeme, mis antud firma võib lahendada või vähendada.”

· ” Teevad firma inimlikuks. Ütlevad mida kõike ta teeb.”

· "Sobivad näitamaks turvateenuse laiemat olemust, et turvateenus ei tähenda üksnes vormiriietuses meest/naist."

· "Tüüpiline skandinaaviapärane reklaam. Sõnum on muidugi eksitav - need on numbrid kui midagi ei juhtunud ja me ju ei tea kas ja kui palju G4S tegelikult suutis meie elu turvalisemaks teha."

· "Suur turvafirma. Kogu aeg või peamiselt kogu aeg üritustel on kord majas. Kiire reaktsioon väljakutsele."

· "Pilt paneb teksti lugema - seega loetakse sōnumit, mida reklaamija soovib edastada."

Täname kõiki küsitluses osalenuid!

Kategooriad: Huvitav  

Kommentaarid

Lisa kommentaar