Huvitav

Soovitused videovalvesüsteemile

  • Kuupäev: 01.12.2010
    Autor: Priit Orasson

Viimastel kuudel on palju kirjutatud videokaameratest. Anname mõningaid nõuandeid, mida kaamera ostmisel ja paigaldamisel peaks silmas pidama.

Videovalvesüsteem paigaldatakse mõne protsessi või objekti jälgimiseks. Seega selle eesmärk on andmete kogumine, salvestama ning taasesitama. Videosüsteemi sisendseadmeteks on kaamerad ning keskseadmeks videosalvesti või server.

Süsteemi tööle rakendamiseks paigaldatakse vajalikesse kohtadesse kaamerad, millega fikseeritakse jälgitav ala ning kaameratest koondatakse signaalid keskseadmesse.

Olulised punktid kaamerate paigaldamisel on teada,:

  1. mida kaamera peaks vaatama ehk kuhu saab kaamera paigaldada ja milline peaks olema selle vaatenurk;
  2. millist informatsiooni on vaja pildist välja lugeda (tuvastada numbrit, nägu, inimest või näiteks teha kindlaks kas keegi liigub või ei):
  3. millises valguses kaamera tööle hakkab.

valvesüsteem

1. Kaamera nurga valikul tuleb paika panna pildi laius, mida kaamera peaks nägema. Mida laiem on kaamera nurk, seda rohkem pildile mahub, kuid seda vähem on selles võimalik eristada detaile. Mida kitsam on pildinurk seda vähem kaamera näeb, kuid seda paremini on võimalik eristada detaile.

2. Pildist informatsiooni väljalugemiseks on eelnevalt vaja teada sealt saadava informatsiooni kasutusala. Tavaresolutsiooni korral võib väita järgmist:

  • kui inimene on pildis väiksem kui pildi kõrgus, siis on võimalik tuvastada, kas pildis liigub inimene või mõni muu objekt;
  • kui inimene on pildis sama suur kui pildi kõrgus, siis on võimalik tuvastada tuttavaid isikuid (näiteks töökeskkonnas ära tunda oma firma töötajaid);
  • kui inimene on pildis suurem kui pildi kõrgus (pildil on inimene umbes poole keha ulatuses), on võimalik tuvastada võõrast inimest või vähemalt fikseerida tema tunnuseid.

3. Valguse valikul kehtib reegel, mida kvaliteetsem kaamera seda parem on pildi kvaliteet pimedas. Kuid rusikareegel on, et mida rohkem valgust, seda paremat pilti kaamera annab.

Veel üks oluline aspekt kaamerate paigaldamisel. Tavaliselt unustatakse kaamerat paigaldades ära tõsiasi, et sellest andmehulgast, mis me oleme salvestanud, on tarvis vajalik info kiiresti üles ka leida. Üldjuhul võib arvestada, et kui salvestus on tehtud ilma lisainfot salvestusele lisamata (liikumine pildis ja muu metadata), siis konkreetse video läbivaatamiseks läheb sama palju aega kui selle salvestamine aega võtab. Ehk, kui on soov läbi vaadata 1 tund videot, kulub selleks 1 tund.

Et vajaliku info otsimist lihtsustada, on välja arendatud (ja arendatakse kogu aeg juurde) palju erinevaid tarkvarasid, mis on võimelised videot analüüsima selle salvestamise hetkel ning sinna vajalikku metainfot juurde kirjutama. Selliselt töödeldud videost on vajalik info kättesaamine oluliselt lihtsam.

Et eelnevat paremini selgitada, toon ühe näite. Kui meil on Exeli tabel 1000 reaga, siis konkreetse nime leidmiseks abivahendeid kasutamata, tuleb kõik kirjed ükshaaval läbi käia. Funktsioon “Leia” aitab meil konkreetse kirje oluliselt kiiremini üles leida. Sama kehtib ka videoga. Mida parem ja täiuslikum on video otsingumootor seda kiiremini on meil võimalik soovitud kohad videos üles leida.

Kategooriad: Huvitav   Videolahendused   Koduvalve lahendused   Videovalve  

Kommentaarid

Lisa kommentaar