Huvitav

Milleks meile vaja turvafirmat?

  • Kuupäev: 18.11.2010
    Autor: Kadi Sumberg
Teisipäeval, 16. novembri õhtul pidas G4Si patrullekipaaž Tartus kinni Vana Kaubamaja kullapoe röövis kahtlustatava mehe. Märkimisväärseks teeb selle juhtumi kinnipüüdmise kiirus – möödus ainult 5 minutit alates häire saamisest kuni kinnipidamiseni.

Kell 18.16 sisenes kullakauplusesse meesterahvas, kes lõhkus pudeliga vitriinklaasi, haaras alused kuldkettidega ning põgenes varastatud kraamiga. Poemüüja edastas koheselt paanikahäire G4S juhtimiskeskusesse ning välja saadetud patrullekipaaž jõudis kohale 2 minutiga.

Kuna läheduses viibinud G4S turvatöötaja kuulis klaasiklirinat, edastas ta koheselt põgeneva röövija tundemärgid ja liikumissuuna G4S patrullekipaažidele, kes asusid poeröövijat otsima.

Kell 18.21 märkas G4Si patrullekipaaži töötaja Turu tänaval meest, kes vastas äsja edastatud kullapoe röövija kirjeldusele. Turvatöötajat märgates viskas varas kuldesemed asfaldile maha ning osutas kinnipidamisel aktiivselt vastupanu. Kuna ekipaaži turvatöötaja oli ametis kinnipidamisega, palus ta politseisse helistada samal ajal hoovis viibinud linnakodanikul.

Mõne minuti möödudes anti röövis kahtlustatav isik politseile üle.

See on positiivne näide sellest, kuidas koostöö turvafirmaga võib päästa Sinu vara. Varast tähtsam on aga inimelude hoidmine. Ettevõtetes, kus on suurem risk vargusteks, tuleks erilist tähelepanu pöörata töötajate turvalisusele.

Oktoobris 2010 läbi viidud Emori uuringust selgub, et ainult 38% ettevõtetest kasutab turvafirmade tehnilist valvet, mehitatud valvet või patrullteenust. Seega tekib küsimus, kuidas teised ettevõtted tagavad töötajate ja ka ettevõtte turvalisust? Kindlasti on abi turvaustest ja –lukkudest, lokaalsetest alarmsüsteemidest või lokaalsetest videovalvekaameratest. Kuid need abinõud on peamiselt suunatud vara kaitsmiseks. Turvafirma kogemused näitavad, et suurema turvalisuse varale ja töötajatele tagab aga leping turvafirmaga.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et kõige efektiivsemad lahendused on kombineeritud lahendused nagu seda teisipäevane juhtum selgelt näitab. Kullapoel oli olemas leping turvafirmaga. Vana Kaubamaja keskuses oli olemas mehitatud valve. Patrullekipaaž reageeris operatiivselt ja kindlasti oli abiks ka kaaskodaniku kiire reageering helistada politseisse, kellele edastame G4Si poolt tänu hoolida julgemise eest.
turvamees
Kategooriad: Statistika   Huvitav   Koduvalve lahendused  

Kommentaarid

Lisa kommentaar