Blogi

Tuleohutusülevaatus - mis see on ja kellele?

  • Kuupäev: 07.03.2023
Alates 2021.aasta märtsist on kohustuslik läbi viia tuleohutusülevaatus suuremates büroo-, tööstus- ja laohoonetes ning garaažides. Tuleohutusülevaatus tuleb teha kord kolme aasta jooksul.

Selleks, et tuleohutusülevaatus õigeaegselt tehtud saaks, soovitame selle tellimist mitte jätta viimasele hetkele vaid teha seda juba nüüd. Ülevaatuse tegemise eesmärk on tagada büroohoones inimeste ja vara turvalisus.

 

Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha büroohoones pindalaga üle 750 m2 ning tööstus- ja laohoones ja garaažides pindalaga üle 1000 m2. Tuleohutusülevaatust korraldab hoone valdaja või mitme valdaja puhul hoone omanik. Ülevaatust viivad läbi isikud, kellel on kehtiv tuleohutuse spetsialist tase 5 või tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistus.

 

Tuleohutusülevaatuse käigus:

  1. kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
  2. kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
  3. kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;
  4. hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
  5. kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.
 

Kui ehitises tegutsevad asutused, kellest osad vastavad tuleohutusülevaatuse tingimustele ja osad enesekontrolli aruande tingimustele, siis võetakse aluseks Ehitisregistris olev hoone peamine kasutusotstarve.

 

Näide 1: ehitise peamine kasutamise otstarve on büroohoone 7000 m2, aga sellest 1000 m2 on kauplus. Kogu hoonele tehakse tuleohutusülevaatus, enesekontrolli aruannet ei pea esitama.

 

Näide 2: tegu on 1500 m2 tööstushoonega, kus tegutseb ka 800 m2 büroohoone. Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollitakse mõlemat hoone osa, enesekontrolli aruannet ei pea esitama.

 

Näide 3: peamine kasutusviis on eluhoone, aga 1. korrusel on 1000 m2 büroo. Tuleohutusülevaatust ei pea tegema.

 

G4Sil on aastatepikkune kogemus tuleohutuse valdkonnas ja saame kindlustada, et pakume kvaliteetset ja professionaalset teenust. 

 

Kui sul on tuleohutusülevaatuse kohta küsimusi, võta julgelt ühendust G4Si klienditeenindusega, numbril  651 1700 või e-maili teel g4s@ee.g4s.com.

Loe teenusest lähemalt siit

Kommentaarid

Lisa kommentaar