November 2021

Miks kodu kindlustada?

  • Kuupäev: 13.01.2012
    Autor: Kristjan Mikk
Võib kahtluseta väita, et kodu on meie kalleim vara. See on koht, kus soovime tunda end kindlalt, kus meil ja meie lähedastel oleks hea ja turvaline. Olenemata sellest, kui hoolikad me ise ka ei oleks, võib elus tulla ette ootamatusi, mis selle kindlustunde kõikuma lööb. On üsna ebameeldiv koju jõudes avastada, et ülemine naaber on vannivee jooksma jätnud ja niimoodi teie elamise üle ujutanud või on elektrilühisest tuli valla pääsenud.Kahjuks ei ole võimalik sellist olukorda täielikult vältida. Suuremat kahju aitab küll ära hoida korralik valvesüsteem, mis õnnetusest õigeaegselt märku annab, kuid juba tekkinud kahju jääb sageli koduomanike endi kanda. Selleks, et elu kiiresti tavarütmi tagasi saada, on suureks abiks kodukindlustus, mis aitab taastada kodu selle endisel kujul.

Mida kodukindlustus hüvitab?

Kodu kindlustades tuleks inimestel hetkeks mõelda, mis on suuremad riskid, mis tema kodu ohustada võivad. Kindlustuslepingut sõlmides saab igaüks enda jaoks sobivaima paketi kokku panna, valides erinevate kindlustuskatete vahel:
  • tule- ja tormikindlustus hüvitab kahjud, mille on põhjustanud tulekahju, otsene välgulöök, plahvatus või torm;
  • pakettkindlustus hüvitab lisaks eelnevale ka sissemurdmise, röövi, vandalismi ja torustiku lekke tõttu tekkinud kahjud;
  • koguriskikindlustuse näol on tegu kõige laiahaardelisema kattega, mille puhul hüvitatakse eelnevais punktides kirjeldatud kahjudele lisaks muu äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud varaline kahju (nt esemete purunemine, elektripinge kõikumisest tekkinud kahjud koduelektroonikale, katuse läbijooksmisest tulenev varaline kahju jne).

Kodu kindlustamisel tuleks lähtuda reaalsetest riskidest, mitte võtta alati miinimumkattega leping, kuna see on kõige odavam. Tuleõnnetuse kõrval on suurimaks kahjutekitajaks vesi – torustiku lekked on need, mis rikuvad nii elamise kui ka seal olevad asjad ning suures kortermajas võib vesi tungida läbi mitme korruse mistõttu võib olla kannatajaid palju. Tüüpilised on ka juhtumid, kus vihmavesi või lumi pressib katusekonstruktsioonide või seinte vahele.

Kodukindlustuses tuleks vaadata kahte poolt – esmalt teie enda kodule tekkida võiv kahju, teisalt aga kahju, mida teie koduomanikuna teistele teha võite. Kui näiteks teie elamisest alguse saanud veeleke ujutab üle alumise naabri vara, on teil kohustus need kahjud hüvitada. Kui teil on kodukindlustuse lepingusse on lisatud ka vastutuskindlustuse kate, võtab need kulud enda kanda kindlustusselts.

Kuna kõik kindlustuslepingud sisaldavad ka teatavaid piiranguid, siis enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleks kindlustustingimustes erilist tähelepanu pöörata välistuste osale, et saada ülevaade, mis riske kindlustusleping ei kata.

Kui palju on väärt teie kodune vara?

Sageli ei pöörata tähelepanu kodus olevate esemete kindlustamisele. Samas tule- ja veeõnnetuste puhul on just kodune vara see, mis kannatada saavad. Mõtlelge hetkeks – kas teate, kui palju on väärt teie elutoadiivan, vanaema pärandatud serviis või kodutehnika? Kas teil on piisavalt ressursse, et need aastate jooksul kogutud esemed ühe korraga uuesti soetada?

G4S annab 1. veebruarist kuni 31. märtsini kodukindlustuse ostnud koduvalve klientidele koduse vara kindlustuse aastaks ajaks tasuta kaasa. G4S kodukindlustus on hea täiendus teie koduvalve paketile, et saaksite end oma kodus hästi ja muretult tunda. G4S kodukindlustus on soodsa hinna ja null-omavastutusega.

Kristjan Mikk
Müügi- ja Klienditeenindusdivisjoni tootejuht

Kategooriad: Kodukindlustus   Talv 2012  

Kommentaarid

Lisa kommentaar