Sinu eest valvel!

Märts 2017

Staff – üritusturvalisuse täisteenus turvaplaanist piletikontrolli ja meedikuni

 • Kuupäev: 16.03.2017
  Autor: Villu Õun
Nagu mitmel eelnevalgi aastal toimusid ühe firma suvepäevad ühes kaunis Eestimaa paigas mere ääres. Ilm oli imeline ja osalised rõõmsas meeleolus. Õnnetuseks püstitati suvepäevaliste telklaager alale, kus pesitsesid maaherilased. Vaid mõne minuti jooksul sai nõelata mitukümmend inimest.
Õnneks oli ürituse korraldaja tellinud, küll veeohutust silmas pidades, korda tagama ka G4S rannavalve, kelle väljaõppinud meediku juurde tekkis kiirelt pikk järjekord abivajajatest.

Selle firma suvepäevadel said kõik abivajajad kiirelt üle vaadatud ja tohterdatud. Kuid tihtipeale juhtub nii, et üritust korraldades mõeldakse kõigele muule kui ohutusele ja turvalisusele.
Vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei seisne ürituste turvalisuse ja ohutuse tagamine ainult kohapeal korda tagavates turvatöötajates. See saab alguse turvaplaani koostamisest, milles saab teid aidata G4S.
Vajalikud meetmed ja vahendid sõltuvad sellest, milline on ürituse iseloom – kas tegu on suure rahvapeo, noorteürituse või hoopis joogafestivaliga, kas tegu on väli- või siseüritusega, osalejaid on paarkümmend või paarkümmend tuhat, kas nende hulgas on ka lapsi jne.
Väga oluline on kaasata partner õigel ajal, et kõik olulised nüansid saaksid läbi mõeldud. Riskidele mõtlemine ja turvaplaani koostamine aitab juba eos ennetada probleeme ja ära hoida kahjusid – seepärast ei tohi seda etappi kunagi vahele jätta.
 


G4S Staff on loodud korda tagama just nimelt üritustel. Stafi ridadesse kuulub palju praeguseid ja ka endiseid töötajaid. Töötajad on professionaalsed, vastava koolituse, nõuetekohase kvalifikatsiooni ja pikaajalise kogemusega. Kõik on ühtses vormis ja vajaliku varustusega.
 


G4Si turvameeskonda juhib kogemustega turvajuht, kes osaleb ka üritusi ettevalmistavatel koosolekutel.

G4Si eelised üritustel avaliku korra ja üldise turvalisuse tagamisel on:

 • turvatöötaja kvalifikatsiooniga töötajad, kellel on usaldusväärne taust, vajalik keelteoskus ja läbitud turvaseadusest tulenevad koolitused
 • suur ja pikaajaline kogemus erinevatel üritustel turvalisuse tagamisel
 • vajadusel võimalik kaasata G4Si patrullekipaaže
 • pidev side G4Si juhtimiskeskusega
 • tihe koostöö politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ja kohalike omavalitsustega.

Lisaks on G4Si tegevusriskid kindlustatud rahvusvahelise vastutuskindlustusega.

Kuid lisaks tavapärasele turvateenusele võib G4Silt tellida ka näiteks pileti- ja läbipääsukontrolli, parkimise korralduse ja meediku ehk kogu teenuse kompaktselt ühest kohast. Nii on juba planeerimise järgus võimalik ära korraldada kõik vajalik – kõik teenused on komplekssed ja töötajad toimivad ühise meeskonnana. 
Lisaks üritustel korra tagamisele pakub G4S teisigi teenuseid:

 • parkimise korraldamine
 • liikluse korraldamine, sh ajutised liiklusmärgid, liiklusskeemide koostamine ja kooskõlastamine, liikluse reguleerimine
 • sularaha- ja väärtuste vedu (piletikassa, toitlustus, ATM-pangabuss)
 • videovalve lahendused
 • tehnilise valve lahendused
 • patrullteenus
 • vetelpäästeteenus
 • lastehoiu korraldamine
 • riietehoid
 • suunamine-nõustamine
 • raadiosaatjate, ultraviolettlampide, sissepääsutemplite jms laenutus.

Üritustest tulvil suvi ei ole enam kaugel. Ära jäta turvalisusele mõtlemist viimasele minutile. Võta meiega ühendust ja me aitame Sind igal sammul teel kordaläinud ürituse poole!
Villu Õun
G4Si valvedivisjoni direktor 

Kategooriad: Märts 2017  

Kommentaarid

Lisa kommentaar