Sinu eest valvel!

Juuni 2020

Kui tugevad on suhted klientidega?

  • Kuupäev: 05.06.2020
    Autor: Jaan Nappus

Mille muuga seda artiklit alustada kui tõdemusega, et klientide rahulolu on meile tähtis. Kuigi see tundub kulunud loosung, on see siiski puhas tõde.

Paljuski tänu klientide tagasisidele leiame üles kitsaskohad, mida arendada, ning klientide vajadustest lähtuvalt arendame uusi teenuseid ja tooteid. Samuti saame teada, milles oleme head ja mida peame kindlasti oma tooteportfellis hoidma.

Kui igapäevaselt küsime tagasisidet läbi soovitusindeksi, ms pärast igat kliendikontakti välja saadetakse, siis iga kahe aasta tagant uurime põhjalikumalt, kuidas ühe või teise teenuse kliendid G4Siga rahul on.

Uuringu põhieesmärk on tuua välja muutused G4Si kliendisuhete üldises tugevuses võrreldes kahe aasta taguse ajaga ning hinnata vahepealsete tegevuste tulemusi kõigis kliendisuhte seisukohalt olulistes valdkondades. Kuna uuring oli pikk ja põhjalik ning küsimused erinesid ka valdkonniti, teeme vaid väikese kokkuvõtte, mida me uuringus osalenud klientidelt küsisime ja mida teada saime.

Küsimus: kui tugevad on G4Si suhted oma klientidega?
Võime julgelt vastata, et päris tugevad! Kui Euroopa 10% edukaimatel ettevõtetel on kliendisuhete indeksi (TRI*M indeks) näitaja 90, siis G4Sil olenevalt kliendisegmendist 87–110. See teeb meile aga suurt rõõmu, ja eriti just seepärast, et võrrelduna kahe aasta taguse ajaga oleme suutnud oma taset hoida.

Küsimus: mis on G4Si eelised?
Hea meel on tõdeda, et G4Sil on eraklientide silmis selge eelis kõige olulisemates asjades: üldises maines, väljakutsetele reageerimise kiiruses, asjatundlikkuses ja asjaajamise lihtsuses. Ka tehnilise valve ärikliendid omistavad G4Sile neis võtmetegurites eelise. Suuräriklientide silmis on G4Sil kaks olulist eelist: teenuste kättesaadavus üle Eesti (kõige rohkem patrulle Eestis – 70) ja väljakutsetele reageerimise kiirus (keskmine reageerimiskiirus 6 minutit).

Küsimus: mida kliendid G4Si juures hindavad?
Era- ja tehnilise valve ärikliendid hindavad eriti meie tehnikute asjatundlikkust, täpsust ja korrektsust.  
Ärikliendid aga kliendihaldureid, nende kättesaadavust ja asjatundlikkust ning seda, et haldurid seisavad nende murede lahendamise eest.
Järeldus saab olla vaid üks – meie kõige suurem vara on meie inimesed.

Küsimus: kas G4Si kliendid on nõus meid soovitama teistele?
Vastus on siingi jah! Valveteenust on valmis soovitama ¾ klientidest, Nublu ja sularahaveo teenust vastavalt 80% ja 83% klientidest. Ja mis saakski olla veel parem reklaam kui olemasoleva kliendi soovitus.

Küsimus: mida võiksime paremini teha, mille parandamisele keskenduda?
Meie kliendid on eelkõige välja toonud, et paraneda võiks probleemikäsitlus. Hinnang selle kasvas positiivselt vaid sularahateenuse klientide seas. Nende probleemid on saanud kõige paremini lahendatud ja tänu sellele on probleemide mõju kliendisuhetele väiksem. Teistes segmentides ei ole aga rahulolu probleemikäsitlusega nii hea kui sooviksime. Seega on meile siin suur mõttekoht – mida saaksime teha paremini, et ka teiste teenuste kliendid meiega väga rahule jääksid.  
 

See oli vaid imetillukene osa kõigest sellest, mida teada saime. Hea meel on tõdeda, et teie – meie kliendid – olete G4Si teenuste ja töötajatega sama rahul või isegi veel rohkem rahul kui kahe aasta eest.
Oleme väga tänulikud kõigile, kes küsitlusele vastasid. Teie arvamus on meile oluline ja seepärast alati teretulnud!
Jaan Nappus
Müügi- ja klienditeenindusdivisjoni direktor

Kategooriad: Juuni 2020  

Kommentaarid

Lisa kommentaar