Sinu eest valvel!

August 2018

Kasutame Sinu tagasisidet oma igapäevatöös

  • Kuupäev: 30.07.2018
    Autor: Jaan Nappus

Soovitusindeks kraadib kliendisuhete soojust ja me anname endast parima, et meie suhted klientidega oleksid alati soojad. Eelmisel aastal oli G4Si soovitusindeks meie klientide antud tagasiside põhjal 41 protsenti. Olime selle saavutuse üle väga õnnelikud, aga veel õnnelikumaks teeb meid selle aasta esimese kvartali tulemus, milleks on 44 protsenti. Tulemus on võrreldes eelmise aastaga paranenud lausa kolm protsenti!

Eelmisel aastal pöörasime suuremat tähelepanu tehnikute tööle. Tagasiside põhjal nägime, et kliendid soovisid tehnikutelt rohkem tehnilist nõustamist ja soovituste jagamist. Aasta lõpus korraldatud suurel koolitusel suunasime ja õpetasime tehnikuid kliendi kodus olevaid turvalahendusi analüüsima, julgemalt personaalseid nõuandeid ja soovitusi andma ning muudatusettepanekuid tegema. Tänu koolitusele teadvustasid tehnikud endale, mida klient neilt soovib, ja juba mõni kuu hiljem tegi soovitusindeks hüppelise kasvu, 65 protsendilt 71 protsendile.

Sel aastal soovime eriliselt keskenduda patrulli töö parandamisele ja arendamisele ning seetõttu ootame nii teilt, kes olete varasemalt tagasisidet andnud, aga ka klientidelt, kes ei ole seda siiani teinud, et te jagaksite meiega oma mõtteid ja hinnanguid. Oleksime tänulikud info eest, mida patrullilt ootaksite, mis on hästi või hoopis halvasti. Teie tagasiside põhjal saame juurutada häid töövõtteid ja teha koolitusi, et teeninduse kvaliteeti veel paremaks saada.

Klientide antud tagasiside ei ole kasulik ainult ettevõttele ja klientidele, vaid ka töötajatele. Me tunnustame oma töötajaid, kelle töö on saanud positiivset tagasisidet. Kui te olete töötajat kiitnud, anname talle sellest teada ja toome selle tunnustuseks välja ka ettevõttesisestes kanalites. Positiivne klienditagasiside on töötaja jaoks juba iseenesest suurepärane tunnustus, mis annab talle märku, et tema püüdlikku tööd märgatakse, ja tõstab töötahet veelgi. Kui te olete meie turvatöötajat eriliselt välja toonud ning kiitnud olukorrale kiire ja tubli reageerimise eest, siis võite olla kindlad, et see turvatöötaja on saanud ettevõttelt lisaks sõnalisele tunnustusele ka rahalise preemia.

Iga kliendi antud tagasiside on meie jaoks oluline. Me ei võta seda lihtsalt teadmiseks, vaid kasutame igapäevatöös. Kui teie seas on kedagi, kes ei ole kordagi tagasisidet andnud, siis kutsume üles seda tegema. Niiviisi aitate meil teenust iseenda nägemuse ja vajaduste järgi paremaks kohandada. Või kui kõik on hästi, siis leiame tänu teile üles need suurepärased töötajad, kes vääriksid tunnustamist.

Teiega koos teeme Eesti turvalisemaks.

Jaan Nappus
Müügi- ja klienditeenindusdivisjoni direktor

Kategooriad: August 2018  

Kommentaarid

Lisa kommentaar