Aprill 2018

Millises majapidamises on vingugaasiandur kohustuslik ja millises soovituslik

 • Kuupäev: 09.04.2018

Viimastel aastatel on juhtunud mitmeid gaasiseadmetega seotud õnnetusi. Just see oli ajend, miks siseministeerium otsustas teha alates selle aasta 1. jaanuarist vingugaasianduri kohustuslikuks eluruumides, kus on korstnaga seotud gaasiküte.

Sellisele otsusele eelnes siseministeeriumi analüüs, mis näitab, et kahjuks ei ole Eesti kodude gaasiseadmed nii heas korras kui võiks. Samuti ei ole vingugaasiandurid sugugi nii laialt levinud kui suitsuandurid, mis on juba mitu aastat eluruumides kohustuslikud. Suitsuandurite vajalikkuse kohta on teavitustööd tehtud juba aastaid ja tänu sellele on inimeste arusaam seadme kasulikkusest märgatavalt tõusnud. Samuti on palju räägitud kütteseadmete hooldusvajadusest. Gaasiseadmed ja vingugaasiandur on seni tagaplaanile jäänud.

Mis on vingugaas
Vingugaas on lõhnatu ja värvitu õhust pisut kergem gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus. Sissehingamisel võib see põhjustada eluohtliku vingumürgituse. Enamasti on just vingumürgitus see, mis võtab tulekahju ohvrilt elu, mitte suits ega lahtine leek. Vingugaas on eriti salakaval, sest erinevalt suitsust ei ole seda näha ega ka mitte tunda. Ja nii võib rikkis gaasiseadmest seda õhku eralduda aastaid, enne kui midagi aru saadakse. Suure koguse vingugaasi sissehingamisel tekib aga vingumürgitus ja kuigi lõpuks inimene tajub, et midagi on viltu, on selleks ajaks tavaliselt juba liiga hilja, et ohver midagi ise ette võtta suudaks.

Mida teha gaasilekke tuvastamisel:

 • Võimalusel sulge gaasi juurdevool.
 • Tuuluta ruumid – tee lahti aknad ja uksed.
 • Ära kasuta lahtist tuld ega elektrit enne ruumi põhjalikku tuulutamist ja veendumist, et gaasi enam ei ole.
 • Mine ruumist välja ja oota, kuni ruumid on tuuldunud.
 • Anna võimalikust gaasiohust teada ka teistele inimestele ja häirekeskusele.
 • Võimalusel lülita välja elekter.


Gaasiseadmete paigaldusest, kontrollist ja hooldusest
On eriti tähtis, et gaasitöid (alates projekteerimisest kuni demonteerimiseni) teeks selleks spetsiaalse väljaõppe saanud inimene. Seda, kas gaasitöö tegijal on selleks ka õigus, saab kontrollida majandustegevuse registrist.
Kui gaasiseade, olgu selleks siis pliit, küttekatel või veesoojendi, on koju paigaldatud, tuleb seda lasta spetsialistil kontrollida ja vajadusel hooldada tavaliselt kord aastas. Sellekohase täpse info leiab seadme kasutusjuhendist.
Kui gaasiseadmetele ja -paigaldistele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik, siis näiteks korteriühistu ühiskasutuses olevate seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt. Meeles tuleb pidada, et ka korterisisene gaasitöö tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.
Lisaks tuleb gaasiseadmetele teha audit ehk tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada gaasipaigaldise ja gaasiseadme tehniline korrasolek ning võimalikud olulised puudused. Kui kodutarbija gaasipaigaldisel puudub kasutusele võtmisele eelneva auditi protokoll, tuleb lasta gaasipaigaldisele audit teha. Auditit teevad näiteks Inspecta Estonia OÜ ja Tehnoaudit OÜ.

Spetsialist tuleb kohe kutsuda, kui:

 • gaasiseadmed, torustikud ja/või nende ühenduskohad lekivad
 • suitsulõõrid on ummistunud
 • ruumis on gaasile iseloomulik lõhn
 • avastad, et gaasitorustik on vigastatud.

Kui oled ostnud uue kodu ja seal on kasutatud gaasiseadmeid, siis pööra tähelepanu sellele, kas gaasiseadmetel on olemas nende korrasolekut tõestav audit ning kas neid on korrapäraselt hooldatud. Kui kumbagi või ühte nendest ei ole, kutsu enne sisse kolimist kindlasti kohale spetsialist, kes gaasiseadmed üle vaatab.

Mis on vingugaasiandur ja kuidas seda valida
Vingugaasiandur on suitsuandurisarnane seade, mis tuvastab vingugaasi olemasolu õhus ja edastab häiresignaali. Erinevalt suitsuandurist on vingugaasianduril oma eluiga, mis olenevalt seadmest võib olla 1–10 aastat. Anduri hind sõltub nii kasutuseast kui ka sellest, mis infot vingugaasiandur annab (näiteks kuvavad mõned andurid vingugaasi protsenti õhus), jäädes paarikümne kuni paarisaja euro vahele.
Pea meeles, et vingugaasiandur ei asenda suitsuandurit ja vastupidi. Nii nagu suitsuanduri, võid ka vingugaasianduri oma koju paigaldada ise.
G4S soovitab Koduvalve omanikel paigaldada vingugaasiandur, mis on juhtimiskeskusega ühenduses täpselt nii, nagu näiteks liikumisandur. See tähendab, et gaasilekke tuvastamisel edastab andur häiresignaali ka G4Si ja sind teavitatakse sellest telefoni teel. See on eriti suureks abiks, kui peres on lapsed, vanemad inimesed (või ka koduloomad), kes võib-olla ei oska alanud peavalu või iiveldust gaasimürgitusega seostada. Samuti võid ise näiteks teisel korrusel rahulikult magada, kui katlaruumis annab vingugaasiandur helisignaaliga lekkest märku. Nii jääks see märkamata, kui telefon, mis meil tavaliselt igal pool kaasas on, sellest märku ei annaks. Koduvalve süsteemis olev andur annab märku isegi siis, kui Sinu kodu parajasti valve all ei ole. Koduvalve gaasilekkeanduri saad tellida, helistades numbril 651 1800 või kirjutades teenindus@ee.g4s.com.
Kui aga soovid autonoomset vingugaasiandurit, saad selle tellida meie poest.


Millal ja kuhu vingugaasiandur paigaldada tuleb
Alates 1. jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik nendes majapidamistes, kus on korstnaga seotud gaasiküte. Anduri paigaldamine on vabatahtlik siis, kui tehniliste abinõudega on välditud vingugaasi teke ja eluruumi sattumine, näiteks kui gaasiseadme põlemisõhk võetakse otse välisõhust ning põlemisgaasid juhitakse samuti otse selleks ettenähtud korstna kaudu välisõhku.
Siseministeeriumi plaani kohaselt muutub vingugaasiandur aga alates 2020. või 2021. aastast kohustuslikuks kõikides tahkeküttega elamutes (ehk kus on kamin, pliit või ahi).
Vinguandurit paigaldades järgi alati kasutusjuhendit ja väldi igasuguseid soovitusi, mis konkreetse anduri kasutusjuhendiga ei haaku.
Kui sinu vannioas on gaasiga veekütteseade, peaksid paigaldama anduri ka sinna ruumi. Kuid pea meeles, et vingugaasiandur ei ole veekindel, seega leia sobiv koht kraanist ja dušist piisavalt kaugele ning vaata, et andur oleks mõeldud ka niiskes ruumis kasutamiseks.
 

Soovitame vingugaasianduri kohustuslikuks muutumist siiski mitte ootama jääda ja paigaldada gaasiandur oma koju kohe, kui on olemas vingu tekkimise oht – ehk siis, kui sinu kodus on ükskõik milline gaasiseade, pliit, ahi või kamin. 

Kategooriad: Aprill 2018  

Kommentaarid

Lisa kommentaar